Kjører du Norges dyreste bompenge-strekning?

Kampen mot bompenger ligger an til å bli en av valgkampens mest sentrale saker. VG er på jakt etter deg som opplever å måtte kjøre Norges dyreste bompengestrekk i løpet av et døgn. Hvor kjører du, og hvor mange passeringer kjører du innom? Del din bomstrekning med VG!
Opprettet 21. mai 2019
21. mai 2019

Finnøy - Hundvåg \ Hundvåg - Finnøy

Dagen starter på Finnøy og kjører gjennom Finnfast (Finnfast er et frittstående bompengeprosjekt for å gjøre Finnøy samt naboøyen Talgje landfaste.)

Deretter passeres det gjennom bomring i Stavanger ( Bymiljøpakke) slik at jeg ender opp på min jobb på Hundvåg.

Når jeg har jobbet mine timer reiser jeg naturlig nok samme rute tilbake igjen til Finnøy.

Økonomiske fakta for passeringer i Finnfast for takstgruppe 1 som er bil under 3,5 tonn. Det er 4 mulige løsninger ( OBS ! Det belastes begge veier).

1. full pris 150 kr pr passering ( nevner igjen at det belastes begge veier)

2. 20 % rabatt belastes med 105 kr pr passering (forutsetter forskuddsbetaling på 2.800 kr).

3. 40 % rabatt belastes med 90 kr pr passering (forutsetter forskuddsbetaling på 4.800 kr).

4. 40 % rabatt belastes med 90 kr pr passering (Firmaavtale - forutsetter etterskuddsbetaling på 15.000 kr samt depositum ( ukjent beløp).

Som en tilleggsopplysning kan jeg nevne de økonomiske fakta for passeringer i Finnfast for takstgruppe 2 som er tungt kjøretøy over 3,5 tonn. Her finnes det også 4 mulige løsninger ( samme gjelder også her for belastning begge veier).

1. full pris 590 kr pr passering ( nevner igjen at det belastes begge veier)

2. 30 % rabatt belastes med 413 kr pr passering (forutsetter forskuddsbetaling på 11.060 kr).

3. 40 % rabatt belastes med 354 kr pr passering (forutsetter forskuddsbetaling på 18.960 kr).

4. 40 % rabatt belastes med 354 kr pr passering (Firmaavtale - forutsetter etterskuddsbetaling på 50.000 kr samt depositum ( ukjent beløp).

Utgiftene blir da for reisen til og fra job følgende:

Finnfast :

Bil med rabatt 90 kr x 2 (belastes begge veier) = 180 kr pr dag.

Bomring Stavanger :

Bil morgen 17,60 kr.

Bil ettermiddag 35,20 kr

Bomutgifter pr dag for kun å komme seg til og fra jobb blir da 180 + 35,20 + 17,60 = 232,80 kr pr dag = 53.544 pr år.

I tillegg kommer jo besøk, handel, annen reise samt drivstoffutgifter.

Varsle