Hele redaksjonen forlater Bazar

BOK

Bråket i suksessforlaget bak «Da Vinci-koden» og andre storselgere fortsetter. Hele den resterende norske redaksjonen i Bazar forlag AS, samt en markedskonsulent, har sagt opp sine stillinger fra 1. oktober.

Publisert: Oppdatert: 02.12.05 13:50

Av May Grethe Lerum


Nå advarer både disse og tidligere medarbeidere i forlaget mot det de hevder er useriøse arbeidsforhold og brudd på arbeidsmiljølov, regler og forskrifter.

- Vi har vært lojale inntil smertegrensen, men vi kan ikke lenger finne oss i slik useriøs behandling, sier tidligere redaksjonssjef og prosjektleder Kjersti Velsand.

Fikk munnkurv

Hun er en av dem som siste uke har levert sin oppsigelse til Bazars forlagssjef og hovedaksjonær Øyvind Hagen. Dette skjer i kjølvannet av at den svenske forlagssjefen Anna Troberg og den norske redaktøren Rasa Ziburkute ble sagt opp.

I går fikk de norske ansatte skriftlig munnkurv fra ledelsen, men velger likevel å fortelle om sine erfaringer.

- Vi må advare folk mot å gå inn i useriøse arbeidsforhold. Bazar forlag har ikke fulgt arbeidsmiljøloven, hevder Velsand.

- Hadde jeg kjent til forholdene, ville jeg vært svært skeptisk til å ta arbeid i Bazar forlag - selv om det har vært spennende bøker og forfattere å jobbe med, sier Velsand.

Rasa Ziburkute var redaktør inntil hun brått ble sagt opp 29. august. Samtlige redaksjonelt ansatte skrev da et brev til ledelsen, der de ba om et møte for å diskutere arbeidsforholdene i forlaget.

- I et rettssamfunn i 2005 skal man ikke ha «Texas»-tilstander innen ledelse. Jeg fikk vite at jeg var inkompetent. Jeg reagerte med vantro, sier Ziburkute, som etter 5 år som redaktør i Cappelen ble ansatt i Bazar.

- Jeg vurderer arbeidsrettssak. Foreløpig vil jeg avvente råd fra LOs juridiske avdeling, sier Ziburkute.

Ingunn Rekstad var nordisk markedssjef i Bazar inntil juli 2004. Jan Mesicek var markedssjef i Norge inntil også han røk uklar med eier og forlagssjef Øyvind Hagen.

Som i 2004

- Vi synes det er trist med en gjentagelse av kollapsen fra 2004, da halvparten av staben ble sagt opp og resten forlot sine stillinger. Men vi er ikke overrasket, sier Rekstad og Mesicek.

Redaksjonssekretær Eva Kuløy begynte i Bazar forlag i midten av juli 2004, og ble etter prøvetiden fast ansatt fra januar 2005. Men hun hevder at hun aldri fikk noen ny kontrakt og stillingsbeskrivelse fra sin arbeidsgiver, kun muntlige bekreftelser på at hun var fast ansatt. Nå har hun sagt opp sin stilling i forlaget. Hun er i dag sykmeldt.

Christina Moseid er blant dem som har sagt opp sin stilling i Bazar, men skal fortsette i funksjonen ut året.

- Dette er en trist sak. Jeg er den eneste i redaksjonen som skal fortsette arbeidet videre ut året, og av hensyn til tredjepart og pålegg fra ledelsen vil jeg ikke kommentere situasjonen nå, sier Moseid.

Her kan du lese mer om