Putin avkledd. Bokanmeldelse: Øystein Bogen: «Russlands hemmelige krig mot Vesten»

BOK

TV 2-journalisten Øystein Bogen leverer en journalistisk velinformert gjennomgang av den nye terrorbalansen mellom øst og vest.

Publisert:

Ingrediensene er etter hvert velkjente: Propaganda, falske nyheter, massive dataangrep og støtte til ytterliggående politiske krefter. Med et samlebegrep kalles det hybridkrig, og hensikten er å skape forvirring, splittelse og frykt som igjen bidrar til å destabilisere samfunnene som blir angrepet.

Aggressoren heter i denne boken Russland, og det er vi her i Vesten som i første rekke står utsatt til. Senest i slutten av januar, da PST la fram sin siste trusselvurdering, kom det fram at det som bekymrer dem aller mest er russisk etterretning mot Norge.

Samtidig henger for eksempel spørsmålet om hvem som sto bak det massive dataangrepet mot Helse Sør-Øst fremdeles ubesvart i løse luften – eller i cyberspace om man vil.

Slik går gamle og nye metoder, klassisk spionasje og digital overvåkning hånd i hånd inn i en dyster fremtid.

Russlandskjenneren Øystein Bogen har gjort en grundig og tillitvekkende jobb med å sammenfatte utviklingstrekkene, metodene og ikke minst tankegangen som ligger bak den nye russiske aggressiviteten mot landene rundt dem.

Skjønt å kalle dette en «hemmelig krig», slik tittelen antyder, er vel å dra det ganske langt. Det aller meste som Bogen skriver om vil være velkjent for en noenlunde orientert leser. Det gjelder også president Vladimir Putins egen bakgrunn fra KGB, og hans vei til makten ved hjelp av to helt avgjørende krefter: De hemmelige tjenestene og de nyrike oligarkene.

Mer interessant er det kanskje å lese om det forfatteren kaller den russiske paranoiaen, den dypt rotfestede konspirasjonstroen som en stor del av den russiske befolkningen ligger under for. I kombinasjon med en innenrikspolitisk offentlighet der motkreftene er få og svake, og der arbeidskårene for frie medier og uavhengige organisasjoner blir stadig verre, sier det seg selv at det sivile samfunn i Russland i liten grad er i stand til å korrigere fiendebildet som Putin og hans allierte tegner.

Legg til at Bogen mener å kunne dokumentere organisert samarbeid mellom russisk etterretning og mafia, og at bare 13 prosent av russerne i dag sier at de ønsker et demokrati etter vestlig modell. Da er det lov å frykte at situasjonen neppe blir bedre i overskuelig fremtid.

Som Øystein Bogen skriver: I møtet med russisk aggresjon blir det vil liker å tenke på som samfunnets styrker: ytringsfrihet, åpenhet og humanisme gjort om til svakheter.

Etter å ha lest denne boken er jeg i hvert fall sikker på at det vi nå trenger er et skikkelig bra antivirusprogram!

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Her kan du lese mer om