searchChevron down

VG

Hvordan er infrastrukturen der du bor?

I rapporten «State of the Nation» konkluderer Rådgivende Ingeniørers forening (RIF) med at det må hele 2600 milliarder kroner til for å få en god nok standard på norsk infrastruktur.

I rapporten konkluderes det med at det er mest kritisk for jernbane, avløpsanlegg, fylkesveier og fengsler. I tillegg er det avdekket store behov innen kommunale bygg der to tredjedeler av byggene blir vurdert som utilfredstillende eller dårlige.

Hvordan er tilstanden der du bor? Del bilder med VGs lesere her.
Opprettet 16. mars 2015

1 innlegg

Filtrér:
Fylke og kommune:
4. april 2015

Ikke noe å skryte av.

"Hvordan er infrastrukturen der du bor?"

Ikke noe å skryte av. Jeg har den ikke helt udelte gleden av å bo ved den gamle hovedveien gjennom distriktet. Den har vært brukt i flere hundre år, om ikke lenger. Fremdeles mangler den fast dekke. Den er ofte full av hull og spor, og kan til og med bli oversvømt ved snøsmelting. Det er ikke sikkert at det er til stor hjelp å kjøre i sikk-sakk. Dette bildet tok jeg 24/3 i år, rundt 100 m. fra boligen min på Skjerveshøgda i Skogn utenfor Levanger, Innherred. Rekkverk, belysning og fortau eller gang- og sykkelvei kan man knapt drømme om. Tilstanden er tragisk også på andre områder: Dårlig jernbane, elendig boligstandard og tvilsom strømforsyning. Det er ikke lenge siden sist det "bare" var meldt kuling, men det var nok til at jeg kjente at det kom inn kald luft gjennom veggen inn til stua, og så at lyset i lampettene blafret.

Varsle