Hovedinnhold

«Scandinavian Star» på nordisk dagsorden

I SVERIGE: Justisminister Grethe Faremo og statssekretær Pål Martin Strand på Rånäs slott utenfor Stockholm. FOTO: ROGER NEUMANN/VG
I SVERIGE: Justisminister Grethe Faremo og statssekretær Pål Martin Strand på Rånäs slott utenfor Stockholm. FOTO: ROGER NEUMANN/VG
RÅNÅS SLOTT, SVERIGE (VG) 23 år etter «Scandinavian Star»-ulykken er dødsbrannen som krevde 159 menneskeliv satt på dagsorden hos de nordiske justisministrene.

Denne saken handler om:

Tips oss

Under det nordiske ministermøtet i Sverige denne uken har Grete Faremo tatt opp saken med sine kolleger i Sverige og Danmark som alle var involvert i etterforskningen i 1990.

Overfor VG går den norske justisministeren langt i å erkjenne at en lignende etterforskning, med dagens oppdaterte regelverk, nok ville ha skjedd på en annerledes og grundigere måte.

- Men det vil ikke være riktig av meg å felle noen dom, legger hun til.

Bare 1,5 timer av brannforløpet om bord på skipet er etterforsket på dødsskipet, til tross for at flere branner raste i godt over 30 timer. I september ble det bestemt at en egen gruppe fra Oslo politidistrikt, Kripos og Økokrim vil undersøke saken på nytt. Dette er blitt kraftig kritisert fra flere hold.

Les VG-dokumentet: Mysteriet «Scandinavian Star» 

Faremo betegner møtet med den svenske og danske justisministeren som positivt. Hun bemerker at ansvaret på svensk side ligger i et annet departement enn Justisdepartementet.

- Hva ble dere enige om?

- At vi skal avvente Oslo-politiets rapport om ulykken, som er ventet ved nyttårstider.

- Kan det bli aktuelt med elles nordisk granskning?

- Det har vi ikke gått inn på nå. Det vil derfor ikke være riktig å kommentere spørsmålet før rapporten foreligger.

- Hva forventer du av rapporten?

- At den blir god og grundig.

- Hvorfor har det tatt 23 år før man igjen tar opp hva som skjedde da «Scandinavian Star» ble satt i brann?

- Saken har en lang forhistorie og jeg skal være veldig forsiktig med å spekulere. Det vil også være galt i ettertid for meg å gjøre en vurdering av det arbeid som skjedde den gang.

- Hvorfor gikk det så galt?

- Uten å svare på spørsmålet direkte, så er mange spørsmål stilt og mange har også blitt besvart. Når Støttegruppa henvendte seg til oss i Justisdepartementet i vår var et viktig for oss å følge opp, sier Faremo.

Siste saker fra Utenriks

Se neste 5 fra Utenriks