ROYALTY-ROT: Unni Lindell har hyret advokat og gått gjennom royaltyavregninger for de siste åtte årene – og mener de har funnet en rekke eksempler på ulovlig reduksjon av royaltyen.

Unni Lindell krever én million kroner fra Aschehoug

Unni Lindells advokat har mandag sendt brev til Aschehoug forlag der de krever rundt én million kroner i etterbetaling av for lite utbetalt royalty. Forfatteren varsler søksmål mot forlaget dersom de ikke betaler.

Publisert:
Artikkelen er over ett år gammel

– Dette føles bare veldig leit, sier Unni Lindell.

– Her har jeg levert bok etter bok – og så har jeg fått mindre betalt enn det jeg skulle ha hatt gjennom flere år. Det er vondt å ta innover seg, og jeg føler meg dårlig behandlet når jeg ser disse summene og omfanget av praksisen, sier hun.

Lindell utgir nå bøker på Bonnier, tidligere Strawberry Publishing, men utga i mange år bøker på Aschehoug – bøker som fortsatt er i salg.

Advokat Hans Marius Graasvold har på oppdrag fra Lindell gått gjennom royaltyavregningene hennes for årene 2012 til 2020 – og skriver følgende i brevet som ble sendt Aschehoug forlag mandag formiddag:

«Basert på det som fremkommer i disse, fremsettes med dette krav om etterbetaling av for lite avregnet og utbetalt royalty.»

Royalty er forfatternes lønn, nærmere bestemt det de får betalt per bok de selger. I brevet lister advokaten opp en lang rekke boktitler som han mener viser at Aschehoug har betalt ned i 7,5 prosent i royalty istedenfor det kontraktfestede 20 prosent.

– Til sammen utgjør dette en sum på rundt én million kroner i for lite royalty, sier Graasvold.

Aschehoug-direktør Åse Ryvarden bekrefter at de mottok brevet mandag formiddag.

– Vi har mottatt brevet, og kan ikke svare på dette før vi har fått tid til å gå grundig gjennom krav og beskyldninger, sier Ryvarden.

BER FORLAGET RYDDE OPP: Unni Lindell mener Aschehoug må rydde opp og etterbetale henne royalty.

I brevet varsler advokat Graasvold på vegne av Unni Lindell at de vil forfølge dette rettslig dersom forlaget avslår Lindells krav.

– Aschehougs direktør har tidligere sagt til mediene at forlaget vil rette opp dersom de har begått feil. Her har de begått feil, de har brutt normalkontrakten systematisk – og nå regner jeg med de retter opp feilen og betaler tilbake slik de gjorde med Maja Lunde, sier Unni Lindell til VG.

«Royalty gate» kaller advokat Hans Marius Graasvold sakene som er rullet opp de siste ukene.

– Det som nå avdekkes, er provoserende og alvorlig. Det er vanskelig å se på praksisen som noe annet enn organisert brudd på normalkontrakten, avtalen mellom forlag og forfatter, sier advokat Hans Marius Graasvold.

Forlagsdirektør Ryvarden er uenig i Lindell og Graasvolds oppfatninger av saken:

– Dette er alvorlige og grove beskyldninger som etter vårt syn er ubegrunnede og tar utgangspunkt i advokat Graasvolds fortolkning av normalavtalen. Vi vil derfor ta saken opp med Forleggerforeningen, sier Ryvarden som reagerer på Graasvolds bruk av beskrivelsen «royalty gate»:

UENIG: Åse Ryvarden er uenig i at Lindell og hennes advokat beskriver saken som systematisk brudd på normalkontrakten, avtalen mellom forlag og forfatter.

– Denne saken bunner i en tolkningsuenighet mellom forfatterforeningene og Forleggerforeningen som burde vært løst ved forhandlingsbordet, sier Ryvarden.

Flere og flere forfattere melder nå fra om at de har opplevd det samme som bestselgerne Maja Lunde, Jørn Lier Horst og Anne B. Ragde har fortalt om i VG:

At royaltyen, altså forfatterlønnen, er satt ned på bøker på salg.

Tre forfatterforeninger mener det er en utbredt praksis at store norske forlag har redusert royaltysatsen fra 20 prosent helt ned i 7,5 prosent – noe som kun skal kunne gjøres ved lagertømming, såkalt realisasjon. De mener dette er brudd på normalkontrakten – avtalen mellom forlag og forfatter – og har varslet mulig søksmål i den betente konflikten.

Unni Lindell reagerer på at Aschehoug ved flere anledninger har uttalt i media at de ikke vet om noen slike saker hos seg.

– De vet i alle fall om Maja Lundes sak, hun har jo allerede fått etterbetalt royalty, og de vet om meg som kontaktet dem med håp om en vennlig opprydning. I stedet har jeg møtt en kald skulder, og derfor var jeg nødt til å gå videre med advokathjelp.

Ryvarden i Aschehoug mener at Lindell blander sammen to ulike saker.

– Saken til Maja Lunde ble avsluttet for mange år siden, og jeg står for at vi ikke har mottatt noen nye saker – før nå. Unni Lindell har fått den informasjonen hun har bedt om av oss, og når vi nå har fått et konkret krav, skal vi selvsagt se på det og svare.

Maja Lunde bekrefter overfor VG at Aschehoug etterbetalte royalty etter at hun oppdaget feil.

FIKK ETTERBETALT: Maja Lunde fikk etterbetalt royalty av Aschehoug.

– Ja, jeg har fått etterbetalt royalty. Forlagene mine har ryddet opp. Men denne saken vokser dessverre i omfang. Bare den siste uken er jeg blitt kontaktet av flere forfattere på ulike forlag som har oppdaget feil i sine rapporter. At saken er så stor, forsterker også behovet for at det ryddes opp skikkelig, og hos alle, sier Maja Lunde.

Bakgrunn: Maja Lunde om betent konflikt: − Svært skuffende at forlagene ikke rydder opp

Unni Lindell viser også til at Oktober forlag har innrømmet feil og har behandlet royaltysaken på en annen måte:

– Anne B. Ragde ble tatt vennlig imot hos Oktober som med en gang sier de vil etterbetale og rydde opp. Jeg synes det er trist at forfattere må bruke penger på advokat for å få til en løsning med et forlag som Aschehoug.

Advokat Graasvold har den siste tiden blitt kontaktet av flere forfattere som mener at de har fått nedjustert royalty feilaktig og sier det vil bli sendt flere brev med krav om etterbetaling også til andre forlag.

– Nå kommer vi til å be om at forlagene ikke bare gjentar det som er sagt før. Hvis ikke forfatterne får det vi mener forlagene skylder dem, må vi forfølge dette rettslig, sier Grasvold.

– Det er viktig for oss å få frem at selv om forlagene varsler forfattere om at de vil sette ned royalty, så har de ikke anledning til dette.

VARSLER SØKSMÅL: Unni Lindells advokat Hans Marius Graasvold sier de vil forfølge saken rettslig dersom ikke Aschehoug retter opp. Han varsler også at det vil komme flere krav fra flere forfattere.
Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no