Hva synes du om at Barack Obama får Fredsprisen?

3399 innlegg

Filtrér:
Fylke og kommune:
6. november 2009

latterlig

at obama fikk fredsprisen er for meg helt latterlig. slik jeg ser det er den eneste grunnen til at han fikk den er for å fremme sitt image for å fortsette amerikas interesser i verden.

Varsle
5. november 2009

Flott at en President fra U.S.A. får Fredsprisen.

Hvis Obama klarer å få Russerne med på en slik avtale og han får en garanti på at han kan stole på Russland. Ja, da har Obama virkelig fortjent Alfred Nobel;s Fredspris.

Varsle
1. november 2009

Obama drøfting

Det er et viktig faktum at Obama ikke har utrettet noe politisk seier når det gjelder fred, noe av det første han gjorde da han ble president var å sette flere soldater inn i Irak. Dette kan se ut til å være litt merkelig for en president som skal viss nok representere håp og fred for folket sitt.

På en annen side så kan dette være av strategisk betydning for tilbaketrekning av soldater i Irak. Veldig mange grupper i samfunnet som ser opp til Obama det kan skyldes at han, skal for Amerikanerne, være håp og lys i en ellers mørkere hverdag.

Obama har veldig mange politiske planer for fremtiden av verden, og mye av det gjelder fred. Han vil for eksempel ende krigen i Irak. Han inviterer også ledere fra Midtøsten til å komme og snakke med hverandre for å prøve å løse problemene mellom seg hvis man. Samtidig så er det hva han kan utrette som president som også spiller stor rolle.

I fredprisens krav for at en person skal bli nominert, står det tydelig at personen skal ha utrettet noe unikt og stort, når det gjelder fremgang i verdensfreden. Obama har ikke gjort noe av delene, fredsprisen ser ut til å være basert på drømmene til Obama, og ikke det han har utrettet som individuell person.

Mange mener at Obama kan forandre Amerika som svart president, i ett land der makt eliten er malt hvit. Ett land der frem til 60 tallet undertykket svarte, som en av de store folkemajoritetene. Og ikke før nå har fått en svart president. I et land der klasseskillene er tydelig synlige, et land som starter og blander seg inn i kriger for fortjeneste. Og at han som president har satt for seg mange gode prinsipper når det gjelder verdensfreden.

Men allikevel kan det se merkelig ut fra komiteens side når det var mange kandidater som utrettet mer enn det Obama har gjort i 2009. Det hersker også tvil til og med blant noen av komitémedlemmene om Obama virkelig ville klare å følge opp sitt sterke internasjonale engasjement. Problemene på hjemmebane, med blant annet helsereformen, kan gjøre at han ikke vil greie å prioritere det internasjonale arbeidet tilstrekkelig til å ha fortjent Fredsprisen.

Varsle
26. oktober 2009

Dette er velfortjent!

Jeg er glad for at Barack Obama fikk denne prisen! han har allerede begynt å gjøre en forskjell og vil fortsette og gjøre verden bedre. Jeg leser her at det er mange som klager på at han har vært president i veldig kort tid og ikke fått gjort så mye. det er sant, men har gir oss håp om at verden kan bli et bedre sted å være og han motiverer oss til å stå på! han er en viktig person som velfortjente denne prisen!

Varsle
26. oktober 2009

Barack Obama: En videreutviklet verden

Hvorfor kan ikke folk bare innse det? At Barack Obama er noe av det beste som har hendt det 21. århundre sålangt, men som trolig vill være høydepunktet for dette århundret også. Han har skrevet seg inn i historiebøkene, gjort mer for verden enn vi aner, allerede, og har på bare ett kort år klart å skaffe seg en nobels fredspris. Godt gjort!Og det burde vi alle være enige i.

Varsle
21. oktober 2009

Riktig eller uriktig?

Jeg kan på en måte se meg enig i at Obama fikk nobels fredspris. Han har bidratt med å mykne forholdet i verden mener jeg, men er dette nok? Jeg synes han har fått nobels fredspris for tidelig! Tenk på alle de der ute som har jobbet med sin sak hele livet og så kommer Obama som har vært president i noen måneder og kaprer prisen med en gang, er dette rettferdig?

Varsle
20. oktober 2009

tull

protect me from my friends - I can handle my enemies my self...

Varsle
19. oktober 2009

Flaut

Jeg er overrasket og skuffet over at Obama tok imot prisen... trodde faktisk han kommer til å si "nei takk"...

Varsle
19. oktober 2009

Skam!

Det var flere kandidater som fortjente prisen langt mer enn Obama! han har jo ikke fått til noe ennå!!!

Varsle
19. oktober 2009

ufortjent

Obama får prisen for hans "drømmer" som aldri kan bli oppfullt. stor tabbe for Nobelskomite

Varsle
17. oktober 2009

: (

Noen tvilsomme fredsprisvinnere tidligere, men denne gangen mener jeg fredspriskomiteen failet massivt. Obama har ikke gjort mer for fred enn Kristin Halvorsen (bortsett fra at han er president i usa, et mer innflytelsesrikt land). word!

Varsle
16. oktober 2009

Håpet!

Jeg synes dette er kjekt fordi han har gode holdninger.

Han er mot atomvåpen, prøver å få landene i verden til å samarbeide, osv. Men det er andre sterke krefter som gjør at kanskje han aldri klarer det (ja pessimist) Han er ikke så mektig som han virker, men han gir oss et håp :)

Varsle
16. oktober 2009

En skam

Dette er en skam for Norge, fatter ikke at Jagland gang på gang tabber seg ut og likevell får en stilling som dette, det lover ikke godt for Europa fremover.

Varsle
16. oktober 2009

Komiteen må gå av!

Denne tildelingen er svært populistisk og vagt baser på en mulig fremtidig forbedring.

Skal fredsprisen gis til personer som KAN muligens gi et bidrag i fremtiden på bekostning av mennesker som har viet tiår av sitt liv til fredsarbeid?

Skandale. Komiteen må gå av!!!

Varsle
16. oktober 2009

Dette er i år en smiskepris.

Skammer meg over at nobelskomiteen gav prisen til en president som ikke har utrettet noe.

Men det er vel slikt som man kan vente fra Jagland.

Varsle
16. oktober 2009

Å skape seg et navn internasjonalt

At Obama hadde sittet i det hvite hus i 11 dager når fristen for å nominere kandidater til prisen sier sitt. Dette var tydeligvis et ønske om å skape blest og å profilere seg selv.

Varsle
15. oktober 2009

Arbeiderpartifolkene gjør visst som de vil

Neste år blir vel prisen tildelt Gerd Liv Walla.

Varsle
14. oktober 2009

Visjoner

Jeg har da også visjoner om en fredlig verden og det gir jeg uttrykk for minst en gang i uka. Ærlig talt, det finnes andre der ute som fortjener den mer. Gjør Barak som han sier, kan han få den om fem år.

Varsle
14. oktober 2009

Fredspris for en krigsstat?

Kissinger fikk jo fredsprisen, da må vel hvemsomhelst hunne få den. Les "Rebuilding Americas new Defenses". Usa er den eneste av verdens makter som har brukt atombomben på menneskeheten. Hvor står Obama? Jeg er redd vi ikke hvet det enda.

Varsle
14. oktober 2009

Her står hvordan han vant:

Nobels Fredspris 2009

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2009 skal tildeles president Barack Obama for hans ekstraordinære innsats for å styrke internasjonalt diplomati og mellomfolkelig samarbeid. Komiteen har lagt spesiell vekt på Obamas visjon om og arbeid for en verden uten atomvåpen.

Obama har som president skapt et nytt klima i internasjonal politikk. Multilateralt diplomati står igjen sentralt, med vekt på den rolle FN og andre internasjonale institusjoner kan spille. Dialog og forhandlinger foretrekkes som virkemiddel for å løse selv de vanskeligste internasjonale konflikter. Visjonen om en verden uten atomvåpen har på en kraftfull måte revitalisert forhandlinger om nedrustning og rustningskontroll. Gjennom Obamas initiativ spiller USA nå en mer konstruktiv rolle i å møte de store klimautfordringene verden står overfor. Demokrati og menneskerettigheter skal styrkes.

Det er sjelden at en person i den grad som Obama har fanget verdens oppmerksomhet og tent et håp blant verdens folk om en bedre framtid. Hans diplomati er basert på forestillingen om at de som skal lede verden, må gjøre det på grunnlag av verdier og holdninger som deles av størstedelen av jordens befolkning.

Gjennom 108 år har Den Norske Nobelkomite prøvd å stimulere nettopp den internasjonale politikk og de holdninger som Obama nå er den ledende talsmann for i verden. Komiteen vil slutte seg til Obamas appell om at "Now is the time for all of us to take our share of responsibility for a global response to global challenges."

Varsle
Vis flere