VIL ETTERBETALE: Forlagssjef Ingeri Engelstad i Oktober vil gå gjennom de siste tre årenes utbetalinger til forfatterne og etterbetale penger til de som har fått royalty redusert på lavprisbøker uten å bli varslet.

Storforlag lover oppvask etter royaltyrot: − Kjedelig og uheldig

Oktober forlag innrømmer at de har redusert royaltyen til forfattere uten å varsle og lover opprydding og etterbetaling.

Publisert:
Artikkelen er over ett år gammel

– Vi har oppdaget at vi har hatt en rutinesvikt, og det er kjedelig og uheldig. Vi har ikke varslet forfatterne våre om at roaylty er blitt redusert i forbindelse med bøker på lavpris.

– Dette skal vi rydde opp i, sier forlagssjef Ingeri Engelstad i Oktober forlag.

Flere forfattere på Oktober har opplevd det samme som bestselgerne Maja Lunde og Jørn Lier Horst har fortalt om i VG:

At royaltyen er satt drastisk ned på bøker på salg.

Tre forfatterforeninger mener det er en utbredt praksis at store norske forlag i mange tilfeller har redusert royaltysatsen fra 20 prosent helt ned i 7,5 prosent – noe som kun skal kunne gjøres ved lagertømming, såkalt realisasjon. De mener dette er brudd på normalkontrakten – avtalen mellom forlag og forfatter – og har varslet mulig søksmål i den betente konflikten.

Advokat om saken: – Noe av det verste jeg har sett

Anne B. Ragde er en av forfatterne som oppdaget feil i sin royaltyutbetaling fra Oktober etter at hun leste sakene i VG.

OPPDAGET FEIL: Anne B. Ragde oppdaget feil i sin royaltyutbetaling fra sitt tidligere forlag Oktober.

– Ja, det gjorde jeg. Og jeg er fornøyd og lettet over å høre at Oktober sier de vil rydde opp og tilbakebetale, sier Ragde.

Advokat Hans Marius Graasvold, som har bistått forfattere og forfatterforeningene i royaltykonflikten, mener at det ikke holder av Oktober forlag å si at de vil rydde opp fordi de ikke varslet.

– Forlaget kan ikke under noen omstendighet, selv ikke med varsling eller samtykke fra forfatteren, redusere den avtalte royaltyprosenten. Dette kan de kun gjøre der det er snakk om realisasjon, sluttsalg av en bok. Kampanjesalg av bøker, som for eksempel under det store boksalget Mammut, er ikke sluttsalg, sier Graasvold.

LANG ERFARING: Avokat Hans Marius Graasvold fra Graasvold & Stenvaag har lang erfaring med bokbransjen og avtaleverket mellom forfattere og forlag.

– Det er flott at Oktober vil rydde opp, men her synes jeg ikke de kvitterer ut godt nok. Hvis de mener at de kan sette ned royaltyprosenten på lavprisbøker så lenge de varsler og innhenter samtykke, så tar de feil: De bryter fortsatt normalkontrakten.

Oktober understreker at det er viktig for dem å følge normalkontrakten.

– Nå har vi oppdaget at vi har gjort en feil, og da retter vi opp i det. Så er det uenighet mellom Forleggerforeningen og forfatterforeningene om hvordan man skal tolke bestemmelser knyttet til nedsettelser og realisasjon.

– Jeg håper virkelig partene nå kan sette seg ned og finne fram til en felles tolkning, sier Engelstad.

Forlaget skal nå systematisk gjennomgå royaltyutbetalingene for de siste tre årene – og mener i motsetning til advokat Graasvold at royaltyprosenten kan settes ned om forfatteren varsles:

UENIG: Ingeri Engelstad vil rydde opp og etterbetale royalty, men er ikke enig med advokat Graasvold i at de ikke kan sette ned royalty på lavprisbøker dersom forfattere varsles om dette.

– Når et forlag setter ned royaltyen skal forfatteren få beskjed. Vi har dessverre ikke sendt ut det brevet til forfatterne våre, og dette skyldes en rutinesvikt. Dette er kjempebeklagelig og absolutt ikke gjort i ond hensikt.

– Vi vil nå rydde opp og etterbetale forfattere i de tilfellene det ikke er snakk om sluttsalg og lagertømming.

– Hvor store summer er det snakk om i tilbakebetaling?

– Hvor mye det dreier seg om totalt, har jeg ikke oversikt over ennå. Vi jobber med saken, sier Engelstad.

Advokat Graasvold sier det har kommet flere saker på hans og forfatterforeningenes bord etter sakene som er kommet frem i Klassekampen og VG.

– Det virker som om det er mer hovedregelen enn unntaket å sette ned royaltyprosenten på lavprisbøker og bøker på Mammut-salg, sier Graasvold.

Og saken gjelder ikke bare bestselgerne.

Oktober-forfatter Anne Oterholm fikk uten varsel redusert royaltyen fra 20 til 7,86 prosent på de 42 bøkene hun solgte på Mammut-salget i 2020, og VG har sett dokumentasjon på at forlaget omtaler det som «praksis i Oktober, Aschehoug og en rekke andre forlag» å avkorte royalty ved Mammut.

REAGERER: Forfatter og tidligere leder av Forfatterforeningen, Anne Oterholm, tror mange forfattere som selger lite, nesten ikke ser på royaltyoppgavene sine, fordi det er snakk om så lite penger.

– Jeg har forståelse for at forlaget tjener minimalt på bøker som er kraftig nedsatt, men forfatterens kronebeløp blir jo helt idiotisk når man dumper royaltyen på denne måten, sier Oterholm som konstaterer at partene er uenige om fortolkningen av Normalavtalen.

For forlagssjef Ingeri Engelstad mener at saken med Oterholm skyldes en misforståelse.

– Her mener vi det var snakk om sluttsalg - som ifølge normalkontrakten gir anledning til å betale lavere royalty, sier Engelstad.

VG har spurt flere forlag om de vil foreta en lignende gjennomgang av praksisen.

– Vi har gode rutiner for varsling av eventuell royaltyavkorting, men det er likevel klokt å gjennomgå praksis for å se om det er noe som kan gjøres bedre. Etter medieoppmerksomheten rundt dette temaet, er vi blitt kontaktet av én forfatter. Hvis noen er blitt feilbehandlet, skal vi selvsagt rydde opp, sier strategisjef Einar Ibenholt i Gyldendal.

Cappelen Damm opplyser at de har ikke blitt kontaktet av forfattere om dette og ønsker ikke i denne omgang å gå inn på egen praksis.

Kagge forlag ønsker ikke å si noe utover det de har sagt tidligere om at de i «alltid kommuniserer skriftlig» med forfatterne sine i forkant av prisnedsettelser.

Aschehoug-direktør Åse Rvarden sier at forlaget ikke har mottatt noen meldinger om feil eller økonomiske krav fra sine forfattere etter medieoppslagene om saken.

– Vi har ikke kjennskap til noe ved vår praksis som ikke er i samsvar med Normalkontrakten, men om vi har begått en feil, så retter vi den selvsagt, sier Ryvarden.

VG har allerede skrevet om at Maja Lunde oppdaget royaltyrot på sine forlag; hun gir ut bøker på nevnte Kagge og Aschehoug.

Publisert:
 

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no