Hovedinnhold

Norge får tilbake 23 bistandsmillioner fra Uganda

NULLTOLERANSE: Utviklingsminister Heikki Holmås understreker at Norge har nulltoleranse for misbruk av bistandspenger. Foto: Frode Hansen
NULLTOLERANSE: Utviklingsminister Heikki Holmås understreker at Norge har nulltoleranse for misbruk av bistandspenger. Foto: Frode Hansen
Uganda har betalt tilbake 23 millioner kroner etter avsløring av korrupsjon av norske bistandspenger.

Denne saken handler om:

Det er det største enkeltbeløpet som noen gang er tilbakebetalt til Norge etter avsløring av korrupsjon.

Det var i fjor høst riksrevisjonen i Uganda avdekket at korrupte personer i statsapparatet i landet misbrukte og stjal bistandspenger. De dokumenterte at rundt 80 millioner kroner var misbrukt. 23 millioner kroner av disse var norske.

- Norge har nulltoleranse for korrupsjon. Derfor krevde vi alle underslåtte penger tilbake og at de mistenkte personene skulle rettsforfølges. All form for korrupsjon er å regne som tyveri fra de fattigste, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås til VG.

BAKGRUNN: Ugandas utenriksminister siktet for korrupsjon

Kuttet bistand

Etter korrupsjonsavsløringen stanset Norge all bistand til den ugandiske staten. Holmås understreker at Norge nå går nøye gjennom resten av bevilgningene til skandaleprosjektet for å forsikre seg om at det ikke er uregelmessigheter som ennå ikke er avdekket. Han gjør det klart at det ikke er aktuelt å gjenoppta stat til stat-bistanden til Uganda før denne gjennomgangen er ferdig.

- Når dette arbeidet er avsluttet vil vi gjøre en ny vurdering av samarbeidet med Uganda. Jeg forventer at Ugandas regjering gjør sitt ytterste for å gjenopprette tilliten i tiden fremover. Tilbakebetalingen er et nødvendig skritt i den retningen, sier Holmås.

Rapporten som ble lagt fram av den ugandiske riksrevisjonen i oktober i fjor, retter skarp kritikk mot statsministerens kontor i hovedstaden Kampala. Den konkluderer med omfattende uregelmessigheter og svindel av i alt 80 millioner kroner.

Kontrollmekanismer

I løpet av de siste fem årene er det bygget opp en kontrollenhet mot korrupsjon som går inn i alle varsler om misbruk av bistandspenger. Enheten har til nå behandlet 424 korrupsjonssaker og drevet inn over 58 misbrukte millioner kroner tilbake til den norske statskassen, melder NTB.

De norske pengene til det korrupsjonsrammede prosjektet ble satt inn på en egen konto for å ha best mulig kontroll med hvordan pengene ble brukt. Holmås mener likevel det er avgjørende at mottakerlandene selv har gode kontrollmekanismer

- Det holder ikke bare at vi har strenge rutiner for å kontrollere bistanden. Landene må selv kunne avdekke misbruk og ta tak i det. Norsk støtte til Ugandas riksrevisjon er et godt eksempel på at moderne utviklingssamarbeid fungerer, sier Holmås.

Han mener kravet om tilbakebetaling av de misbrukte bistandspengene sender et viktig signal.

- Jeg forventer at det betyr forsterket vilje til å bekjempe korrupsjon i alle former, særlig når pengemisbruket går helt til topps i statsapparatet, sier Holmås.

- Er det et dilemma at det er de fattigste som rammes når Norge må kreve tilbake bistandspenger?

- Ja, men det er den eneste måten vi kan sikre en positiv utvikling i disse landene. Folk i Uganda må holde sine egne ledere ansvarlige når pengene ikke går dit de skal.

Demokrati

Utviklingsministeren varsler samtidig at Norge vil gå gjennom alle land som mottar norsk bistand. Positiv utvikling mot demokrati skal være en forutsetning for å få hjelp.

- Jeg mener vi skal være enda tydeligere og dreie enda mer av vår bistand til stater som har en positiv utvikling når det gjelder demokrati. Derfor vil jeg ha en gjennomgang av de landene vi er inne i for å sørge for at vi har klare mål for den utvikling vi ønsker å se. Hvis det ikke skjer, vil vi bruke pengene i andre land med en bedre utvikling av menneskerettigheter, sier Holmås til NTB.

Siste saker fra Utenriks

Se neste 5 fra Utenriks