Se sammenligning punkt for punkt nederst i artikkelen

BEDØM SELV: Parlamentarisk leder for Fremskrittspartiet Siv Jensen tar avstand fra Sverigedemokraterna, her representert av partileder Jimmie Åkesson. I VGs oversikt kan du selv avgjøre om partiene er like eller ikke. Foto:Janerik Henriksson / Terje Bringedal,NTB Scanpix / VG

Valg i Sverige: Frp og Sverigedemokraterna: Hvor like er de?

STOCKHOLM (VG) Frp-ledelsen nekter å la seg sammenligne med Sverigedemokraterna, men VG har gjennomgått partiens valgprogram og her er oversikten. Se og døm selv.

Artikkelen er over fem år gammel

Når svenskene i dag går til stemmeurnene kan det svært uglesette, utfryste og isolerte partiet Sverigedemokraterna bli valgets store vinner.

På de fleste målinger ligger partiet an til å havne på i overkant av 10 prosents oppslutning og bli Sveriges tredje største parti – en dobling fra forrige valg.

Det til tross for en rekke skandaler, en kontroversiell innvandringspolitikk og at de andre partiene i Sverige ikke vil ta i Sverigedemokraterna med ildtang.

Parallellen til Frps historie er tydelig. Det vedgikk også tidligere Frp-formann Carl I. Hagen i VG fredag.

– Vi tjente på å bli fryst ut av de andre. Det skjer også i Sverige nå, sa Hagen.

Han understreket samtidig at han tar avstand fra mesteparten av uttalelsene som er kommet fra Sverigedemokraterna.

Se hele listen nederst i saken.

Inspirert av Frps regjeringsposisjon

I Sverige håper Sverigedemokraterna å gjøre samme suksess som Frp og at de også en dag kan havne i regjering.

Det sa partileder Jimmie Åkesson da VG møtte ham i TV-studioet til SVT i Stockholm fredag kveld etter den siste partilederdebatten før dagens valg.

– Nå handler det om at vi skal sikre vår vippeposisjon. Det er ikke spesielt trolig at vi skal sitte i en regjering nå, men det er klart at det er vår ambisjon å kunne være et regjeringsgrunnlag, sa Åkesson.

Sverigedemokraternas nestleder Mattias Karlsson uttalte til Dagsavisen i fjor at Frps vei til regjeringsmakt inspirerer ham og resten av partiet.

– Det viser at et parti og en bevegelse som har vært veldig isolert og spottet av hele etablissementet kan lykkes om man arbeider profesjonelt og tålmodig, sier han. Om Frp får gjennomslag i norsk politikk kan det få effekter på svensk debatt og nordisk politikk, sa Karlsson til Dagsavisen.

Den gang sa partileder Jimmie Åkesson følgende om Frps inntog i regjeringskontorene:

– Som sverigedemokrat er jeg glad for Frps fremgang.

VGTV:Se valget i Sverige direkte.

Ser ikke fellestrekk

Frp har i flere år jobbet for å bli kvitt stempelet som Sverigedemokraternas søsterparti i Norge.

Frp-ledelsen har lenge sagt at de ikke ser at de har noe til felles med Sverigedemokraternas politikk, selv om partienes historikk og inntreden i det politiske landskapet i de to landene fremstår som ganske like.

– Våre partier har helt ulike utgangspunkt. De er stiftet på motstand mot innvandring, vi er stiftet på motstand mot skatt og offentlige inngrep. Derfor er det helt naturlig at vi distanserer oss fra dem. Jeg kan ikke se at vi har noe felles politisk prosjekt med dette partiet, sier leder Atle Simonsen i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU).

Han er denne helgen i Danmark for å besøke Frps søsterparti Venstre.

Går trolig av

– Jeg ser at for eksempel at på de få formuleringene du leser opp på innvandringspolitikken så har formuleringene blitt likere. I den grad vi har noe til felles med Sverigedemokraterna, så er det fordi de har kopiert og tilnærmet seg Frps politikk og ikke motsatt, sier Simonsen.

Alle de siste meningsmålingene i Sverige tyder på at kveldens valgresultat vil bli dyster lesing for statsminister Fredrik Reinfeldt fra Høyres søsterparti Moderaterna.

Meningsmålingene har lenge vist at de tre rødgrønne partiene Socialdemokraterna, Miljöpartiet og Vänsterpartiet til sammen blir større enn dagens regjeringspartier.

Les stort VG Helg portrett:Han kan bli Sveriges statsminister.

Trolig vil han allerede i kveld annonsere at han og hans borgerlige firepartiregjering går av.

Det til tross for at regjeringspartiene den siste uken har tatt igjen store deler av det rødgrønne forspranget.

Stor innflytelse

Det store spørsmålet svenskene stiller seg nå er: Hvem skal Socialdemokraterna danne regjering med? Og vil regjeringen overleve?

De fire borgerlige partiene har varslet at de vil levere og stemme for sitt eget budsjettforslag.

Ettersom heller ikke de rødgrønne ser ut til å få flertall i Riksdagen betyr det at det blir opp til Sverigedemokraterna å avgjøre hvilket budsjett som blir vedtatt.

Om de rødgrønnes budsjett blir nedstemt vil en rødgrønn regjering måtte gå av.

Og da kan Sverige ende med å måtte lyse ut nyvalg allerede i høst.

Dette sier partiprogrammene til Frp og SD om forskjellige politiske spørsmål:

FLYKTNINGER

Frp:

# Flyktninger må tilfredsstille kravene i FNs flyktningkonvensjon for å få opphold.

# Norge bør i større grad hjelpe flyktninger i deres nærområder. Det er der vi kan hjelpe flest.

SD:

# Bør begrenses til de flyktninger som oppfyller kravene i FNs flyktningkonvensjon.

# Sverige bør primært hjelpe flyktninger i deres nærområder.

# Flyktninger skal kun innvilges midlertidig oppholdstillatelse og sendes tilbake når krisen de har flyktet fra er over.

ASYL

Frp:

# Grunn til å frykte alvorlige motsetninger mellom folkegrupper i Norge med dagens innvandringsnivå for asylsøkere. Etisk uforsvarlig ikke å stramme inn for å forebygge konflikter i Norge.

SD:

# Innvandringen må holdes på et slikt nivå at den ikke utgjør en trussel mot vår nasjonale identitet eller Sveriges velferd og trygghet. SD verner om retten til å søke asyl, men det er ingen rett å bli innvilget asyl.»

FAMILIEGJENFORENING

Frp:

# Begrenses til kun å være mulig for ektefelle over 24 år og egne barn under 18 år.

SD:

# Reglene må utformes slik at de ikke bidrar til å skape økt segregering eller andre sosiale eller økonomiske problemer.

ØKONOMISK POLITIKK OG SKATT

Frp:

# Skatter og avgifter er nødvendige for å finansiere oppgaver som skal løses i fellesskap.

# Skattesystemet skal favne bredt og ha et lavt nivå

# Ja til frihandel

SD:

# Skattenivået skal ikke begrense enkeltmenneskets mulighet til å forsørge seg selv eller hemme næringslivets konkurransekraft. Samtidig skal skattenivået være slik at staten kan tilby et høyt, grunnleggende velferdsnivå.

# Skattenivået for vanlige folk skal senkes når økonomien tillater det.

# Ja til frihandel, med unntak for varer som utsetter dyr for lidelser.

ARBEIDSPOLITIKK

Frp:

# Vil bevare trepartssamarbeidet i arbeidslivet mellom LO, næringslivet og Staten.

# Det skal lønne seg å jobbe.

# Gjøre det lettere å ha folk midlertidig ansatt.

# Norge bør dekke behovet for arbeidskraft selv. Arbeidsinnvandring bør begrenses til områder hvor Norge ikke klarer å dekke behovet selv, blant annet på midlertidige kontrakter.

SD:

# Vil bevare trepartssamarbeidet.

# Det skal lønne seg å jobbe.

# Bør bli lettere å ansette unge mennesker i midlertidige jobber.

# Sverige bør dekke behovet for arbeidskraft selv. Arbeidsinnvandringen skal erstattes av et gjestearbeidersystem.

ELDREOMSORG

Frp:

# Skal finansieres og tilrettelegges av staten.

# Den som har behov for eldreomsorg skal ha rett på å få det.

# La private få drive eldreomsorg finansiert av det offentlige.

# Pensjoner skal beskattes som inntekt, men med et særfradrag for alder.

SD:

# Skal finansieres og tilrettelegges av staten.

# La private få drive eldreomsorg finansiert av det offentlige.

# Skatten for pensjonister må kraftig reduseres.

SAMFERDSEL

Frp:

# En av partiets hovedsaker.

# Store investeringer for å bygge ut og oppgradere standarden på veinettet i Norge.

# Oppgradere jernbanenettet mellom de store byene i Norge til å tåle en hastighet på 250 km/t.

# Opprette et eget infrastrukturfond for varig finansiering og utbygging av infrastrukturen.

SD:

# Utbygging av enkelte strekninger på jernbanen, blant annet for å få mer av godstrafikken på tog.

# Etablere et eget infrastrukturfond for å sikre tidlig igangsetting av ulike infrastrukturprosjekter.

UTENRIKSPOLITIKK

Frp:

# Norske skal være medlem av Nato og sikre en fortatt sterk allianse med USA.

SD:

# Sverige skal være alliansefrie, med mindre det er mulig å inngå en forsvarsallianse med de andre nordiske landene.

# Sverige skal kunne delta i internasjonale operasjoner, men kun de som er godkjent av FN.

SKOLE

Frp:

# Alternative og private skole skal være tillatt.

SD:

# Alternative og private skoler skal være tillatt.

# Friskoler skal være et supplement til den offentlige skolen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder