Hovedinnhold

Trosset Erna

FORBANNET: Erna Solberg er ganske sjokkert og forbannet når hun setter seg inn i bakgrunnsmaterialet. - Det de gjorde er illojalt i forhold til politiske instrukser, tordner Erna Solberg. Foto: Roger Neumann
FORBANNET: Erna Solberg er ganske sjokkert og forbannet når hun setter seg inn i bakgrunnsmaterialet. - Det de gjorde er illojalt i forhold til politiske instrukser, tordner Erna Solberg. Foto: Roger Neumann
Stikk i strid med instruksen fra daværende kommunalminister Erna Solberg (H), ga UDI i høst oppholdstillatelse til minst 182 kurdere fra Irak som ikke hadde fast arbeid eller kunne forsørge familien. Blant dem Utlendingsdirektoratet ga oppholdstillatelse, var det et ukjent antall straffedømte og personer uten kjent identitet. UDI utnyttet politisk vakuum til å gjøre ting de ikke hadde lov til.

Jeg er ganske sjokkert og forbannet, sier Erna Solberg når VG setter henne inn i bakgrunnsmaterialet.

Saken kan vise seg å være en av de største skandaler innen utlendingssektoren noensinne. Den nylig avgåtte statsråden og Høyre-lederen mener UDI-ledelsen utnyttet det politiske vakuumet mellom Bondevik- og Stoltenberg-regjeringene sist høst.

- Det de gjorde er illojalt i forhold til politiske instrukser. UDIs ledelse var fullstendig klar over at intensjonene våre var de motsatte av deres praksis.

Det er utrolig vanskelig å være statsråd med fullt ansvar, når vedtak motarbeides, tordner Erna Solberg.

Konsekvenser

Hun er klar på at avsløringen måtte fått konsekvenser for UDI-direktør Trygve Nordby, hvis han ikke allerede hadde sluttet. Nordby er nå generalsekretær i Norges Røde Kors.

VG har gjennom innsynsbegjæring til Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) fått tilgang til en rekke brev og interne notater som viser at UDIs praksis brøt tvert med Erna Solbergs politikk i forhold til Irak-kurderne.

REAGERER: Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) ser på forholdet som et angrep på hele systemet. Foto: Jan Petter Lynau
REAGERER: Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) ser på forholdet som et angrep på hele systemet. Foto: Jan Petter Lynau

Bakgrunnen for hele saken var at det siden 2004 hadde pågått et offentlig ordskifte om hva myndighetene skulle gjøre med gruppen av irakiske kurdere som hadde oppholdt seg i Norge noen år, med såkalt midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening (MUF).

I januar i fjor bestemte regjeringen at MUF'ere som hadde fast arbeid, ikke var kriminelle, hadde kjent identitet og kunne forsørge familien, skulle få ordinær arbeidstillatelse.

- De som ikke oppfylte kriteriene, må reise hjem, slo Erna Solberg fast.

SV kalte det diskriminering satt i system.

Paragraf 8

I stedet for å følge intensjonene i Kommunaldepartementets forskrift, la UDI seg på en mer liberal linje. I tråd med signaler fra direktør Trygve Nordby om at UDI skulle ha en liberal praksis, og to praksisnotater om MUF-sakene, brukte UDI i utstrakt grad utlendingslovens paragraf 8, annet ledd, om sterke menneskelige hensyn.

ANMELDES: Tidligere UDI-direktør, Trygve Nordby. Foto: SCANPIX
ANMELDES: Tidligere UDI-direktør, Trygve Nordby. Foto: SCANPIX

Resultatet ble at langt flere enn de regjeringen hadde tenkt skulle få nyte godt av særbestemmelsene, ble innvilget opphold i Norge.

Av 859 søkere har 712 personer fått innvilget opphold i Norge. 182 personer har fått opphold etter utlendingslovens paragraf 8, 2. ledd.

97 har fått avslag, 10 saker er henlagt.

Selvkritikk

De aller fleste av vedtakene som ble fattet etter utlendingslovens paragraf 8, skjedde etter direktør Nordbys godkjennelse av det interne praksisnotatet en drøy måned etter valget sist høst.

Det var utlendingsnemndas direktør Terje Sjeggestad som først stilte kritiske spørsmål om UDIs praksis i MUF-sakene.

UDIs nye direktør fra forrige fredag, Manuela Ramin-Osmundsen, har utøvet betydelig selvkritikk etter at departementet ble koblet inn:

«Etter å ha foretatt en grundig gjennomgang av direktoratets håndtering av den midlertidige forskriften, ser vi flere forhold som er kritikkverdige.

Politiske beslutninger

Etter vår vurdering har direktoratets praksis ikke vært i samsvar med de tydelige politiske intensjonene som kom til uttrykk i forbindelse med forarbeidene til forskriften,» skriver Ramin-Osmundsen i et brev til AID 13. mars.

UDI-direktøren bekrefter at direktoratet ikke la vekt på Erna Solbergs forskrift.

«Dette viser et behov for at det i organisasjonen skjerpes inn hvilken betydning politiske beslutninger og føringer skal ha.

Vi kan ikke leve med en situasjon der det kan stilles berettigede spørsmål ved direktoratets respekt for politiske beslutninger,» skriver Manuela Ramin-Osmundsen.

- Viten og vilje

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) karakteriserer forholdet som et angrep på hele systemet.

- I denne saken har de med viten og vilje etablert en praksis som de visste ikke var politisk klarert. Forskriften som ble gitt av Erna Solberg og hennes departement, var helt klar på at de som har et seriøst arbeidsforhold i Norge, kunne søke permanent oppholds- og arbeidstillatelse, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Han påpeker at UDI står fritt til å vurdere søknader opp mot utlendingslovens paragraf 8, 2. ledd.

- Men det som gjør denne saken alvorlig, er at UDI senker terskelen for denne gruppen, irakiske kurdere, som gjør at de får opphold på et annet grunnlag enn andre ville fått.

- Uheldig

Hanssen går faktisk så langt som til å antyde at regjeringen Stoltenberg faktisk ville kunne kommet til å gi MUF'erne særbehandling på grunn av dens humanitære situasjon.

- Det ville i så fall vært utforming av politikk, og det skal gjøres av politiske myndigheter.

Det er uheldig at et organ som UDI lager policynotater, og iverksetter en praksis, uten å informere departementet.

Dermed inntrer UDI på den politiske banehalvdelen, og slik kan vi ikke ha det.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks