KAN FÅ MILLIONBOT: Mads Nygaard, forlagssjef i Aschehoug, som sammen med tre andre forlag har blitt varslet fra Konkurransetilsynet. Foto: Roger Neumann VG

Forlag kan få millionbøter

Konkurransetilsynet vurderer å fatte vedtak om ulovlig samarbeid mot forlagene Cappelen Damm, Gyldendal,
Vigmostad & Bjørke og Aschehoug.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Konkurransetilsynet har varslet Cappelen Damm, Gyldendal, Vigmostad & Bjørke og Aschehoug om at de vurderer å fatte vedtak om ulovlig samarbeid etter boikott av Interpress.

Konkurransetilsynet vurderer overtredelsesgebyr på til sammen 23 millioner kroner.

Les også: Juritzen tapte og måtte betale til Interpress

Etterforsket

Siden april 2014 har Konkurransetilsynet etterforsket Cappelen Damm, Gyldendal, Vigmostad & Bjørke og Aschehoug for at de har samarbeidet om å ikke levere bøker til Reitan-gruppens distributør Interpress.

– Konkurransetilsynet har kommet til den vurderingen at disse forlagene har brutt bestemmelsen om ulovlig samarbeid, som går under paragraf 10 i konkurranseloven. Den foreløpige vurderingen viser at selskapene gjort en kollektiv boikott, sier Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet til VG.

Les også: Forlag ba forfatter endre «fy faen» til «fy søren»

Nese forteller at i denne saken fikk de et tips av Reitan Convenience, det var en del av grunnlaget for at de gikk til bevissikring i 2014.

– Vi har gjort omfattende elektroniske beslag, og foretatt forklaringsopptak av sentrale personer. Jeg kan ikke si noe om hvilke beslag vi har gjort, eller hvilke personer vi har snakket med. På bakgrunn av dette har vi nå sendt ut dette varlset, sier avdelingsdirektøren.

Forlagene har frist til 15. september for å komme med sine merknader til varslet.

– Da vil Konkurransetilsynet vurdere om det er grunnlag for å fatte vedtak eller om saken skal avsluttes, forteller Nese.

AVDELINGSDIREKTØR: Gjermund Nese i Konkurransetilsynet. Foto: Konkurransetilsynet.no

Mens mange forlagsansatte var på bokmesse i London i april 2014 gjennomførte Konkurransetilsynet en koordinert razzia hos forlagene som etter det VG erfarer ble oppfattet som svært dramatisk for de ansatte. Under razziaen skal flere topper i forlagene ha fått beslaglagt iphoner, PC’er og annet elektronisk utstyr.

Sett denne? Forlag kjøper gode anmeldelser

Gjermund Neset i konkurransetilsynet sier at han ikke kan gå i detalj på det aktuelle beslaget.

– Det er gjort et omfattende beslag, og på bakgrunn av dette så har vi fattet vedtaket om varslingen, sier han.

Han vil heller ikke si noe om hva de har funnet i det elektroniske materialet, eller hvorfor de tok akkurat det de tok.

– Når vi går til bevissikring har vi grunnlag for å beslaglegge elektronisk materiale, men jeg vil ikke kommentere noe utover det, sier Neset.

I 2014 ble Interpress lagt ned. Magnus Reitan sa den gangen til Aftenposten at det var mangel på lønnsomhet som var bakgrunnen for nedleggelsen.

Bladcentralen er den andre aktøren som distribuerer til massemarkedet, altså til dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. Aftenposten skrev i 2014 at de da hadde 90 prosent markedsandel i på distribusjon.

– Uenige

Cappelen har sendt ut pressemelding om at de er uenige i milliongebyret fra Konkurransetilsynet. Cappelen er det forlaget som har fått varsel om det største gebyret, pålydende 9.1 millioner kroner.

Forlaget har ikke hatt noen foranledning til å koordinere sin adferd med andre aktører. Grunnen til dette er at Cappelen Damm siden 2008 ikke har hatt distribusjon gjennom Interpress. I tillegg hadde forlaget allerede, i forkant av deltakelsen i det påståtte samarbeidet, konkludert internt med at det ikke ville være aktuelt å gjenoppta distribusjon gjennom Interpress fordi de kommersielle betingelsene ble ansett som for dårlige, heter det i pressemeldingen.

Der kommer det frem at forlaget Cappelen ikke har levert via Interpress siden 2008 fordi de mener Interpress har for høy retur, for høye kostnader og for svake administrative rutiner.

– Påstand om deltakelse i boikott eller noen form for koordinering av hva de andre deleierne i Bladcentralen skulle foreta seg i forhold til Interpress, virker mot denne bakgrunn uforståelig», sier Tom Harald Jenssen, administrerende direktør i Cappelen Damm.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor VG.

Aschehoug har også sendt ut pressemelding tirsdag formiddag hvor det bekreftes at Konkurransetilsynet foretok en kontroll hos forlagene 8. april 2014.

– Aschehoug tar Konkurransetilsynets foreløpige konklusjon til etterretning. Vi vil nå gjennomgå varslet grundig og følge opp overfor Konkurransetilsynet frem til fristen som er satt til 15. september, sier Mads Nygaard i Aschehoug i pressemeldingen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder