Redd planeten

Hva er du villig til å gjøre for å forhindre miljøkrisen? List opp minst tre ting du har lyst til å bidra med, hvorfor du velger nettopp disse tiltakene, og skriv en oppfordring til andre om å gjøre det samme.

111 innlegg

Filtrér:
Fylke og kommune:
12. desember 2011

Tre ting...

Den vanlige mann i gata kan vel neppe bidra med noe spesielt. Det er de store utslippene fra gass- og kull-kraftverk samt avskoging osv. der de største utslippene er. Vanlige folks bruk i hjemmet er 0.0001% av de kraftverkene som spyler ut eksos 24 timer i døgnet hvert år. Men skulle jeg svart på spørsmålet, så ville jeg kjøpt en EL-bil enn en bensin/diesel en. Men jeg er så fattig at jeg ikke har råd til bil uansett. Samt er EL-biler dyrere (har jeg hørt) så det hjelper lite/ikke. Jeg ville brukt mindre strøm hjemme, men jeg trenger den varmen/komforen for at jeg ikke skal fryse ihjæl. Det tredje og siste jeg ville gjort var å overbevise andre om at forskning og teknologi er løsningen på fremtidens klimautfordringer. Det er ingen annen løsning enn å finne opp nye metoder/teknikker å redusere utslipp av farlige gasser, gjøre mer ut av energien som finnes i naturen uten å ødelegge den.
11. desember 2011

Karbon lagring i tømmer

Det snakkes mye om karbon lagring som CO2 i brønner. Dette er både dyrt og dårlig. Et bedre alternativ er mer og bedre skogdyrking og dermed lagring av karbon i tømmer som man kan benytte til byggeformål. Trehus burde vært miljømerket, men man burde samtidig øke holdbarheten på treverket. På denne måten får man mer karbon ut av kretsløpet. Hvis/når temperaturen stiger, blir vekstgrunnlaget for tømmer enda bedre, og det blir enda viktigere å høste dette på en forsvarlig måte slik at det ikke råtner på rot og gir ytterligere forverring av drivhus effekten. Eiere av skoger som ikke vedlikeholdes og høstes burde fratas dette eierskapet. Denne helt unødvendige metandannelsen er ressursmisbruk. Det beste med tømmer og treverk som karbon lagring er at det dermed kan benyttes som energikilde når huset rives - det kan man ikke med betong - eller CO2 fra brønnen...
11. desember 2011

Start med aktivt forbruk

Man må begynne med seg sjølv som forbruker, og dette er ikkje lett. daglig blir vi utsatt for eit bombardement med reklame som frister oss. Tips 1: Unngå tilfeldig reklame, med "reklamefri" postkasse, det tar faktisk tid og koster penger å bli kvitt dritten. ønsker ein tilbud på spesielle ting,kan ein søke det opp på nettet. Tips 2: når eit ønsker ei vare, kjøp riktig kvalitet som er laget nærmest mulig deg sjølv og ikkje kjør lange omveier fordi noen varer er billigere på shopping i"langtvekkistan", for brått er nærbutikken din borte og melk og brød er plutselig også i "langtvekkistan" Tips 3: Utstyr til barn er blitt kjønns og aldersdelt,samt at det har fått årsmodeller nettopp dette er det glade vannvidd som gjør slikt utstyr vanskeligere å slite ut, arve m.m, prøv å kjøpe nøytralt utstyr, eg nevner ski,skøyter,kjelker,akebrett m.m Tips 4 Kjøp produkter i konsenterert form for,minst mulig transportert masse, eg nevner f.eks :pulver eller fast såpe i stedet for flytende vaskemiddel,refiller på favoritt varene dine, Tips 5:Bruk for all del returpunkter for elekronikk,glass,batterier og metaller, men samle opp eindel før levering og unngå ekstrakøyring. Tips 6: Utvikl dine eigne miljø og spare ideer og tenk aktivt på ditt eige behov, som forbrukere er vi som småunger i ein godtebutikk "alle" vil selge oss noko tull som ein gang summa sumarum til slutt vil gjøre livet slitsomt og jævlig for våre felles oldebarn.
21. november 2011

Host host.

De lærde strides og strides,men allergikere og astmatikere vil nok bli glade og lettet om Co2 utslipp reduseres slik man reduserte den stygge smogen over London og Los Angeles en gang for noen tiår siden. Bergen og Oslogryta er også ganske ugjestmild og skitten om vinteren.For de som vasker husfasader og kuratorer med ansvar for å bevare kunstskatter statuer osv fra forvitring vil det være gledelig med ren luft.Kolspasienter, asbestskadde, u name it..
21. november 2011

Jordvarmeanlegg

Bruk av jordvarmeanlegg overalt hvor det er hensiktsmessig.
8. november 2011

HASTER. RISIKOEN ER FOR STOR

Klimaendringene kommer fortere enn forskerne i FN forventer, år etter år oh disse sier det er menneskapt, en ekstrem ubalanse funnet å være en ustabil situasjon. termostaten, drivhusgasskonsentrasjonen akt der, tilsier høyere temperatur enn målt fordi is of dyphav avkjøker pågående prosess, slik at fasetransformasjon kan komme meget fortere enn ventet. Klimafondet (se ntnu.page.tl) samspiller med vårt felles verdens forsvar om komplette strategier basert på at folk flest tar ansvar, nå!
7. november 2011

LOL

Klimaendringene er Politisk styrt, dette er ikke første gangen jordkloden endrer seg, og det blir sikkert ikke den siste. Er ikke en dritt vi mennesker kan gjøre for å stoppe prosessen. Den er ikke skapt av oss !
7. november 2011

Den eneste måten vi kan redde stumpene på

Vi mennesker må først hvirkelig erkjenne problemets omfang, slik at vi får viljen til å gjennomføre nødvendige tiltak.Denne forståelsen er i dag dessverre mangelvare blandt folk flest. Dernest MÅ ALLE demokratiske partier i de enkelte land, ha helt lik klima politikk. Uten disse to faktorene,vil nødvendige forandringer være vanskelige å få til. Politikerene snakker/diskuterer til de blir blå i ansiktet om hvordan diverse tiltak kan gjennomføres.Alle med det resultat at kloden blir bare varmere og varmere.Det er ikke tiltak som er nok til å reversere prosessene vi vil forhindre.Det finnes Bare en mulighet for å forhindre CO2 mengden i atmosfæren fra og øke.Det er selvfølgelig å begrense den!! Men problemet er at den mengden reduksjoner i CO2 som er nødvendig er så stor at dette vil ødelegge vår nåværende livsførsel med markedsøkonomien som vår store religion. Gang på gang blir økonomien+arbeidsplasser prioritert fremfor den helt nødvendige klima tilpassningen. Dette er kjernen i hele problemet vi er i ferd med å møte. Vår markedsøkonomiske levemåte som bare er ute etter økonomisk vekst. Det er innlysende at vi ikke kan ha vekst når vi må begrense tilgangen. Nettop derfor møtes forsknings resultater/nødvendige tiltak med skepsis slik at ingenting blir gjennomført. Så,menneskene må forandre sin levemåte radikalt fra dagens hvis vi er villige til å forhindre massedrap på vår egen art,dyr,planter. Jeg savner i så måte en samfunsdebatt om alternative levemåter for oss mennesker. Den er nesten mangelvare.....! Finnes de???
8. juni 2011

Skip og fartøy til kai

De bør bli obligatorisk for fartøy som ligger til kai, at kobble opp på land strøm. Ligge til kai med diesel aggregat i ukesviss må være dårlig valg for miljøen.
19. mai 2011

Overbefolkning - redde jorden?

Ressursmangel, avskogning, forsuring av hav (og land) noe som kan føre til at en av jordens lunger, havet kan dø. Noen må jo ha fått med seg at jordens befolkning er alt for stor til å være bærekraftig og er stadig kraftig økende. Hele vår vestlige velferd er basert på olje og uten denne hadde vi også vært lutfattige, iallefall med dagens forlketall her også. Se bare på "I" landene som har overbefolket seg selv, lever i ytterste fattigdom og nød, og nå må (prøver) å komme seg til vesten i milionstall. Folketallet må ned og befolkniongene må kunne leve av det som jorden gir der de bor. Rart at det ikke "snakkes" om dette, selv om det vites. (Gro sa dette allerede for nesten 30 år siden) Også her hjemme må den politiske maktelite feie for dørene sine. Søppla vår kjøres til Sverige og forbrennes der fordi det er avgiftmessig gunstig, og våre nybygde søppel forbrenningsanlegg mangler søppel til forbrenning. Matjorden reduseres kraftig hvert år og bygges ned. Folketallet vårt økes kraftig p.g.a innvandring og vi må importere halvparten av den maten vi trenger. Dette går jo sålenge vi har olje til å flotte oss med, men den tar snart slutt. Det er jo vanvittig politikk av nåværende politiske ledelse. Også en enorm flytrafikk av solighungrige og kåte menn som reiser jorda rundt for å ta for seg av de stedlige kvinner, (noen kaller det også for uhjelp) samt vanlig turisme volder stor miljømessig skade, men snakkes ikke om. Verden vil bedras......
18. mai 2011

temperaturstigning på jorden

det er mængden af partikelstråling fra verdens- rummet især solen der bestemmer temperaturen på jorden.
18. mai 2011

mye kan gjøres

Det må legges mye mer press på bilindustrien og krav til fabrikkene om produksjon av E85 kompatible motorer og flere elbiler. Det er svært få bensinbiler som er kompatible med E85 og bare et par stasjoner som selger E85 her i landet. Det er faktisk veldig rart å tenke på at vi har kommet til 2011 og at det fortsatt er så utbredt bruk av fossilt brensel. Selv om "renere" biler ikke kan redde planeten bidrar det til mindre utslipp og er positivt for lokalmiljøet og kan få slutt på smogen i store byer. Det trengs også internasjonale avtaler og forpliktelser til stopp av kullkraft så fort som mulig. Gasskraft er heller ikke noe å skryte av og mongstad er bare en flopp.
6. januar 2011

jeg blir kvalm!

Jeg synes det er så skremmende at vi bare forsyner oss av oljen, den har sin hensikt der den kommer fra! men som alt annet dreier det seg om penger og makt! jeg blir helt kvalm av hvordan vi mennesker herjer å ødelegger.
11. desember 2010

Fossilt brennstoff.

Blir flau over at Norge setter avskoging høyest, selv om de selv, når vi selv har så stor skylld i Co2- problemet som vi har gjennom oljeindustrien. Fra det øyeblikket vi mennesker begynte å bruke fossilt brennstoff, dvs hente det fra "jordens indre", så begynte det naturlige kretsløpet å endre seg. Så lenge vi fortsetter å bruke fossilt brennstoff vil det fortsette å endre seg. Havet er jordens lunger, dette utgjør 75% av kloden. Co2 fører til, ikke bare global oppvarming, men også forsuring av havet. De minste organismene som er mat for fisken er under angrep. Dør havet, dør vi. Tenk på hvor mye gift du skyller ned hver dag! Kutt ut antibakterielle vaskemidler! Reduser bruken av plast! Bruk kollektivtransport hvis du kan. Kjøp lokale produkter.
30. november 2010

Gud ryster.

Gud har profetert til sin menighet at han skal ryste denne jorden.Han skal bruke alle elementene,jord,himmel og hav,ildebranner.Det som skjer nå er uforklarlig,men mange mennesker skal bli frelst som følge av disse rystelser.Gud gjør dette for tiden for at Jesus skal hente sin brud er meget nær.Nå er tiden for å vokne opp.Verden ble skapt fordi Gud ville gi sin sønn en brud.Ta imot Jesus nå så kan du være trygg i tiden som kommer.
28. november 2010

MYE STYR FOR NULL OG NIX

Jeg opplever at hele klimadebatten dreier seg om penger og prestisje. Aldri har så mye penger flommet inn i kassene til "miljø"organisasjoner. Aldri har så mange "forsker"miljøer gjort seg avhengig av politisk korrekte prosjekter for å få penger. Aldri har politisk korrekte forskningsresultater vært en så sikker forutsetning for oppdrag og penger. Sjeldent har så mange investeringskapitalister jobbet så hardt for å utløse billige skattepenger, subsidier og andre pengegoder for å sikre skyhøy avkastning på skattebetalerenes bekostning. Subsidieringen av landbruket blir nesten komisk i forhold til klimasvindlernes røvertokt. Aviser og andre media, som burde være de første til å spore opp pengestrømmene i den nye, "grønne" verden og hvordan klimaet misbrukes, legger seg istedet langflat. Der var en gang mange som lurte på hvor det ble av de venstreekstreme som utdannet seg i journalistfaget. Nå aner det meg at vi har svaret. Jens, kom hjem. Du er blitt lurt.
8. oktober 2010

Vi må tenke stort for å løse et stort problem

Lovgivning, aktiv bruk av avgifter og andre virkemidler må til. I min hverdag velger jeg de fleste produkter jeg kjøper ut i fra kost/nytte prinsippet. Når jeg setter meg ned i det ”reflekterte hjørne” vil jeg selvfølgelig være så grønn som mulig, men når jeg står på ”Klas Olsson” og velger klokkeradio så er det nok prisen som avgjør hvilken jeg kjøper. Jeg tør å anta at de fleste av oss gjør det. Jeg kjører en bil med lavt utslipp fordi den koster halvparten av samme bil med 200 hk, men den bringer meg jo dit jeg skal. Klart jeg har lyst på 200 hk, men det koster rett og slett mer en det smaker. Nå er jeg for øvrig heller for at bilen skal miljøskattelegges etter hvor mye Co2 utslipp produksjonene av den forårsaker, mens utslippet den forårsaker ved bruk kan heller skattelegges ved kjøp av drivstoffet. En digresjon, men det virker litt dumt at en skal betale miljø skatt/avgift for en bil som står stille. Da eventuelle forbud og avgifter direkte påvirker konsumentens valg ved innkjøp er det en selvfølge at dette dikterer hva produsenter produserer. Dette kan gjelde så mangt, alt fra biler til syltetøy. Men utfordringen er og gjøre slike avgiftsregler så enkle som mulig. Min stemme faller på en flat Co2 skatt. Blås i hva produktet er, 1 kg Co2 = x antall kr. Dette vil indirekte favorisere Co2 lave/frie produksjonsmetoder og på den måten utnytte markedskreftene. Jeg vet at en slik avgiftsordning blir komplisert og i tilfelle måtte bli full av unntak, det vil jo kreve et ekstra sett med bokføring (Co2 altså), men vi ”klarer” jo dette med penger så hvorfor skal det være umulig med dette? Jeg vet det er mange valide argumenter imot slike avgiftsordninger. Det største er kanskje at et slikt system bør være globalt (i det minste større en Norge) for å fungere, men jeg har mistet troen på at enkeltmenneske på egenhånd kommer til å velge de dyrere alternativene for å være ”grønn”. Dette er et stort problem og jeg argumenterer derfor for at vi må tenke stort når vi takler det.
4. oktober 2010

Søppel

På tide med å frakte all søppel på jorda ut i verdensrommet, med store raketter som bærer masse søppel, som kan skade atmosfæren og klimaet på jorda.. slik blir vi kvitt giftige avfallsstoffer og søppel som ikke går til gjenvinning! mvh Alex
28. august 2010

Atomprøvespregniger???

Atomprøvespregniger er det noen av forskerne som har tenkt over hva disse kan ha gjort med klimaet????
6. juli 2010

Redd planeten......eh right?

Redd planeten? er vel kansje "litt" feil med tanke på at vår planet vil være her uansett men spørsmålet er vel heller om mennskeheten overlever! men de fleste ønsker i det moderne sammfunn og "redde planeten" men det er kun svært få som faktisk gjør det! vi er som min sønn sier "fucked" er bare et spørsmål om tid, det handler til syvende og sist om hvor lenge vi klarer og utsette vår egen tillintetgjørelse! "menneske er den mest selv destruktive rasen på jorden og det er vi som styrer den"
Vis flere