searchChevron down

VG

Rammes du av streiken?

Fra klokken 14-16 i dag rammes Norge av streik. Hva synes du om streiken og hvordan rammes du? Send oss bilder.
Opprettet 28. januar 2015

147 innlegg

Filtrér:
Fylke og kommune:
29. januar 2015

Midlertidige stillinger ødelegger for de "svakeste"

Midlertidige stillinger fører til at ved slutten av arbeidsperioden, eller til da man ikke "trengs" lenger, så kan man bli sagt opp uten grunn.

For de få enkeltmenneskene vil dette være en inngang i arbeidslivet. Men, for de svakeste vil dette være en inngang til ustabil arbeidssituasjon.

De svakeste er minoritetene og andre mennesker som sliter med sykdom. De trenger mest av alt et trygt arbeidsliv og gode jobbvilkår.

En midlertidig stilling vil derimot føre til at selv ved de minste feil, så kan arbeidsgivers ønske om å gi deg full ansettelse gå i dunken. Det vil med andre ord bli større "bruk og kast" mentalitet hos arbeidsgiver.

Vi har nok av midlertidige stillinger i Norge allerede. Hvorfor åpne for mer? Erikssens argument for at dette skal hjelpe de svake, mener jeg er oppspinn. Det er kun sagt for å skjule at det egentlig er et forslag kun til gavn for arbeidsgiveren.

Varsle
29. januar 2015

Systemet i Norge

Synes det er rart at folk kritiserer velferdsgoder som vi har i Norge idag. Bodde noen år i Michigan USA. Der fikk de arbeidsløse ingen bo eller økonomisk støtte. Kun såkalte stamps for å hente det mest nødvendige som melk, brød og mat. Mamma permisjonen var 8 virkedager, og pappa permisjon eksisterer ikke. Du må jobbe 4 år før du kan ta ut 5 dagers ferie. Her kritiseres arbeidsgivere for å kunne utvise fleksibilitet. Mens vi har folk som mer eller mindre NAVer frivillig. Dersom dere er så i mot arbeidsgivere gå ut og skap noe. Det er fulgt mulig. Staten skal og vil følge opp vil de som faller utenfor, og muligheter for Norske bedrifter for å skape flere verdier som alle nyter godt av blir en realitet.

Varsle
29. januar 2015

Demokrati?

Jeg registrerer at LO i særlig grad protesterer mot en lovlig valgt regjerings forlag, samt mot det det ligger an til at vil bli ett lovlig valgt storting vil gå inn for.

Samtidig sier fabgevegelsen med LO i spissen, at ca 2 millioner mennesker står bak dem.

Så jeg lurer på hvor mange LO organiserte som faktisk streiket.

Jeg gjorde det ikke, for jeg er enig i det meste av forslaget, og mest av alt så vil jeg sett pris på at AML legger mer fokus på lokale forhandlinger framfor pampeveldet i LOs rett til å torpedere de gode løsningene for at de i prinsippet ikke er enig!!

Varsle
29. januar 2015

valgpropaganda

Arbeiderpartiet har pisket LO ut i gatene for å skape blest om seg selv

Varsle
29. januar 2015

maktkamp med ettersmak

Eriksson bør jo forstå at dette ikke er veie å gå. De som har vansker med å komme inn i arbeidslivet vil ikke få det noe lettere med denne loven. Arbeidsgivere må legges press på og ta ansvar med å ta inn de som er ledige og som har hull i cv. men kvalifisert Det er her utfordringen ligger for mange arbeidssøkere.De blir ikke vurdert.og loven er ikke til hjelp det er vel helt klart. arbeidssøkere som er i jobb og ønske rå bytte seg til et annet sted bør skyves bakerst i køen slik at de som er arbeidsledige får komme først i køen. Nytter ikke å ilegge arbeidsgivere mer makt . Nei legg press på arbeidsgivere som for eksempel store kommuner som Oslo og opprett et utvalg som kan overvåke arbeidsgiverne i søkerprosesser.

Varsle
29. januar 2015

Mitt høyeste ønske

Er å sikre at min sønn og meg har tak over hodet, mat på bordet, og alt det der. Jeg ønsker at jeg en dag kan få boliglå. Jeg ønsker av hele mitt hjerte et familie liv der jeg slipper å tenke bekymringer, der jeg kan glede meg over hverdagen og sønnen min, som jeg savner så inderlig mens jeg er på kveldsvak. Jeg ønsker å være fleksibel, men jeg ønsker så inderlig å kunne planlegge vår fremtid. Dette er vanskelig nok som det er i dag! La meg slippe å måtte yte til hjelp fra nav, la meg forsørge min egen familie, min Sønn. La meg stå på egne ben, og la meg utvikle mine kunnskaper, ferdigheter og holdninger til positivitet og ikke til redsel, skam og ydmykelse..

Varsle
28. januar 2015

streiken tones ned

Nettavisene har fylt forsida med masse tulle-saker og man må langt ned på sida for å finne noe om streiken, den største begivenheten på mange år i Norge. Hvorfor tones den ned, når 1,5 millioner mennesker gikk ut i gatene for å protestere? Kun hos Frifagbevegelse.no finner man oppslag som viser protestene ordentlig. Utrolig. Og merkelig.

Varsle
28. januar 2015

Midlertidig ansettelse gir ikke flere arbeidsplasser.

Hvis 100 bedrifter klare å produsere vare og tjenester for å mette etterspørsel ved bruk av 1000 faste stillinger .eks ved 500 fast stilling og 1000 på 50 prosent midlertidig vil det tilsvare 1000 faste stillinger.Dette betyr bare færre som får fast ansettelse og ikke økt etterspørsel som kunne ha gitt flere arbeid

Varsle
28. januar 2015

Overspill og politisk markering

Bra skrevet av "Undrende" om hjernevask og propaganda! Det er provoserende å se hvordan venstresida bruker denne konflikten til å angripe regjeringen. Å være i opposisjon gjør nok veldig vondt, så vel for venstresida som LO; de har jo vært vant med å ha både første og siste ordet i alt som har med arbeidslivet å gjøre. Det skal sies at regjeringen har tatt flere uheldige og unødvendige avgjørelser, men det skjedde så visst i sosialdemokratiets navn også! De har ikke enerett på fornuften her i landet!

Denne streiken er et overspill av de helt store! Argumenter hagler over moment som overhode ikke er berørt i endringsforslaget, og verden ser nærmest ut til å gå under! Det snakkes om ungdom i etableringsfasen som ikke får lån; det kan da ikke være en reell forventning at dette skjer første året i arbeidslivet? Dessuten - tenk deg at du selv var arbeidsgiver med din egen lille bedrift. Ved at du i en usikker situasjon vurderte å ta inn en ekstra, ville det vel være positivt å ha mulighet for at den nytilsatte virkelig kunne få vise hva han/hun duger til, og så ville du kanskje ansette vedkommende. Slik det er nå, er det så vanskelig å få sagt opp en udugelig person at arbeidsgiveren heller avstår fra å ansette noen i det hele tatt! Slik blir det arbeid til færre, ikke til flere!

Varsle
28. januar 2015

Til Undrende (36), fra Oslo, kl: 22:00:01

Det at man streiket handlet ikke om de som har fast jobb, det ble streiket i solidaritet med de som eventuelt blir rammet av å måtte jobbe midlertidig ansatt over kortere eller lengre tid.

Det handler ikke om at man nødvendigvis vi som er "innenfor" men de som er utenfor og som muligens vil bli utenfor ved å måtte gå i midlertidigheten.

Den politiske streiken handler også om at det skal legges opp til at man skal øke antallet timer en arbeidstaker kan jobbe overtid. Dette gir ikke flere arbeidstakere i jobb, men færre. I dagen kan man jobbe 200 timer overtid, hvis 10 ansatte jobber 200 timer overtid i løpet av ett år da blir det tilsvarende en 100% stilling. Det vil skjule at det trengs egentlig en stilling til, men det kan være at det lønner seg at man da slipper å ansette en person til.

Det handler også om endringer i dette med søndagsjobbing også.

Det handler altså om mye annet enn midlertidig ansettelse.

Varsle
28. januar 2015

Hva skjer utenfor Norge

Driver en fabrikk i Slovakia (flyttet fra Norge i 2002).

Her er hverdagen at myndighetene legger til rette med økt fleksibilitet og støtteordninger for å ansette undgom, og for å kunne kombinere utdanning og praksisplasser. Samarbeidet mellom organisasjoner, bedrifter og myndigheter står virkelig på agendaen !!

Den norske oppskriften på samarbeid i næringslivet til beste for "arbeidslinjen" er kopiert og adoptert. Norge ser ut som å gå en annen vei - det er synd.

Varsle
28. januar 2015

Nødvendig streik

Flere midlertidige jobber vil ikke hjelpe noen i samfunnet. Dårligere jobbsikkerhet vil føre til at fler havner i den grå sonen økonomisk.

Varsle
28. januar 2015

Fantastisk streik!

Endelig sier alle fagforeningene klart i fra! Vi som har jobba som vikarer og i vikarbyrå vet hvor mye drit det er i det der!! På tide!

Varsle
28. januar 2015

Frustrert over at denne protokollen ikke kalles sutre-logg

Jeg ble rammet av streiken ved at jeg ble kald av å stå ute og streike, og vite at at andre satt inne og koste seg på jobb.

Det burde ha vært en arbeidsmiljølov for oss som streiker om vinteren også.

Vi burde ha fått stå inne en plass der det var varmt, en hangar eller noe.

Så det er sagt for de som ikke skjønner ironien. Dette er faktum og litt ironi. Det var kaldt å streike i dag.

Håper at det vil hjelpe ovenfor regjeringen, slik at vi ikke ødelegger en lov som fungerer mer enn godt nok som den er, fordi at arbeidsgiverne ønsker at arbeidstakerne skal få mindre rettigheter. Mer utrygghet for om man har jobb neste måned, uke eller dag...

For det passer arbeidsgiver best, for dersom man får en konflikt på arbeidsplassen, og arbeidsgiver kan da bare la være å forlenge det midlertidige arbeidsforholdet uten at man ser på hvem som er årsak i konflikten. Mulig at konflikten kommer av lederstilen til arbeidsgiver, men det har ikke noe å si for arbeidsgiver kan da kicke deg ut.

Dette skaper ikke et godt arbeidsmiljø, kan føre til flere konflikter, utslitte arbeidstakere, sykemeldte osv.

Vi som streiket streiket ikke for oss selv, vi streiket for alle. Også for de som ikke fikk tjenester pga. arbeidstakerne som skulle utføre tjenester var i streik i hele 2 timer.

Arbeidsgiverne har kommentert streiken med at denne streiken er fullt ut lovlig. De som streiket får trekk i lønn for de 2 timene som de streiket. Det blir ikke ytt fra en streikekasse, for dette var en frivillig politisk streik/politisk markering. Politisk markering mot at Arbeidsmiljøloven skal svekkes til ulempe for arbeidstaker og eventuelle fremtidige arbeidstakere.

Varsle
28. januar 2015

Svar til Øivind B 46 fra Østfold

Er du en av de som tror at det blir FLER jobber om dette forslaget går igjenom?

Det er FASTE jobber som kommer til å forsvinne, der bedriftene kan kjøre dette systemet med ansatte på korttids avtaler.

Så da kan du jo gå til banken å prøve å få lån, med korttids jobben din - der du kunne hatt en fast jobb.

Varsle
28. januar 2015

Hjernevask og propaganda

Til alle dere som på autopilot hører på argumentene fra LO og likesinnede: Dette er ikke en endring som fører til at folk i fast arbeid mister sitt arbeide. Det er heller ikke en ordning der arbeidsgivere kan slutte med faste ansettelser. Det er en justering som gjør at man kan ansette 2 midlertidige i 1 år for hver 10 faste ansatt. Dette vil ikke skade alle dere som er innenfor - men hjelpe både bedrifter og arbeidsløse til å finne hverandre. I dag vegrer mange små bedrifter seg for å ansette grunnet høy risiko for at man ikke klarer å betale lønna til den ansatte - eller andre usikkerheter. Dette er en tap-tap situasjon. Justeringen blir i praksis en prøvetid på 1 år vs. 6 mnd - samt en etterlengtet justering som er tilpasset dagens arbeidsmarked. Vi er ikke i 70-tallet lengre. Mor jobber, og vi arbeider ved flere tider av døgnet.

Varsle
28. januar 2015

Streiken.

Stå på. Jeg støtter streiken. Jeg er pensjonist, og vet hva midlertidig ansettelse vil si. Jeg har selv blitt utnyttet i arbeidslivet med ansettelse på kontrakt som begynte i midten av januar og opphørte i desember. så tatt inn igjen i januar. Det pågikk i tre år og fikk ikke pensjonspoeng i KLP fordi jeg ikke var fast ansatt. Det sliter på et menneske leve med usikkerhet. Der er mange som har usikkerhet i arbeidslivet den dag i dag. Hvorfor gjøre det verre.

Varsle
28. januar 2015

Pensjonssparing

Det alle virker å glemme er at man taper den pensjonen man sparer opp for arbeidforhold som varer mindre enn ett år. Jeg har hatt en del midlertidige arbeidsforhold siden jeg aldri har blitt tilbudt noe annet, Og jeg har derfor gått glipp av minst 2,5 år med pensjonssparing, I tillegg har det vært svært vanskelig for meg å ordne med lån og jeg fikk ikke lån da jeg trengte det som mest. Jeg er igjen arbeidsløs pga. oljebremsen og nå jeg er møkkalei av å ikke kunne ha noe fast arbeide å slå meg til ro med. Misnøyen stiger og det tærer på selvfølelsen.

Det er også besynderlig at arbeidsgivere benytter seg såpass mye av midlertidige stillinginger når det gir så mye utskiftning og ustabilitet i arbeidsstokken med tilhørende effektivitetstap som det gir.

Norge, jeg og arbeidsgivere trenger et stabilt arbeidsmarked. Vi må aldri la de blå blå vinne denne saken, den tjener kun aksjonærene og de som har mye i fra før av og reduserer menneskeliv over hele fjøla til puslespillbrikker. Det virker nesten som at regjeringen tror at de fikk folkets stemmer på noe annet enn innvandringsspørsmålet.

De som tror at noen som i dag står utenfor arbeidslivet får det enklere med dette forslaget tror jeg ikke noengang har vært berørt av det midlertidig ansettelse hægemoniet man allerede ser i dag, Jeg har selv vært ansatt på halvårskontrakter, helårskontrakter og arbeidet med folk som har gått på midletidige kontrakter over flere år på samme sted. Situasjonen er spesielt prekær blandt høyt utdannede innenfor oljebransjen.

Mye vil ha mer!

Varsle
28. januar 2015

Jeg fikk lån med midlertidig tilsettelse

Hei Morten (40)!

Du spør stadig om noen har prøvd å søke lån med midlertidig tilsettelse. Det gjorde jeg da jeg skulle inn på boligmarkedet, og det gikk fin-fint :) Spørsmålet i den sammenhengen var jo ikke om jeg hadde fast jobb, men om det var sannsynlig at jeg ville greie å finne ny jobb når vikariatet var over. Etter ett år med god erfaring (jeg var i min første jobb da jeg søkte lån), så anså banken det som sannsynlig at jeg ville greie å finne meg noe å gjøre også i fremtiden.

- Kanskje verden ikke er helt svart-hvit likevel, Morten?

Varsle
Vis flere