STILLER ALENE: Arve Juritzen frykter at forlaget hans kan gå konkurs dersom Interpress får medhold i sitt krav om 6,5 mill kroner.

STILLER ALENE: Arve Juritzen frykter at forlaget hans kan gå konkurs dersom Interpress får medhold i sitt krav om 6,5 mill kroner. Foto: Terje Bringedal , VG

Forlaget hans saksøkes for 6,5 mill: Juritzen frykter konkurs - stiller uten advokat

Arve Juritzen fortalte i Oslo Tingrett at forlaget hans ikke har råd til advokat. Derfor er han såkalt selvprosederende i saken som Interpress har anlagt mot Juritzen Forlag.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Arve Juritzen stilte i Oslo tingrett mandag for å forsvare seg mot kravet på 6,5 millioner kroner fra Interpress. Han frykter at forlaget vil gå konkurs dersom Interpress får medhold i sitt krav. Juritzen Forlag saksøkes av bladdistributøren over retten til å returnere bøker verdt 6,5 millioner kroner.

– Vinner Interpress saken i dag, taper de. Da går Juritzen Forlag konkurs, fremholder Arve Juritzen i sitt innledningsforedrag.

I tillegg til at Juritzen prosederte sin egen sak, var han også vitne i saken.

Det er Interpress, distributøren som leverer magasiner til blant annet Narvesen, Shell og Statoil i Norge, som krever at Juritzen Forlag betaler dem for nær 100.000 bøker de ikke har solgt.

– Dette er en forretningsmessig skilsmisse, hevder advokat Øystein Myre Bremset, som representerer Interpress, i sitt innledningsforedrag.

Arve Juritzen stilte selv uten advokat og er dermed såkalt selvprosederende i denne saken.

Bakgrunn: Juritzen saksøkes for 6,5 millioner kroner: Frykter konkurs

Interpress Norge er heleid av Reitan Convenience Norway, med Magnus Reitan som styreleder. Distributøren solgte forlagets bøker gjennom 2014, mens en avvikling av boksalget kom på nyåret 2015. Deretter har partene forhandlet om retur gjennom fjoråret.

– Magnus Reitan har hatt mulighet til å gjøre mange grep for å lykkes, og sender i stedet regningen til norske forlag. Dette gjelder ikke bare oss, men flere små og mellomstore forlag har inngått avtaler om returrett. Vi kommer til å gå konkurs om de skulle få gjennomslag for kravet sitt, sier Arve Juritzen til VG.

– Det går dårlig for bokbransjen og det går dårlig for Juritzen forlag, fremholder advokat Bremset i sitt innledningsforedrag.

Han viser videre til at Juritzens Forlag i 2014 ensidig sa opp avtalen om returrett av bøker Interpress har fått for distrubisjon.

- Juritzen sier opp den delen av avtalen man ikke liker. Det er som om jeg skulle gå til banken og si opp tilbakebetalingsdelen av avtalen om et lån, fortsetter Bremset.

Interpress advokat avsluttet sitt innledningsforedrag ved å vise til et forlikstilbud fra Interpress på 2 mill kroner - på følgendse betingelser: 500.000 kroner umiddelbart og 1,5 millioner i løpet av tre år.

– Fra vår side var det en måte å vise at vi vil ta en del av denne smellen som de 6,5 mill representerer for Juritzen Forlag, sa daglig leder i Interpress, Peter Fagerström i sin partsforklaring mandag ettermiddag.

Han fremholdt også at Juritzens Forlag har fått tilbud om en større nedskriving av gjelden til Interpress enn noen andre forlag i samme situasjon.

I sitt innledningsforedrag påpeker Arve Juritzen at hans forlag i 2014 leverte bøker til Interpress til en verdi av 15,3 mill og at returen representerte en verdi på 8,1 millioner.

– Oppgjør for retur av bøker har alltid blitt gjort opp med levering av nye bøker. Oppgjør mot kontanter har aldri skjedd, sier Juritzen.

Han stiller også spørsmål rundt motpartens dokumentasjon i denne saken som han mener gjør at det skapes et inntrykk av større volum enn det han mener er riktig.

– Interpress legger frem dokumentasjon som ikke er relevant for saken. Hvorfor? det må være for å skape forvirring. Jeg blir i hvert fall forvirret, sier Juritzen videre.

Avslutningsvis krevde han full frifinnelse for forlaget og styrets leder.

– Det er lov å gjøre feil, surre og rote. Dette vi har fått fremlagt i dag beviser ikke veldig mye, avsluttet Arve Juritzen.

I mangel av egen prosessfullmektige, var det dommeren som stilte Arve Juritzen spørsmålene under hans partsforklaring mandag.

I sitt avslutningsinnlegg fortalte Juritzen at han på sin side hadde forsøkt å komme Interpress i møte ved å tilby dem 1,5 millioner i et forlik.

- Men det var de ikke interessert, slo Juritzen fast.

Advokat Øystein Myre Bremset la ned påstand om at Juritzens Forlag betaler Interpress 6,5 millioner kroner pluss saksomkostninger. Juritzen på sin side la ned påstand om full frifinnelse og at Interpress dekker hans kostnader.

Dom i saken vil falle i løpet av to uker.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder