FLYKTER: Hver dag forlot 5000 mennesker hjemlandet Venezuela i fjor. Krisen i det latin-amerikanske landet Foto: Rodrigo Abd / AP / NTB scanpix

3,4 millioner har flyktet fra Venezuela

Antall flyktninger og migranter fra Venezuela har nå steget til 3,4 millioner, melder to FN-organisasjoner for flyktninger og migranter.

nils.myklebost@ntb.no

Det er FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migranter (IOM) som har kommet fram til tallet ved hjelp av oppsummeringer fra forskjellige lands migrasjonsmyndigheter og andre kilder.

Ifølge tallene reiste rundt 5.000 mennesker fra Venezuela hver dag i fjor. 2,7 millioner av dem har reist til andre land i Latin-Amerika og Karibia, mens resten er i andre verdensdeler.

Colombia har det høyeste antallet, med 1,1 millioner venezuelanere. Dernest følger Peru med 506.000, Chile med 288.000 og Ecuador med 221.000. 130.000 har reist til Argentina og 96.000 til Brasil.

– Landene i regionen har utvist enorm solidaritet med flyktningene og migrantene fra Venezuela og iverksatt løsninger for å hjelpe dem. Men tallene viser hvor stor byrden er for dem, og behovet for støtte fra det internasjonale samfunnet, sier Eduardo Stein, som er UNHCRs og IOMs Venezuela-utsending.

Landene i Latin-Amerika har gitt 1,3 millioner oppholdstillatelser og andre former for status til venezuelanere og styrket sitt asylsystem.

Katastrofen Venezuela

Siden 2014 har venezuelanere sendt inn 314.000 asylsøknader til land i Latin-Amerika – 232.000 bare i fjor.

Landene i regionen har også etablert en formell prosess for å samordne innsatsen for venezuelanerne – den såkalte Quito-prosessen, som skal holde sitt neste møte i begynnelsen av april.

I tillegg er det opprettet en regional plan for flyktninger og migranter fra Venezuela, som tar sikte på å hjelpe 2,2 millioner venezuelanere i 16 land.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder