FIKK TILBAKEBETALT: Maja Lunde sier at hun har fått tilbakebetalt royalty etter at hun oppdaget feil ved flere av forlagenes royaltyberegninger på lavprisbøker og at hun håper forlagene nå gir alle forfattere royaltyen de har krav på.

Maja Lunde om betent konflikt: − Svært skuffende at forlagene ikke rydder opp

Tre forfatterforeninger varsler mulig søksmål i betent royalty-konflikt. Maja Lunde (46) er en av flere forfattere som oppdaget at hun hadde fått for lite betalt for bøker på salg.

Publisert:
Artikkelen er over ett år gammel

Selv har Lunde fått tilbakebetalt og omregnet royalty for til sammen flere hundre tusen kroner fra sine forlag etter at hun oppdaget dumping av royalty-utbetalinger på flere lavprisbøker ved en tilfeldighet.

Nå går hun ut med sin sak for å få forlagene til å rydde opp bredt.

– Det er svært skuffende at forlagene ikke har ryddet opp i en sak som gjelder veldig mange flere forfattere. Jeg håper forlagene snarest gir forfatterne dette gjelder den royaltyen de har krav på, sier Lunde.

I forrige uke skrev Klassekampen at tre forfatterforeninger refser Forleggerforeningen for ikke å gripe inn i det de mener er «mislighold» av normalkontrakten.

Etter å ha fått svar fra Forleggerforeningen – som de ikke var fornøyd med – sendte Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Forfatterforbundet denne uken et nytt brev til Forleggerforeningen. Her varsler de søksmål dersom ikke partene oppnår enighet eller saken avgjøres i tvisteutvalg.

«Kommer ikke tvisteutvalget til en felles forståelse av tolkningen av det nåværende kontraktverket, kan saken bringes inn for domstolene», står det i brevet.

VARSLER SØKSMÅL: Leder Heidi Marie Kriznik (bildet) i Den norske Forfatterforening varsler mulig søksmål sammen med Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Forfatterforbundet.

Forfatterforeningen sier til VG at de gjennom flere år har sett mange eksempler på at forlag har redusert royaltyen på bøker som selges til redusert pris slik at forfatteren bare sitter igjen med småpenger per solgte bok.

Ifølge forfatterforeningen har forlagene i mange tilfeller redusert royaltysatsen fra 15 og 20 prosent helt ned i 7,5 prosent – noe som kun skal kunne gjøres ved lagertømming.

– Dette er drøyt og i strid med normalavtalen, og vi vet at denne praksisen har vært tiltagende de siste årene, sier Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik.

Forleggerforeningen sier i en kort kommentar at de ikke ønsker å diskutere saken i mediene:

– Men Maja Lundes foreningsleder Heidi Marie Kriznik er invitert til dialog – og vi ønsker at den dialogen skal skje mellom foreningene. Vi har et felles ansvar for å oppdatere og utvikle avtaleverket, sier leder Heidi Austlid.

VIL HA DIALOG: Leder Heidi Austlid i Forleggerforeningen.

I Norge selges bøker til fastpris fra de utgis og til 1. mai det påfølgende året. Etter dette kan bøker selges til lavere pris, men det er kun ved såkalt realisasjon, når boken skal ut av markedet, at forfatterens royalty kan dumpes – og dette skal i så fall forlaget gi skriftlig beskjed om og avtale med forfatteren.

Bestselgerforfatter Maja Lunde, som blant annet står bak suksessene «Snøsøsteren» og «Bienes historie», ønsker ikke å gå ut mot konkrete forlag, men det er ingen hemmelighet at hun utgir bøker på store og anerkjente forlag som Kagge og Aschehoug.

Hun forteller at hun oppdaget ved en tilfeldighet et av hennes forlag hadde planlagt å sette ned royaltyen på en av hennes bestselgerbøker da fullprisperioden for boken var over, til tross for at det ikke var snakk om en lagertømming, men snarere en bok forlaget ifølge Lunde planla å selge i mange år fremover.

– Jeg oppdaget at forlaget planla å nedjustere royaltysats i takt med pris. Jo lavere pris, jo lavere ble royaltyprosenten. Jeg sjekket med advokat Hans Marius Graasvold som støttet meg: Dette strider med kontrakten, sier Lunde.

INTERNASJONAL SUKSESS: Maja Lunde har opplevd stor internasjonal suksess de siste årene. Her med kronprinsparet i forbindelse med Mette-Marits tyske litteraturtog i 2019.

Advokat Graasvold, som har bistått både Lunde og forfatterforeningene i saken, bekrefter dette.

– Vi har sett at flere forlag har dumpet royaltysatsen helt ned i 7,5 prosent, noe de ikke under noen omstendigheter har lov til med mindre det er snakk om realisasjon, sier Graasvold og legger til:

– Jeg må si at denne praksisen er noe av det verste jeg har sett gjennom alle årene jeg har jobbet med bokbransjen.

For da Maja Lunde videre gikk gjennom royaltyoppgaver på flere av bøkene hun har utgitt, oppdaget hun flere feil.

Hun bekrefter at hun som følge av dette har fått etterbetalt og omregnet royalty for til sammen flere hundre tusen kroner.

– Det ble stort sett ryddet opp i forhold til meg, og jeg vet også om andre enkeltsaker hvor forfattere har fått etterbetalt royalty. Videre er noen forlag mye ryddigere på dette enn andre. Men det skal ikke være forskjell på hvordan vi behandles, sier Lunde.

Hun legger vekt på at den norske bokbransjen er strengt kontaktraktsregulert.

– Forlagene nyter godt av det særnorske systemet, blant annet gjennom momsfritaket og fastpris. Men systemet fungerer bare så lenge vi alle følger det, sier Lunde.

Aschehoug-direktør Åse Ryvarden sier til VG at om de oppdager at noe er feil, så retter de opp.

VIL VÆRE RYDDIG: Aschehoug-direktør Åse Ryvarden sier forlaget er opptatt av å være ryddige og at de retter opp om de oppdager noe feil.

– Og da gjelder det alle forfattere, enten de er bestselger eller lyrikkdebutanter, sier Ryvarden som mener forfatteravtalene er kompliserte når det gjelder prisnedsettelser.

– Det er ikke helt enkelt å forstå hvordan de ulike mekanismene skal praktiseres, men vi er opptatt av å sørge for god og riktig informasjon, og forfatterne våre skal selvsagt ha den betalingen de har krav på.

Forlagssjef Jorunn Sandsmark i Kagge er kjent med saken og sier i en kort kommentar:

– Vi kommuniserer alltid skriftlig med forfatterne våre i god tid, om både prisnedsettelser og royalty, sier Sandsmark.

Forfatterforeningene reagerer på at Forleggerforningen skyver markedet foran seg i denne konflikten.

– Forleggerforeningen sier at man må tilpasse seg dagens bokmarked, men det gir ikke grunn til å dumpe royaltyprosenten til forfatterne og bryte normalkontrakten. Forfatterne får allerede minst, og det er ille at forlagene på denne måten tar fra forfatternes royalty – og det uten samtykke, sier Kriznik.

Advokat Hans Marius Graasvold har lest det Forleggerforeningen svarer skriftlig til forfatterorganisasjonene – og han mener at foreningen erkjenner at de har rådet sine medlemmer å bryte normalkontrakten.

– Forleggerforeningen forklarer at siden markedet er vanskelig for forlagene nå, så har de rådet medlemsforlagene til å ta konsekvensene av det og rett og slett nedjustere royaltyprosenten i tilfeller de mener det er nødvendig for å få en sunn økonomi. Dette er både merkelig og trist – og det svekker tilliten til forlagene, mener Graasvold.

Forleggerforeningens leder Heidi Austlid sier til VG at de ikke har oppfordret noen til å bryte normalkontrakten.

– Dette er fri tolkning av vårt brev. Som en ansvarlig medlemsorganisasjon vil vi aldri oppfordre til å bryte kollektive avtaleverket. Det skal vi verne om og utvikle. Det er det vi tar initiativ til.

– Mener Forleggerforeningen at forlag kan nedjustere royaltyen slik det viser seg at de har gjort på vanlige tilbudsbøker?

– Dette vil jeg ikke gå inn i nå, sier Austlid.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no