FÆRRE FUGLER: Her er fire medlemmer av en spurveflokk, som er én av fugleartene det blir færre av i Europa, avbildet i Oslo i 2012. Foto:Roger Neumann,VG

Europas fugler forsvinner

Europa har i dag 421 millioner færre fugler enn for 30 år siden, og enda flere står i fare for å forsvinne for godt, viser en ny studie.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Moderne jordbruk og fuglehabitat som forsvinner eller blir forurenset får skylden for den dramatiske nedgangen i bestanden, skriver forskningstidsskriftet Ecology Letters.

– Dette er en advarsel fra fugler over hele Europa. Den måten vi håndterer miljøet på er ikke bærekraftig for mange av våre vanligste arter, sier Richard Gregory ved Royal Society for the Protection of Birds.

– Bevaring og juridisk beskyttelse av alle fugler og deres habitat er helt avgjørende om nedgangen skal stanses, sier han.

90 prosent av nedgangen har funnet sted blant de vanligste artene i Europa, som åkerhøne, lerke, spurv og stær.

Bestanden av enkelte sjeldnere arter har derimot økt de siste årene, trolig som følge av miljøvern og andre beskyttelsestiltak.

Undersøkelsen bygger på analyse av fugledata fra 25 europeiske land, der arter og bestand er kartlagt.

Den globale fuglebestanden ble av forskere midt på 90-tallet anslått til å ligge på mellom 200 og 400 milliarder individer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder