Hovedinnhold

Varsler anker fra begge de terrordømte

Forsvarer: - Han har blitt lurt med på noe, dette er ikke terrorforbund

OSLO TINGHUS (VG Nett) Forsvarerne til både Mikael Davud (40) og Sawad Sadek Saeed Bujak (38) varsler at det trolig kommer anker i terrorsaken.

Denne saken handler om:

Fakta Terrorsaken

  • Politiets sikkerhetstjeneste (PST) siktet 8. juli 2010 tre menn med permanent oppholdstillatelse i Norge for å ha inngått forbund med tanke på å begå en eller flere terrorhandlinger på norsk jord.
  • Mikael Davud (40), antatt hovedmann. Uigur fra Kina. Kom til Norge i 1999 som kvoteflyktning og ble norsk statsborger i 2007.
  • David Jakobsen (33). Usbeker. Kom til Norge i 2002 som asylsøker. Fikk avslag, men innvilget permanent opphold gjennom familiegjenforening. Varslet PST om terrorsaken og opererte i flere måneder som PSTs informant inntil pågripelsen.
  • Shawan Sadek Saeed Bujak (38). Kurder fra Irak. Kom til Norge i 1999. Innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Pågrepet i Tyskland og utlevert til Norge.
  • 28. september 2010 tilsto Mikael Davud planer om å sprenge Kinas ambassade i Oslo. Han skal ha sagt at han hadde personlige motiver og at han bare hadde utnyttet de andre siktede, som ikke kjente til planene hans.
  • Noen dager tidligere hadde Bujak forklart at han og Davud planla terrorhandlinger mot danske Jyllands-Posten.
  • 26. september ble det kjent at Riksadvokaten beordret tiltale mot de tre for planlegging av terrorhandling i Danmark. Mål i Norge er ikke med i tiltalen.

- Nå har vi ikke gått gjennom dommen skikkelig, den er på 67 sider. I løpet av uken skal vi besøke ham i fengselet for å se skikkelig på den. Vårt råd kommer nok til å bli at han bør anke, sier Davuds forsvarer, Carl Konow Rieber Mohn.

Forsvareren mener hans klient ikke har blitt trodd av retten.

- Dommen er bygget på Bujaks forklaring. Min klient blir beskyldt for å ha vært steder han aldri har vært og møtt mennesker han aldri har møtt, sier Humlen.

Davud ble dømt til fengsel i syv år, mens Bujak ble dømt til en fengselsstraff på tre og et halvt år. Dette er første gang noen blir dømt for terrorplanlegging i Norge.

VGTV: Se den historiske domsavsigelsen her 

- Ble lurt med

Også Bujaks forsvarere varsler at det trolig kommer en anke.

- Ja, slik det ser ut nå så ligger det an til en anke, sier Brynjar Meling.

Bujaks forsvarere mener dommen er spesielt svak på det som går på terrorforbund.

- Vi mener det ikke er utenkelig at han har misforstått og blitt lurt med på noe. Bujak sier at det var snakk om et mål i København, mens Davud snakket om Kinas ambassade. Det at det er to mål viser langt på vei at det ikke er snakk om noe terrorforbund. Og for en kurder (Bujak) er det helt utenkelig å ville bombe interesser som tilhører Kina, sier forsvarer Arvid Sjødin.

Forsvarerne Meling og Sjødin vil besøke Bujak i fengselet i kveld for å se nærmere på dommen.

Frikjent

David Jakobsen ble frikjent for terrorforbund, men funnet skyldig i å ha kjøpt inn stoffer som kan brukes til å fremstille eksplosiver.

- Han er selvfølgelig mest lettet over å bli frikjent for det mest alvorlige tiltalepunktet, men han er ikke fornøyd med at han ble dømt for innkjøp av dette stoffet, sier forsvarer René Ibsen til VG Nett.

Forsvareren sier de er forberedt på en mulig anke fra påtalemyndigheten.

Straffeutmålingen ligger lavere enn påstanden til aktor Geir Evanger. Han la ned påstand om elleve års fengsel for Davud og fem års fengsel for Bujak og Jakobsen.

- Vi tar tingrettens domslutning til etterretning, og vil nå sette oss grundig inn i dommen, informasjonssjef Martin Berntsen for PST til VG Nett.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks