TRUET DYREART: Langs Great Ocean Road i Australia lever det fortsatt koalabjørner i noen områder. Men koalabjørnen er en av mange arter som trues av menneskelig aktivitet. FOTO: EGIL SVENDSBY

Flere eldre mennesker = flere truede dyrearter

At vi mennesker gjennomsnittlig lever lenger enn før, er dårlig nytt for fugler og pattedyr. For nå hevder forskere i California at det er en direkte sammenheng mellom økt levealder hos mennesker og antall truede fugle- og dyrearter.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

I en stor studie har de tatt for seg 15 forskjellige sosiale og økologiske variabler for å finne ut hva som truer dyrearter mest. De har tatt med seg alt fra turisme, levekår, press på vannreservoar, politisk stabilitet, forventet levealder, landbrukspolitikk og energieffektivisering til kvinnelig deltakelse i regjeringene.
Hele 100 land var tatt med i studien som først ble publisert i Ecology and Society og gjengitt i en forkortet utgave i Nature World News.

De 100 landene utgjorde 87 prosent av jordens befolkning, og dekket 74 prosent av jordens totale landareal. Med andre ord en bred studie.

Og meget overraskende slo økt levealder ut som den viktigste trusselen mot dyrelivet. Man fant en klar sammenheng mellom økt levealder hos mennesker og både antall truede- og fremmede arter, altså arter som ikke naturlig hører hjemme i landet.

- Utfra alle disse dataene var økt levealder hos mennesker den enkeltfaktoren som gjorde størst utslag. Det var faktisk en avgjørende faktor, og dette er ikke et tilfeldig mønster, sier professor Aaron Lotz ved departementet for viltliv i California. Lotz er hovedforfatter av studiet.

Se listen over verdens 10 mest utrydningstruede arter

Lotz etterlyser en større forståelse mellom menneskene og miljøet rundt.

- Vi er en del av økosystemet. Vi må ta vår levealder med som en del av ligningen når vi setter opp det fremtidige regnestykket. Det har vi ikke gjort før. Vi må innse vi i aller høyeste grad er en del av naturen, sier Lotz.

TRUET: Pandaen er en truet dyreart. Dette eksemplaret befinner seg i Taipai Zoo. FOTO: Afp

Funnene viste at det er New Zealand, Filippinene og USA som høyest prosentandel av truede arter.

Totalt sett er det New Zealand som har høyst andel truede arter, i prosent. Årsaken er at landet har relativt sett få innfødte dyrearter, og at landet de siste 700-800 årene har blitt truet utenfra. Det har hatt katastrofale følger for det biologiske mangfoldet i landet.

Australia har delvis samme problem, men utslagene blir mindre siden landet er så uendelig mye større, og store deler av landet er svært tynt befolket.

I Afrika er man foreløpig litt mer forskånet, selv om dyrene trues av både utbygging og jakt her også. Men i prosent er det langt færre truede arter, og innslaget av fremmede arter er også liten på dette kontinentet.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder