HAR BEKLAGET: Marte Michelet har beklaget feil i sin bok «Hva visste hjemmefronten?», men forlaget hennes, Gyldendal, nekter å trekke tilbake boken slik etterkommere etter norske motstandshelter ønsker.

Gyldendal: Trekker ikke Michelet-bok etter søksmålsvarsel

Gyldendal forlag trekker ikke Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten?» tilbake – etter søksmålsvarselet fra etterkommere av norske motstandsfolk. Men de varsler en helt ny utgave til høsten.

Publisert:
Artikkelen er over ett år gammel

– Planen vår er at vi til høsten vil utgi en ny utgave av Marte Michelets bok, en slags «Hva viste hjemmefronten 2». Her vil feil være rettet opp, og vi vil få inn nye funn som er gjort og opplysninger som både nyanserer og underbygger Marte Michelets tolkninger. Vi mener dette er en god løsning, sier forlagssjef Reidar Mide Solberg i Gyldendal til VG.

Det er ikke bare snakk om et nytt opplag, men en ny utgave som får utgivelsesår 2021.

I mellomtiden vil forlaget lage et skriv som legges ut på nett og i bøker som er i salg - der de blant annet opplyser at passasjen om Carl Fredriksens Transport inneholder feil og at det pågår en stor gjennomgang av boken.

– Vi forstår kritikken og frustrasjonen som er kommet, og dette er et forsøk på å peke ut en vei videre. Vi mener denne saken ikke hører hjemme i en rettssal, men i debattspaltene, sier Mide Solberg.

For Gyldendal vil nemlig ikke trekke boken tilbake, slik etterkommerne krever i et søksmålvarsel som kom for en uke siden.

Bakgrunn: Varsler søksmål mot Gyldendal

Forlaget har i dag valgt å svare på varselet i form av to brev: Et svar fra forlagets advokat Cato Schiøtz som går på det rent juridiske – og et brev der Gyldendal går nærmere inn på hvorfor forlaget ikke vil trekke boken.

Les også

Krever Marte Michelets bok trukket tilbake

Flere etterkommere av norske motstandsmenn går nok en gang ut og krever Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten?

«Kravet er grunnløst: Norsk rett hjemler intet tilbaketrekningskrav for private parter – selv om vi skulle forutsette at det foreligger injurierende utsagn», skriver Cato Schiøtz i det ene brevet som ble oversendt etterkommernes advokat John Christian Elden i dag.

Elden: - Absurd

John Christian Elden mener på sin side at «kollega Schiøtz her maler Gyldendal inn i et hjørne jeg ikke tror hverken de eller kundene trives i».

– Det er absurd å si at vi beklager feil, men vil ikke rette dem. Jeg presiserer at vi ikke ønsker boken trukket av markedet. Vi ønsker den rettet for erkjente feil, og forutsetter at de bruker nødvendige midler på å trykke den opp igjen. Det skulle bare mangle, og har med folkeskikk å gjøre, sier Elden.

Som svar på det andre brevet - der forlaget blant annet skriver at de vil utgi en ny utgave og legge ved et informasjonsskriv - sier Elden at «både tilsvaret og forlagets beklagelser må leses og vurderes av klientene» før de tar et eventuelt skritt videre.

Les også

Marte Michelet beklager deler av omstridt bok

Forfatter Marte Michelet går nå ut og beklager overfor flere etterkommere av hjemmefront-medlemmer.

Schiøtz viser i sitt brev til at Gyldendal ikke hovedsakelig har vært opptatt av det rettslige i saken, men lagt vekt på det forlagsetiske, og skriver i svaret til Elden at «utgivelsen og fortsatt salg er forenlig med forlagsetikk og god forleggerpraksis». Han skriver videre:

«Hensynet til ytringsfriheten taler sterkt imot at en kontroversiell debattbok skal trekkes tilbake.»

Går løs på jussen

Cato Schiøtz går i sitt svar videre løs på jussen i Eldens fire krav – og mener at det heller ikke er hjemler for hverken kravet etterkommerne har kommet med om erstatning for økonomisk tap, eller kravet om oppreisning.

«Konklusjonen er at de etterlatte ikke kan kreve oppreisning på egne vegne», skriver Schiøtz.

Han viser også til at Elden i sitt prosessvarsel overser 15-årsfristen i erstatningsloven:

«Man kan ikke kreve oppreisning på vegne av avdøde som har dødd før 15 år forut for det aktuelle utsagnet. Jeg legger til grunn at majoriteten av de omtalte har avgått ved døden før 2003, herunder de tre som har stått mest sentralt: Pettersen, Larsen og Lie.», skriver Gyldendals advokat Cato Schiøtz.

Dette er Elden uenig i.

– For øvrig er de fleste rammede ikke døde i lengre enn 15 år, så der bommer forlaget, hvis det hadde håpet å gå fri på dette grunnlaget, sier Elden til VG.

Les også

Sylskarpt oppgjør fra Berit Reisel: Bokanmeldelse: «Hvor ble det av alt sammen? Plyndringen av jødene i Norge»

Berit Reisels dokumentarbok er et sylskarpt oppgjør med norske myndigheters holdning til jødene etter krigen.

Det har de to siste ukene på nytt stormet rundt Michelets bok etter at åtte etterkommere av norske motstandsfolk gikk ut for halvannen uke siden og krevde boken trukket tilbake fra biblioteker og bokhandlere.

Det skjedde etter at Marte Michelet selv gikk ut i Bergens Tidende og beklaget flere feil i boken. Etterkommerne svarte med et debattinnlegg der de gjentok kravet om å trekke tilbake boken, noe de også tidligere har fremmet krav om.

Advokat Elden gikk sist uke hardt ut mot Gyldendal i søksmålsvarselet og antydet at forlaget har et profittmotiv. Elden brukte ord som «uaktsomhet» og «sterkt klanderverdig» om forlagets oppførsel hittil i den bitre striden.

I gruppen som varsler søksmål mot Gyldendal er det etterkommere av disse norske motstandsheltene; Gunnar Sønsteby, Ragnar Ulstein, Jens Chr. Hauge Sr, Alf T. Pettersen, Reidar Larsen, Tore Gjelsvik, Eivind Berggrav og Arvid Brodersen.

Publisert: