VIKTIGSTE NORDMENN: Trygve Lie var på listen over de 100 viktigste nordmenn de siste 200 årene - som VG kåret i forbindelse med grunnlovsjubileet. Her er han foran jakthytten sin. Foto: STR / ASSOCIATED PRESS

Bokanmeldelse: Odd Karsten Tveit: «Gudfaren. Trygve Lie – generalsekretæren som sviktet FN»

VG:s terninger viser 3 prikker

Odd Karsten Tveit har ett poeng han gjerne vil ha fram når det gjelder Trygve Lie. Til det bruker han noen hundre sider for mye.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det er noe eget med bøker der både hovedteorien og konklusjonen framkommer allerede i tittelen. Tveit legger så visst ikke opp til mye fri tolkning i sin nye bok: Ikke bare var Trygve Lie en gudfar (for den nye statsdannelsen Israel). Som organisasjonens første generalsekretær sviktet han i tillegg De forente nasjoner. Og dermed skulle premissene for lesningen være lagt.

Sjekk: 12 bøker å glede seg til i høst!

les også

Odd Karsten Tveit: Livet etter sykdommen

Pluss content

Hovedvekten i denne beretningen om Trygve Lie ligger altså på hans tid som FNs generalsekretær fra 1946 til 1952. Det er en historie om opportunisme og ekstrem grad av pragmatisme, der generalsekretæren kom til å spille en avgjørende rolle, til dels i det skjulte, for at israelerne langt på vei kunne opptre akkurat som de ville både før og etter statsdannelsen i 1948.

Krimelsker: Sjekk ut nytt krimtalent!

Trygve Lie støttet offisielt FNs opprinnelige plan om et delt Palestina, men samtidig var han en aktiv støttespiller for både sivile sionistiske politikere og den jødiske Haganah-militsen – forløperen til dagens israelske hær – som hadde til målsetning å drive flest mulig palestinere ut av «det lovede land».

Odd Karsten Tveit viser hvordan Lie, sammen med sin militære rådgiver oberst Ragnvald Alfred Roscher Lund, ble en sentral kilde i FN-systemet for det sionistiske og etterhvert israelske maktapparatet.

les også

70 år siden Israels oppstandelse

Pluss content

Statsdannelsen i 1948 var i strid med det opprinnelige FN-vedtaket, men Lie fortsatte å holde sin hånd over Israel. Faktisk livet ut: så sent som i 1967 ble han den første lederen av Den norske Israelkomité.

Trygve Lie på VGs liste: De 100 viktigste nordmenn

For å fortelle denne historien så grundig som han mener den fortjener, har Tveit valgt en ganske krevende komposisjon. Utviklingen i Midtøsten parallellføres med Trygve Lies eget liv, noe som i seg selv gir en del underlige utslag.

les også

De 100 viktigste nordmennene

Pluss content

Samtidig introduseres vi for en hærskare bipersoner som dukker opp bare for å forsvinne igjen på neste side, uten at det alltid kan sies å være særlig godt motivert.

Utfra bokens omfattende kildeliste ser det ikke ut til at Tveit har særlig mange primærkilder av nyere dato. Det meste ser ut til å være basert på gamle avisartikler og bøker, samt researchgrunnlaget for hans egne, tidligere bøker om Midtøsten.

Til sammen gjør dette at denne boken om Trygve Lie ikke helt henger sammen, annet som en altfor lang insistering på at generalsekretæren var i lomma på israelerne.

Mulig det, men vi venter fortsatt på den autoritative biografien om Trygve Lie.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder