Hovedinnhold

Dramatisk fra Scenekunstutvalget

De store teatrene fredes, mens regionteatrene ikke kan regne med å opprettholde sin nåværende statsstøtte. Samtidig skal Riksteatret styrkes.


Dette er hovedkonklusjonen i innstillingen fra det statlig oppnevnte Scenekunstutvalget, som skal legges frem for offentligheten neste fredag.

VG kan i dag avsløre innholdet i rapporten som kulturminister Valgerd Svarstad Haugland nå får presentert fire måneder på overtid. Nøkkelordet i innstillingen er noe utvalget har kalt programfinansiering.

Må søke

Dette innebærer at et flertall av institusjonsteatrene må søke om prosjekt- og driftsmidler på like linje med frigrupper og ensembler innenfor alternativ scenekunst.

Unntatt er de tre største teatrene som i Kleveland-meldingen «Kultur i tiden» ble definert som nasjonale scener (Nationaltheatret, Det Norske Teatret og Den Nationale Scene) samt de største landsdelsscenene (Trondheim og Stavanger).

Scenekunstutvalget vil med dette innføre en konsesjonslignende ordning, der regionteatrene får prosjektstøtte i en periode på fire til seks år. Deretter må teatret berettige videre støtte ved å dokumentere hvordan tildelte midler er brukt og fremme nye konkrete programforslag.

Ideen med den - for regionteatrene, i hvert fall - dramatiske omleggingen av statsstøtten er å få kunsten i fokus. Ved å la midlene følge kunstnerne og ikke institusjonen, ønsker scenekunstutvalget å dreie finansieringen vekk fra bygg og faste utgifter til ren produksjonsstøtte.

Problemet blir samtidig å skulle opprettholde den infrastruktur som allerede finnes, men det tar utvalget ikke stilling til.

Denne nye ramme til skudds ordningen vil, etter det VG forstår, omfatte et beløp på mellom 180 og 200 millioner kroner.

Dette tallet fremkommer ved å slå sammen statsbudsjettets summer øremerket regionteaterformål, og den såkalte ymse-posten som hittil har vært Kulturrådets lille pott til fri scenekunst.

Scenekunstutvalget legger også nye føringer for Riksteatret, som et flertall ønsker å styrke, først og fremst på formidlingssiden. Konkret betyr dette at Riksteatret får i oppgave å sende flere produksjoner fra andre teatre ut på turné.

Om utvalget klarer å komme frem til enstemmighet på dette punkt innen fredag 22. mars, er usikkert. Etter det VG kjenner til, foregår det daglig tautrekking innad i utvalget, også hva det rent redaksjonelle angår - uten at det kommer som noen stor overraskelse.

Helt siden det statlige Scenekunstutvalget ble opprettet av daværende kulturminister Ellen Horn i august 2000, har misnøye, skepsis og gjensidig mistenksomhet skvulpet i utvalgets kjølvann.

De tolv medlemmene er politikere, byråkrater og kunstnere - ledet av NAVO-direktør Lars Haukaas, som ellers har hatt hendene fulle med streikende sykepleiere i det siste.

Utvalget fikk som mandat å gjennomgå alle sider av scenekunsten de siste 20 år - unntatt opera og dans, noe som fikk kunstnerorganisasjonene til å gå i lufta med det samme.

- Hva ligger i begrepet scenekunst når dans holdes utenom? spurte Tove Bratten i Danse- og Teatersentrum da utvalget ble presentert.

Åpne dører

Morten Gjelten, direktør for Norsk teater- og orkesterforening (NTO) var også snar med å avfeie utvalgets mandat med at det kunne vært formulert av Finansdepartementet.

- Dette er ikke noe visjonært mandat på kunstens vegne, sa han til Dagens Næringsliv.

Spenningene internt i utvalget kommer tydelig til uttrykk nettopp i utydeligheten i slutteksten, hvor konklusjonene spriker i flertalls- og mindretallsslutninger. Der hvor konsensus råder, er innspillene preget av et minste felles multiplum, med ukontroversielle ønsker om enda tettere samarbeid mellom institusjonene og den såkalt frie scenekunsten (noe som impliserer at den institusjonelle scenekunsten er ufri?), og utvekslingsideer som allerede er iverksatt.

I så måte sparker innstillingen fra Scenekunstutvalget inn åpne dører.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Rampelys

Se neste 5 fra Rampelys