Avis: Trump ville slå til hardere i Syria

UTENRIKS

Den amerikanske presidenten ville vise militære muskler overfor Russland og Iran før Syria-angrepet, men ble overtalt til å gå mer behersket frem, skriver avisen Wall Street Journal.

Publisert: Oppdatert: 16.04.18 11:18

Den amerikanske presidenten ble presentert tre ulike valg i forkant av bombingen i Syria, og valgte den mest beherskede, ifølge ikke navngitte kilder Wall Street Journal har snakket med.

Angrepet som ble iverksatt natt til lørdag av USA, Storbritannia og Frankrike, gikk i hovedsak ut på å treffe tre ulike mål knyttet til det Assad-regimets påståtte kjemiske våpenkapasitet.

Donald Trump skal opprinnelig ha ytret ønske om å vise muskler i respons til det syriske regimets angivelige kjemiske angrep mot egen befolkning.

Presidenten ville vurdere luftangrep mot russiske og iranske mål, med hensikt å ta ut militært utstyr tilhørende det syriske regimet. Forsvarsminister Jim Mattis skal derimot ha advart mot risikoen for at et større angrep kunne fremprovosere farlige motangrep fra Russland og Iran, skriver avisen.

Opptakten til bombingen

I denne tidslinjen kan du se begivenhetene som ledet til helgens bombing:

Ønsket større angrep

Den hardeste responsen av alternativene Pentagon skal ha lagt frem, ville vært en operasjon tre ganger så stor som angrepet koalisjonen endte opp med.

Angrepet skal ha tatt sikte på å paralysere det syriske regimets forsvarsevne. Det skal også ha inkludert angrep mot russisk luftforsvar, ifølge Wall Street Journal.

Den mest forsiktige planen siktet på å angripe et begrenset antall mål knyttet til forskningssentre for påstått kjemisk våpenproduksjon, mens den siste planen også hadde militære hovedkvarter som mål.

Valgte mellomting

Angrepet Trump valgte ble en mellomting mellom de to sistnevnte, med et beskjedent antall missiler rettet mot den kjemiske våpenkapasiteten, med sikte på å fjerne denne helt.

Wall Street Journal skriver at de har stilt spørsmål om beslutningsprosessen til Det hvite hus, forsvarsdepartementet og FN, uten å få svar.

Her kan du lese mer om