MILJØ OG SIKKERHET: FN-sjef Erik Solheim forteller at væpnede konflikter forsterkes av klimaendringer og miljøødeleggelser. Bildet er fra et møte med sikkerhetsstyrken Black Mamba som bekjemper snikskyting i Sør-Afrika.
MILJØ OG SIKKERHET: FN-sjef Erik Solheim forteller at væpnede konflikter forsterkes av klimaendringer og miljøødeleggelser. Bildet er fra et møte med sikkerhetsstyrken Black Mamba som bekjemper snikskyting i Sør-Afrika. Foto: UNEP

FN-Solheim i München: Derfor henger krig og klima sammen

UTENRIKS

MÜNCHEN (VG) FN-topp Erik Solheim har brukt sikkerhetskonferansen i München til å hamre inn budskapet hos verdens ledere om at klima og konflikt henger tett sammen.

Publisert: Oppdatert: 18.02.18 21:47

Mens atomvåpen, konflikten i Øst-Ukraina og det betente forholdet mellom Russland og Vesten i stor grad har preget sikkerhetskonferansen i München, har sjefen for FNs miljøprogram (UNEP), tidligere utviklingsminister Erik Solheim, søkt å hamre inn budskapet om at miljø og sikkerhetspolitikk henger sammen.

– Budskapet mitt her i München er veldig klart: Hvis vi ønsker å hindre krig og konflikt, og løse dem, må vi også være opptatt av den «myke» sikkerheten, blant annet miljø og klima, sier Erik Solheim til VG.

– Mange konflikter er forsterket eller har utspring i miljøforverringer. Dagens konflikter i Syria, Jemen, Sør-Sudan og Somalia er blitt forsterket av miljøforverring, særlig tørke. Tørke fører til at folk flytter fra hjemmene sine, de har problemer med å få tak i mat, og dermed blir det en mye mer sårbar situasjon. Krig og konflikt henger sammen med miljø. Hvis man ser historisk på de store imperienes vekst og fall, så er miljø ofte en viktig del av forklaringen, sier FN-sjefen.

Klimaendringer trigger migrasjon

I en rapport som ble publisert i forkant av sikkerhetskonferansen heter det at 2017 var et av de varmeste årene siden man begynte å registrere temperaturen. De to andre rekordårene var 2015 og 2016. Mellom 2008 og 2016 ble i gjennomsnitt 21,8 millioner mennesker drevet på flukt som følge av ekstreme værhendelser.

– Jeg vil ikke blande meg inn i norsk innvandringspolitikk, men hvis vi ønsker å begrense antall mennesker som ønsker å flytte til Europa eller Norge, må vi bidra til økonomisk vekst og fremgang i Afrika. Mesteparten av verdens befolkningsvekst de neste ti årene kommer i Afrika. De som er kritiske til innvandring burde være de som står i første rekke for å bidra til å skape jobber og ta vare på miljøet i Afrika, sier FN-sjefen til VG.

Trump mot generalene

Mens verdenssamfunnet diskuterte hvordan Parisavtalen kunne settes ut i praksis under FNs klimakonferanse i Bonn, kunngjorde president Donald Trump at USA ville trekke seg fra den internasjonale innsatsen for å bekjempe klimaendringer. Trump-administrasjonen har også fjernet klimaendringer som en sikkerhetstrussel i den nasjonale sikkerhetsstrategien for 2017.

– Det interessante er at selv hans egen forsvarsminister og Pentagon sier at klimaendring er en trussel mot amerikansk sikkerhet og det er fremdeles en del av amerikansk militærdoktrine. Selv om Det hvite hus og presidenten sier noe annet, er dette akseptert av de militære, påpeker Solheim.

Trumps beslutning har trigget en motbevegelse i USA, hvor flere delstater, byer og selskaper har lovet å fortsette innsatsen for å kjempe mot klimaendringer.

– Jeg snakket med tidligere forsvarsminister William Cohen, som er republikaner og satt 20 år i Senatet, og jeg har snakket med Nick Burns, som var en av lederne i utenriksdepartementet under George W. Bush, og de er like klare som oss på at klimaendringer, tørke, vannmangel, miljøødeleggelser, knappe miljøressurser, er viktige drivkrefter for krig, sier Solheim.

Flere dør av luftforurensing

Blir klima- og miljøperspektivet tatt på alvor i sikkerhetspolitikken?

– Definitivt ikke nok. Men det som er hovedfeilen etter mitt skjønn, er at det er en bred aksept for at klimaendringer og miljøødeleggelser er en viktig drivkraft for krig, men hva vi skal gjøre med det, å bruke penger på en måte som er effektiv for å hindre miljøødeleggelser, det sitter lengre inne, sier Solheim og fortsetter:

– Fortsatt brukes nær sagt alle forsvarsbudsjetter på den harde sikkerheten og militært materiell, ikke på den myke sikkerheten, som for eksempel å sikre vannressurser eller hindre tørke. Dette strider også mot historisk erfaring, for realiteten er at de fleste mennesker i nesten alle kriger ikke har dødd direkte av voldshandlinger, de har dødd indirekte av sykdommer, hungersnød og andre indirekte virkninger av krig. Slik er det faktisk også i dag.

Ifølge rapporten som ble gitt ut før sikkerhetskonferansen, var luftforurensing skyld i hele 6,5 millioner dødsfall i 2015 alene.

– Selv i Midtøsten dør det flere av luftforurensing enn av krig, understreker Solheim.

Skamroser den nye utviklingsministeren

FN-toppen sier han er veldig glad for at Erna innførte utviklingsministeren igjen, og legger til at dette er et område hvor Norge kan spille en stor internasjonal rolle.

– Vi har stort utviklingsbudsjett og vi har mye å bidra med. Norge har et fantastisk regnskogprogram, satsing på utdanning, det nye havpanelet som Erna satte i gang gir oss en stor mulighet til å spille en rolle på bekjempelse av plastforurensing. Dette er veldig positivt, mener Solheim.

Den tidligere utviklingsministeren fra SV benytter også anledningen til å skamrose den nye utviklingsministeren, Høyre-mannen Nikolai Astrup:

– Man kunne ikke gjort noe bedre valg. Han er tvers igjennom en skikkelig og hederlig politiker, han har alle de riktige synspunktene på utvikling etter min mening, med vekt på næringsliv og privat sektor. Man kommer ingen vei med utvikling uten å legge vekt på næringsliv og skape jobber. Nikolai kommer til å bli en stjerne blant verdens utviklingsministere på basis av sin egen dyktighet, men også fordi Norge har mye å bidra med, sier Solheim.

Her kan du lese mer om