Å finne sin krig

Å finne sin krig

V.S. Naipaul: «Magiske frø» Oversatt av Mona Lange Roman 253 sider Kr. 329,- Gyldendal

5 av 6

I sin nyeste utgivelse på norsk, «Magiske frø», møter vi igjen inderen Willie Chandra - hovedperson i den tidligere romanen «Et halvt liv» (på norsk i 2002) - som ankommer til Berlin, til sin søster Sarojini etter mange år i Afrika, i et tomt ekteskap med en plantasjearving.

I Berlin blir han påvirket av søsterens radikale ideer, begynner å lese Gandhi og finner ut at det ennå ikke er for sent å gjøre det riktige, «finne sin krig», slutte seg til en motstandsbevegelse som kjemper for de undertryktes frigjøring. Det viser seg å være vanskeligere enn han hadde regnet med, å finne «riktig» krig, og få lov til å være med og kjempe i den.

Og da han endelig er blitt tatt opp i en geriljabevegelse ute i den indiske provinsen, blir han overveldet av geriljalivets mange selvmotsigelser og meningsløsheter, samtidig som de beinharde kravene til nøysomhet og askese utmatter ham både fysisk og psykisk. Willie blir angitt og havner i fengsel, men kommer fri ved hjelp av radikale venner i England som tar ham inn i varmen, og i romanens siste del bor han standsmessig i sin venns mondene London-bolig, hvor han kan observere den grenseløse - og gledesløse - dekadensen i engelsk middelklasse, samtidig som han ligger med vennens desillusjonerte kone.

Dette referatet bare for å antyde spennvidden i Naipauls fortellergrep. Det hele er fortalt med den utenforståendes ironiske avstand til alle utrolige, men likevel troverdige begivenheter. For den vestlige leser etterlater «Magiske frø» først og fremst inntrykket av hvor lite vi i vår del av verden vet om «de andre», for eksempel om fattigdom, et moteord her hjemme for tiden. En intelligent, skarp og underholdende roman til å bli klok av.

KNUT FALDBAKKEN

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder