Hvor er Norges verste vårvei?

Mange steder får bilister og syklister sjokk når snøen og isen forsvinner - veien kan være i elendig forfatning nå om våren. Hvordan ser det ut der du ferdes? Send bilde og del med VGs lesere!
Opprettet 10. april 2018
10. april 2018

Galgenhumor

En veit at vegstandarden er dårlig når dei fastbuandes henger opp slike skilt til trafikantene langs hovedvegen.

Vegstandarden her er elendig og trafikkmengden stor.

Vegen ligger på fylkesgrensa mellom Møre&Romsdal og Sogn&Fjordane, mellom kommunane Stranda og Horningdal.

Varsle