Advokat: - Norsk statsborger fengslet i Usbekistan

Frykter han blir torturert

UD: - Vi jobber med saken

Skal ha blitt fengslet i eget hjem

Den norske statsborgeren Daniel Anderson, har vært savnet i Usbekistan siden april. Nå frykter menneskerettsaktivister at han blir torturert.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de jobber med konkrete opplysninger om at den norske statsborgeren Daniel Anderson, skal være fengslet av myndighetene i Usbekistan. De siste ukene har UD tatt kontakt med Usbekske myndigheter flere ganger.

Det er ingen enkel oppgave fordi Usbekistan er et av verdens mest lukkede land.

– Byttet fengsel

– Vi er kjent med opplysningene om at han skal være arrestert i Usbekistan. Vi jobber med å få klarhet i om dette stemmer, blant annet gjennom kontakt med usbekiske myndigheter, sier Eskil Grendahl Sivertsen, talsperson hos UD.

– På generelt grunnlag er det ofte vanskeligere å få informasjon om, og tilgang til, norske borgere som reiser tilbake til et tidligere hjemland. Dette fordi landets myndigheter noen ganger fremdeles ser på dem som sine borgere, selv om de også er norske statsborgere, sier han.

Advokat Trond Olsen Næss var den som varslet UD i September, umiddelbart etter at han fikk kjennskap til saken.

VARSLET UD: Advokat Trond Olsen Næss varslet UD om sitiasjonen til Daniel Anderson i september. - Da var saken ukjent for dem, sier Olsen Næss. Foto:,

– Mine Usbekiske kontakter opplyser til meg at Anderson har blitt flyttet til et annet fengsel nå, sier Olsen Næss.

Han mener den norske stat har en plikt til å hjelpe statsborgeren.

– Staten, det vil si du og jeg, eier 54 prosent av Telenor. Telenor har store eierinteresser i Usbekistan gjennom selskapet Vimpelcom. Vi kan ikke gjennom vårt eierskap være med på å opprettholde et diktatur som torturereren nordmann og returnerte asylsøkere. UD har vært kjent med saken i over to måneder, sier Olsen Næss.

Han mener politisk ledelse raskt bør engasjere seg i saken, minst like mye som de engasjerer seg i Vimpelcom-saken.

– Slått og plaget

VG har selv møtt en usbekisk person i Norge, som rapporterer om svært krevende forhold for Daniel Anderson, som skal være fengslet for statsfiendtlige handlinger.

– Jeg har snakket med en som har sett ham bli slått og plaget, blant annet med brennhett vann. Det var en som satt i samme fengsel i hovedstaden Tasjkent, sier personen til VG.

Organisasjonen Human Right Watch har tidligere omtalt at skålding med varmt vann er brukt som torturmetode i Usbekistan.

VG blir oppfordret av usbekiske menneskerettsaktivister til ikke å bruke bilder av Anderson, men gir oss tillatelse til å bruke hans norske navn. Næss sier det sentralasiatiske landet Usbekistan regnes som et av verdens mest brutale regimer.

Det er i dag et mer eller mindre lukket land der hverken journalister eller menneskerettighetsorganisasjoner har tilgang, sier han.

Han representerer ikke Daniel Anderson personlig, men er advokat for flere Usbekiske asylsøkere i Norge, som er bekymret for situasjonen til Anderson.

Syk mor

– Både Olsen og det Usbekiske miljøet er urolige for hva som kan ha skjedd med Anderson etter at han forlot Norge i april i år, og tok seg inn i Usbekistan.

– Jeg varslet Utenriksdepartementet den 27. september om hva som hadde skjedd, sier advokaten til VG.

Den som først skrev om situasjonen til Daniel Anderson en franskbasert menneskerettsblogg.

– Personen som har skrevet på bloggen har et vennskap med Anderson flere år tilbake i tid, og god kunnskap om både Anderson sitt arbeid og situasjonen i Usbekistan, sier Olsen Næss.

I bloggen sin fra april i år skriver personen hvordan Anderson, fikk beskjed om at moren hans i Usbekistand hadde blitt alvorlig syk og lå døden nær.

Venner av ham advarte ham om å reise ut av Norge, siden det kunne være risikabelt.

Ifølge bloggen ville han likevel reise, fordi han ville hjelpe moren.

Anderson har ikke bodd i Usbekistan de siste 18 årene, og måtte forlate landet fordi han var i konflikt med myndighetene, står det i bloggen.

Det står videre at han landet 13. april i Kyrgyzstan, og at han tok seg tok seg over grensen uten å bli kontrollert i grensekontrollen. Han skal ha begått dette lovbruddet fordi han uansett fluktet å få trøbbel med myndighetene.

Hentet hjemme

Anderson skal videre ha tatt seg frem til familien sin i byen Margilan. Den 15. april skal representanter fra sikkerhetstjenesten har pågrepet ham og en rekke andre og brakt ham brutalt ut av hjemmet med håndjern og med slag fra geværkolber.

Bloggeren skriver videre at Anderson skal være anklaget for en rekke lovbrudd mot Usbekistan, blant annet for å ha krysset grensen til landet ulovlig.

Advokat Trond Olsen Næss sier det usbekiske miljøet i Norge og han selv legger til grunn at han blir torturert og viser til et intervju gjort med Ivar Dale, leder for Norges Helsingforskommites kontor i sentralasia.

Tortur

I et intervju i 2013, sier Dale til komiteens egen nettside at tortur er systematisk og utbredt over hele landet og viser til at Usbekistan er blant verdens minst demokratiske land, kun forbigått av Turkmenistan, Tsjad og Nord-Korea.

– Hvis man blir anholdt eller arrestert er det svært sannsynlig at man vil bli brutalt behandlet. Politiet bruker alle de formene for tortur man kjenner fra andre steder i verden – slag, spark, kvelning, voldtekt og forskjellige former for nedverdigelse – men det som er spesielt for Usbekistan er at brutaliteten er satt i system. Det er på mange måter et samfunn bygget på frykt, uttalte Dale.

Han viser til at også rettssystemet er en del av dette.

Livsfare for aktivister

Dale sier til VG i dag at Usbekistan er et så lukket land at det vanligvis ikke er mulig å få informasjon om tilstanden for politiske fanger. Lokale aktivister som forsøker å innhente slik informasjon utsetter seg selv for betydelig fare.

– Tortur brukes systematisk mot politiske fanger. Sikkerhetstjenestene bruker særlig anklager om religiøs ekstremisme for å sette inn opposisjonelle, journalister og menneskerettighetsaktivister. Det anslås at det finnes tusenvis av samvittighetsfanger i Usbekistan i dag. Mange har omkommet i fangenskap, sier Dale til VG.

– Må få hjelp

Advokat Trond Olsen Næss oppfordrer norske myndigheter til å gjøre det det kan for å hjelpe Daniel Anderson.

– Han er norsk statsborger, og har krav på den hjelpen han kan få, sier han.

Som advokat for flere usbekiske asylsøkere i Norge sier han at det i miljøet går rykter om at flere enn ti usbekere som har vært i Norge som asylsøkere sitter fengslet i Usbekistan.

– UNE har stoppet utsendelse av noen usbekere den siste tiden. En ble hentet ut av flyet som sto klar til avgang på Gardermoen, sier Olsen Næss.

Advokaten har bedt om generell returstopp i alle saker som gjelder Usbekistan. UNE har ennå ikke svart på dette. Olsen Næss sier at Justisdepartementet må gripe inn og instruere om returstopp.

– Et større antall usbekere venter på å bli sendt ut fra Norge. I flere år har det vært kjent at det å søke asyl i et annet land anses som en statsfiendtlig handling i Usbekistan. Det er godt kjent, også for norske myndigheter, at det er usbekiske agenter i Norge som kartlegger det usbekiske eksilmiljøet. Norge er spesielt interessant for usbekiske myndigheter fordi Norge ga asyl til den fremste opposisjonslederen Muhammed Salih, sier Olsen Næss.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder