GIR SEG IKKE: Aylar Lie protesterer på omtalen om henne i Petter Northugs biografi. Hun tapte saken i Forliksrådet, men tar nå saken til Oslo tingrett. Foto: Janne Møller-Hansen

Aylar Lie tar Northug-tvisten til tingretten

Mener tapet i Forliksrådet er basert på feil lovhjemmel og anker til tingretten.

Dette kommer frem av en pressemelding fra Aylar Lies advokat, Tony A. Vangen i Advokatfirmaet Elden DA. Nå tar de tvisten videre til Oslo tingrett - hvor Petter Northug vil bli innkalt som vitne.

Vangen skriver at dommen i Forliksrådet - hvor Lie ikke nådde frem med sin klage - baserer seg på ærekrenkelser, der Lie og Vangen i stedet hadde klagd inn Strawberry Publishing for brudd på privatlivets fred i forbindelse med omtalen av henne i Petter Northugs bok «Min historie».

les også

Forlaget frifunnet etter Northug-boken – Aylar Lie må betale

– Forliksrådet har lagt feil lovhjemmel til grunn - både for utgangspunktet i sin konklusjon og i dommens innledning - og dommen er dermed ikke representativ, skriver Vangen i pressemeldingen.

«Retten finner det ikke sannsynliggjort at Lies æresfølelse eller omdømme objektivt sett har blitt krenket gjennom ytringen som er grunnlaget for erstatningssøksmålet», het det i den opprinnelige dommen fra Forliksrådet.

les også

Drama førte til ny Aylar-karriere: – Det var et sjokk

Pluss content

– Lies «æresfølelse eller omdømme» har aldri vært et tema for saken og er ikke nevnt verken i klagen fra Lie eller i tilsvaret fra forlaget, påpeker Vangen i pressemeldingen og mener at tvisten ikke hører under ærekrenkelser, men en annen del av Skadeerstatningsloven, nemlig den om brudd på privatlivets fred.

Advokat Vangen mener at denne feiltolkningen fra Forliksrådet har medført mye ubegrunnet negativ mediaomtale for Aylar Lie.

les også

Aylar Lie krever erstatning etter omtale i Northug-boken

Strawberry Publishings forlagssjef Magnus Rønningen virker forundret over at tvisten nå tas videre til tingretten.

– Nei, hva skal man si? Det var en veldig klar dom fra Forliksrådet, så jeg er litt usikker på hva hun vil oppnå med å ta dette videre, sier Rønningen til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder