Hovedinnhold

Jurist anklager Israel for «statsterror»

Norges kanskje fremste ekspert på krigens folkerett, major Terje Lund, anklager Israel for «terrorisme», men frikjenner samtidig Yasir Arafat for ansvaret for palestinske terroraksjoner.

Denne saken handler om:

-Jeg anser mange av israelernes overgrep mot palestinerne for å være ren terrorisme, sier Terje Lund til NTB.

Lund har vært folkerettsjurist i 20 år, og har blant annet erfaring som krigsforbryter-etterforsker for FN og spesialrådgiver for Norges Røde Kors.

- Israel er skyldig i utallige krigsforbrytelser. Vi snakker om overgrep mot sivile, deportasjoner, ulovlige represalier og en lang rekke andre brudd på krigens folkerett, sier Lund til NTB.

Krigsforbryterdomstol Lund understreker at han uttaler seg på juridisk og ikke politisk grunnlag.

- Geneve-konvensjonene lever sitt eget liv og er i prinsippet upolitiske. Ved å undertegne dem har Israel forpliktet seg til selv å å rydde opp, sier Lund.

Når så ikke skjer bør det opprettes en internasjonal krigsforbryterdomstol for Midtøsten, mener han.

- Det er veldig vanskelig å oppnå fred og forsoning i et område når krigsforbrytere går løs, og når krigsforbrytelser forblir utstraffet. Så lenge man ikke tar affære overfor israelerne, vil de heller ikke respektere Geneve-konvensjonene, sier Lund.

Gransking

En annen mulighet er å benytte den stående internasjonale granskingskommisjonen, som er opprettet med hjemmel i Geneve-konvensjonen.

- Denne er aldri blitt benyttet, men består av 15 av verdens fremste folkerettsjurister og burde for lengst ha vært sendt til Midtøsten, sier Lund.

Israel motsetter seg enhver internasjonal gransking av forholdene i de okkuperte områdene, men Lund kan ikke se at man er avhengig av israelernes tilslutning.

- Israel har ratifisert første tilleggsprotokoll og har dermed også akseptert denne granskingskommisjonen. Landet har i praksis alt godtatt dens jurisdiksjon, sier Lund.

Statsterrorisme

Han understreker at folkeretten også gir Israel visse rettigheter til maktbruk.

-Israelske styrker har okkupantenes rettigheter til å holde ro og orden i områdene de okkuperer, og det betyr også rett til å utøve nødvendig vold, sier Lund.

Men en slik voldsutøvelse kan bare finne sted etter et strengt proporsjonalitetsprinsipp, understreker han.

-Israels metoder består blant annet av å sprenge husene de steinkastende ungdommene bor i, og det er statsterrorisme. Dette har ingenting med okkupantens rettigheter å gjøre, sier Lund.

-Det andre er Israels utstrakte bruk av såkalt gjengjeldelse. Represalier eller gjengjeldelse mot sivile er absolutt forbudt etter krigens folkerett, sier han.

Rett til å drepe

Lund mener ellers at det er en utbredt misforståelse at folkeretten også regulerer hva palestinerne kan gjøre.

-Palestinerne kommer ikke inn under krigens folkerett i det hele tatt. De fyller ikke vilkårene for status som stridende, sier Lund til NTB.

Palestinerne har derfor heller ikke krav på den beskyttelse folkeretten gir stridende, men har derimot krav på beskyttelse i henhold til FNs menneskerettighetserklæring og menneskerettighetskonvensjoner, understreker han. Dersom palestinerne ønsker å føre en væpnet kamp mot okkupasjonen, så bør de snarest etablere en ministat og kjempe ut fra denne, lyder Lunds råd.

- Da vil en uniformert palestinsk styrke i henhold til krigens folkerett ha rett til å drepe, ha krav på å bli behandlet som krigsfanger og ikke lenger kunne kalles kriminelle av israelerne, sier Lund.

Frikjenner Arafat

At ytterliggående palestinske grupper med sine bomber og angrep på sivile israelere også bedriver terrorisme, bestrider Lund ikke.

- Men det er en viktig forskjell. Det er helt uakseptabelt at Israel som stat gjør seg skyldige i slike handlinger. De første som skulle reagere mot slik terrorisme er israelerne selv. Om de ikke gjør det, så har de heller ingen troverdighet, sier Lund.

Han mener Yasir Arafat ikke kan stilles til ansvar for de terrorhandlingene ytterliggående grupper som Hamas og Islamsk hellig krig utfører.

-Det er ikke lett å plassere ansvaret for disse handlingene hos Arafat. For det første har han ikke makt og myndighet over alle palestinere, noe Israel og omverdenen har nektet ham, og han kan heller ikke stilles til ansvar som statsleder, sier Lund.

- Men Israel og deler av omverdenen mener at Arafat må stilles til ansvar for alt palestinerne foretar seg?

- Det har i så fall ingenting med jus å gjøre, men med politikk og propaganda, sier Lund.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Utenriks

Se neste 5 fra Utenriks