VIKTIG DISKUSJON: Frid Ingulstad (71) mener det er viktig å ta debatten om hvorvidt serielitteratur-forfattere bør kunne bli medlemmer av Den Norske Forfatterforening. Foto: Line Møller

Norges mestselgende forfatter har for liten litterær verdi: Nektes medlemskap i Forfatterforeningen

Serielitteratur-forfattere oppfordres til å starte egen forening

(VG Nett) Forfatteren Frid Ingulstad (71) selger flest bøker i Norge, men er ikke god nok for Forfatterforeningen.

  • Alexander Nyhagen

Den norske Forfatterforening (DnF)Frid Ingulstad - offisiell hjemmeside

I fjor solgte Frid Ingulstad 420.000 bøker, og er med det Norges mestselgende forfatter. Hun står bak serier som «Sønnavind», «Ildkorset», «Kongsdøtrene» og «Ingebjørg Olavsdatter».

Listefeber: Tidenes bøker! Hva mener du? Stem her!

For 15 år siden søkte Ingulstad om medlemskap i Den Norske Forfatterforening, men fikk avslag.

- Da jeg søkte om medlemskap for 15 år siden var jeg en ukjent forfatter som strevde med lave honorarer som forfattere flest. Målet mitt var selvfølgelig å bli medlem, så jeg sendte inn min roman «Mannemakt og mørkemakter», sier Ingulstad til VG Nett.

- Ble vonbroten

Romanen hadde vunnet delt førstepris i forlaget Dreijers romankonkurranse, og Ingulstad sendte også med en barnebok som var godkjent av Kulturrådet.

- Jeg fikk først beskjed om at det ikke var mulig å sende inn to bøker i ulik genre, men det hadde jeg ikke blitt informert om på forhånd. Deretter fikk jeg et brev med avslaget, hvor det stod «etter nøye vurdering av det du har gitt ut og det du søkte på grunnlag av, har vi funnet å måtte avslå din søknad om medlemskap», fortsetter Ingulstad.

VG Diskuter: - Ikke overraskende! Kultureliten i Norge er noen riktige snobber! Hva mener du? Diskuter her!

Hun ble gjort oppmerksom på muligheten for å få en begrunnelse, men sier til VG Nett at hun ikke ville høre mer fra Forfatterforeningen på det tidspunktet.

- Det er klart jeg ble vonbroten den gangen, men jeg er ikke ute etter å krangle, jeg har lagt dette bak meg. Nå tjener jeg så godt på bøkene mine at jeg heller ikke trenger statsstøtte. Men det er viktig at dette blir tatt opp, med tanke på alle forfatterne som kommer etter meg, sier Ingulstad.

Her kan du se hvem som er medlemmer i Den Norske Forfatterforening!

- Jeg regner med å høre mye dritt rundt dette, det er klart Forfatterforeningen må forsvare seg. Jeg mener at skillet mellom serielitteratur og annen litteratur ikke er så stort, kan de ikke uansett vurdere forfattere og bøker etter hvilken genre de tilhører? spør Ingulstad.

Litterær verdi avgjør

Programmet «Kulturnytt» på P2 tok i dag (tirsdag) tak i saken om Ingulstad. I kveld vil også «Bokprogrammet» på NRK 1 ta for seg serieforfatterens forhold til Forfatterforeningen.

VIL DISKUTERE ALENE: Forfatterforeningens leder Anne Oterholm avholder årsmøtet bak lukkede dører. Foto: Bjørn Thunæs

Formann Anne Oterholm i Den Norske Forfatterforening sier at serielitteratur-forfattere vurderes på lik linje med andre forfattere - og at det er den litterære verdien som avgjør om forfattere innvilges medlemskap eller ikke.

- Vi har en opptaksparagraf som sier at forfatteren må ha gitt ut minst to bøker av litterær verdi for å bli medlem, sier hun til VG Nett.

Se en oversikt over Ingulstads omfattende forfatterskap her!

Det er Det litterære Råd som vurderer hva som er av litterær verdi. Det heter i Den Norske Forfatterforeningens vedtekter at «rådet skal etter anmodning av styret avgi begrunnede uttalelser og innstillinger i spørsmål av litterær karakter».

Det litterære Råd har ni medlemmer som blir valgt for to år av gangen. Ingen av medlemmene kan gjenvelges mer enn to ganger på rad, for å sikre en «rimelig sirkulasjon». Også forfattere som selv har løpende stipend eller lignende ytelser kan velges til Rådet.

Disse sitter i Det litterære Råd!

- Ser du det som problematisk at Det litterære Råd, som selv består av forfattere, skal vurdere om andre forfattere er «gode» nok for medlemsskap?

- Nei, jeg mener det er de som er kompetansen. Det er urimelig om det skal være andre enn oss selv (forfatterne) som bestemmer, sier Oterholm.

Ingen objektive kriterier

- Hva er det i genren serielitteratur som strider mot formålsparagrafen til Den Norske Forfatterforening om å verne om norsk litteratur og språk?

- Jeg kan ikke gå inn på det. Det litterære Råd har en større kompetanse til å vurdere litterær verdi enn for eksempel forlag eller kulturråd. Det finnes ikke objektive kriterier for litterær verdi, og det er vanskelig å plukke ut. Diskusjonene rundt dette kan være langvarige, og det er gode litterære diskusjoner.

- Men kan ikke serieromaner vurderes som nettopp det, og slippe inn på dette grunnlaget?

- Det er klart. Men det er ikke vi kompetente til å vurdere på samme måten. Det finnes god og dårlig serielitteratur, og vi vil for all del ikke ha denne litteraturen vekk. Den skal være der, og det er kult å lese den. Men den har et annet kretsløp og en mer fornuftig løsning ville være å opprette en egen forening for folk som skriver innenfor den genren.

Kan endre medlemsparagrafen

Norge er et av få land hvor Forfatterforeningen operer på denne måten. I andre forfatterforeninger i Europa og Canada slippes alle forfattere inn i foreningene.

- Den danske Forfatterforeningen hevder at det ikke eksisterer objektive kriterier for vurdering av litteratur og at vi dermed ikke skal vurdere den. Dette mener vi er en fallitterklæring, sier Oterholm.

Her kan du lese Forfatterforeningens vedtekter om opptagelse av medlemmer og Det litterære Råd!

- Det kan godt hende at vi endrer medlemsparagraf i Forfatterforeningen i fremtiden, dette vil vi diskutere, fortsetter hun.

- Frid Ingulstad selger mest bøker i Norge - synes du det bør bety noe i vurderingen?

- Nei, volum har ingenting å si for litterær verdi, sier Oterholm, og påpeker at hun ikke sier at det ikke er litterær verdi i noe serielitteratur.

Salgstallene er feilen

Ingulstad på sin side tror janteloven er med i bildet.

- Jeg tror det er det at jeg selger mye som er feilen. Men det kan jo hende at jeg slutter å skrive serier og at boksalget stuper slik at jeg kommer i en situasjon hvor jeg trenger statstøtte jeg og, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder