TRENTE AFGHANERE: En operatør fra Forsvarets spesialkommando (FSK) trener opp en kollega fra den afghanske spesialpolitistyrken TF-24 i Crises Response Unit (CRU) i Kabul. Norske soldater har lang erfaring fra opplæring av soldater - slik de skal i Irak. Foto:FORSVARET,

Norske soldater på plass i Irak

Slik blir det norske styrkebidraget

Etter flere forsinkelser er det norske styrkebidraget på plass i Irak, og er i gang med å trene irakiske soldater til kampen mot terrorkrigerne fra IS.

Det har gått mer enn seks måneder siden statsminister Erna Solberg, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og utenriksminister Børge Brende lovet et norsk bidrag til kampen mot terrorgruppen IS.

Men nå er norske soldater på plass i både Erbil og Bagdad, og har gått i gang med oppdraget, som er å trene opp irakiske og kurdiske styrker.

– Leiren de skal bo i og utviklingen av den er ikke helt klar, så det jobbes videre mede det. I Erbil har de midlertidige opphold. Også det norske styrkebidraget i Bagdad er på plass. Vi er nå ferd med å løse oppdraget, sier oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter til VG.

Begynte treningen på søndag

«Søndag 24. mai begynte den norske kontingenten i Erbil på sin første utdanningsperiode, hvor de skal lære opp personell tilhørende en bataljon fra den irakiske sikkerhetsstyrken. Den første utdanningsperioden varer frem til 17. juni», skriver FOH i en pressemelding sendt til VG.

– Det har vært mange forsinkelser grunnet mange ulike faktorer. Men oppdraget er grundig planlagt og styrkebidraget er i ferd med å etablere seg, utdyper han.

– De siste forsinkelsene skyldtes at den tyskledede leiren i Erbil ikke har hatt mottaksapparatet klart, og at visumprosessen har tatt lengre tid enn forutsett, forklarer Moen.

LANDET I ERBIL: Det norske Hercules-flyet landet i Nord-Irak med nødhjelp 5.september. Det ble bare med den ene turen. Det er i dette området de norske troppebidragene skal til. Foto:Asgeir Spange-Brekke,Forsvaret

I pressemeldingen fra FOH forklares oppdraget i detalj: «Den norske styrken i Erbil skal trene de irakiske sikkerhetsstyrkene i grunnleggende soldatferdigheter og da innen fagområdene»:

Krigens folkerett og beskyttelse av sivile; C-IED (Counter IED) – håndtering og uskadelig gjøring av eksplosiver; Military Operations in Urban Terrain (MOUT) – strid i bebygd område; Defence OPS – defensive operasjoner; Markmanship - skytetrening; First Aid - førstehjelp; Controlling Indirect Fire – lede indirekte ild (BK o.l.).

«De norske soldatene i Bagdad skal gjennomføre tilsvarende grunnleggende utdanning på soldatferdigheter for de irakiske sikkerhetsstyrkene. Norge skal IKKE delta med stridende enheter og skal ikke følge de irakiske styrkene ut av leir, og med leir menes de områdene hvor treningen gjennomføres.»

Etter det VG tidligere har fått opplyst, er risset for hvordan den norske styrken blir seende ut i all hovedsak klart:

**OPPTRENING AV KURDISKE SOLDATER:

Styrken skal etter det VG får opplyst hovedsakelig settes sammen av soldater og offiserer fra Hæren, med en kjerne profesjonelle soldater fra Telemark bataljon (TMBN) på Rena. Soldatene skal drive opplæring av Peshmerga-styrker, soldater fra de kurdiske selvstyremyndighetene nord i Syria og Irak.

Oppdraget skal i utgangspunktet skje inne i leir, og i motsetning til det soldatene har vært vant til fra Afghanistan, skal de ikke følge sine «studenter» ut i felt.

**STABS- OG DRIFTSFUNKSJONER:

VG får også opplyst at norske offiserer skal fylle flere funksjoner på den multinasjonale basen i Erbil, som skal være senteret for opptrening av kurdiske styrker i Nord-Irak. Nøyaktig hvilke funksjoner dette blir, og hvor mange soldater det er snakk om, er foreløpig ikke klart.

Samlet blir opptreningsbidbidraget i Nord-Irak på drøyt 60 menn og kvinner totalt.

**SPESIALSOLDATER TIL BAGDAD:

I tillegg skal rundt 60 operatører og støttepersonell fra Forsvarets spesialkommando (FSK) sendes til Bagdad-området. Som sine kolleger fra Hæren skal de trene opp de irakiske soldatene i leir. I Kabul har de norske spesialstyrkene i flere år jobbet tett sammen med den afghanske spesialpolitistyrken Crisis Response Unit (CRU) – og kjempet skulder ved skulder med dem gjennom flere tøffe oppdrag.

Dette er ikke aktuelt i Irak. Hverken spesialsoldatene eller de norske hærstyrkene i Nord-Irak skal i direkte kamper mot terroristene fra Den islamske staten (IS).

**HOVEDKVARTER-OFFISERER:

Etter det VG får opplyst, sendes norske offiserer til de ulike hovedkvarterene som styrer operasjonen i Irak. Det betyr i Central Command i USA, det regionale hovedkvarteret i Kuwait, det nasjonale hovedkvarteret i Bagdad og trolig også i det lokale hovedkvarteret for Nord-Irak.

Disse kommer etter det VG forstår i tillegg til de 120 norske soldatene som skal til Bagdad og Erbil.

Kostnaden for det første året er beregnet til 210 millioner kroner.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder