VANT PRIS: Torsdag kveld ble det klart at Trygve Riiser Gundersen vant Brageprisen for «Haugianerne». Her er VGs anmeldelse av boken.

Blytung Brage-vinner - Bokanmeldelse: Trygve Riiser Gundersen: «Haugianerne»

Er virkelig dette årets beste sakprosabok?

Publisert:
VG:s terninger viser 4 prikker

Trygve Riiser Gundersens vant torsdag kveld Brageprisen for årets beste sakprosabok, og hans historie om haugianismens fremvekst er uten tvil en imponerende intellektuelt og akademisk kraftprestasjon.

Men det er også en bok som kommuniserer mer med seg selv enn med leseren.

Blant annet derfor mener jeg den verken er den viktigste eller beste av årets norske sakprosautgivelser.

Sjekk VGs Terningkast 6-anmeldelse av Brageprisvinner av Årets roman: Vidunderlig og storslagen

Riiser Gundersens har allerede varslet et andre bind i storverket om Hans Nielsen Hauge og den enestående vekkelsesbevegelsen som han sto i spissen for i overgangen mellom 1700- og 1800-tallet.

Men forfatteren nøyer seg på ingen måte med å skildre dette fenomenet isolert. I stedet spenner han ut det helt store bakteppet, med enevoldsmaktens karakter og uttrykk som et bærende element.

KJENT MALERI: Adolf Tidemand 's maleri Haugianerne fra Nasjonalgalleriet.

Det var en tid da Kongen og hans embetsverk i København var det absolutte maktsentrum, der enhver form for folkelig organisering ble slått hardt ned på og alle som utfordret makthegemoniet måtte regne med å bli forfulgt og straffet på det hardeste.

En av bokens største kvaliteter er at den gir et bredt innblikk i tidens mentalitet og tenkemåte, slik det ble formulert og praktisert både fra samfunnets topp og bunn.

I tillegg til statens voldsmonopol var lover, dekreter og byråkratisk korrespondanse de viktigste styringsmidlene myndighetene hadde til rådighet.

Samtidig dukket også de første spirene til en levende borgerlig offentlighet opp. Først og fremst i form av trykte medier, en uttrykksmåte som også Hans Nielsen Hauge og hans følgere visste å benytte seg av.

Det hører med til historien at presteskapet, ikke minst i det fjerne Norge, hadde lokale kontrollfunksjoner som overskred det vi i dag forbinder med naturlige kirkelige oppgaver. Lekmannsbevegelser som den Hauge sto i spissen for, utfordret derfor på en og samme tid den juridiske og religiøse autoriteten til såvel embetsverk som presteskap.

Les også

Disse var nominert til Brageprisnominasjonene 2022

Sjekk hele nominasjonslista til den norske prestisjeprisen innen litteratur her.

Trygve Riiser Gundersen beskriver slutten av 1700-tallet som en tid full av gnisninger, sosial mobilitet og folkelig oppstand. Langt unna forestillingen om at Norge sov sin 300 år lange søvn under danskeveldet, frem til vi nærmest fikk skjenket vår frihet som gave i 1814.

Det er både spennende og utfordrende at forfatteren bruker så mye plass på å problematisere og drøfte den etablerte fortolkningshorisonten når det gjelder denne delen av norgeshistorien.

Forfatteren er en nitid kildegransker, som har arbeidet med dette stoffet i en årrekke. Men denne grundigheten blir etterhvert også en utfordring for leseren.

Ikke nødvendigvis fordi Gundersen er for nøye, men fordi han skriver i en og samme dur hele veien. En doserende, allvitende fortellerstemme som innimellom blir overtydelig forklarende.

For ikke å si tung som bly. Det kan være fristende å gjenta gode poenger, men det bør ikke skje for ofte!

Gundersen unnslår seg heller ikke for å benytte formen «vi» når han skal henvende seg til leseren. Men dette grepet virker ikke litterært inkluderende, snarere litt gammeldags autoritært.

Forfatteren fremstår nesten som en moderne representant for det presteskapet han - og Hans Nielsen Hauge - er så skeptisk til. Fra sin intellektuelt opphøyde posisjon utlegger og fortolker han sin egen tekst for oss på en svært autoritativ måte.

Historien om Hans Nielsen Hauge er fortalt flere ganger før i bokform. Det er nærmest snakk om en norsk heltehistorie, om den folkelige opprøreren som sto opp mot kirke og kongemakt, og som måtte bøte med flere års tukthusstraff.

Trygve Riiser Gundersen utdyper og utvider historien om Hans Nielsen Hauge og hans tid på et vis som avtvinger respekt. Men folkelesning blir nok denne boken ikke.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no