I SYRIA: Barna til den norsk-pakistanske kvinnen på et bilde tilsendt fra IS-området i Syria. Gutten (4) er sønnen til avdøde Bastian Vasquez og jenta (2) er datteren til en annen IS-kriger. Foto: Privat Foto: Privat

Syk norsk fireåring forsøkt hentet ut av Syria – stoppet av norske myndigheter

OSLO/BEIRUT (VG) I juli i år ble det lagt en plan for å frakte den syke fireåringen, hans mor og søster fra den beryktede al-Hol-leiren i Syria til en norsk utenriksstasjon for å få hjelp. UD forhindret transporten ved å nekte å gi nødvendig dokumentasjon.

 • Kari Aarstad Aase
 • Amund Bakke Foss

Begrunnelsen var, ifølge en e-post fra UD til kvinnens advokat, Nils Christian Nordhus, at norske myndigheter da ville bidratt til at kvinnen unndro seg straffeforfølgelse.

I brevet fra UD, 3. juli i år, heter det:

«Som svar på spørsmål om utarbeidelse av dokumentasjon som vurderes fremlagt for kurdiske selvstyremyndigheter i håp om løslatelse, vises det til at utgangspunktet er at straffeforfølgning gjennomføres der forbrytelsene skal ha funnet sted.

Norske myndigheter utarbeider ikke dokumentasjon som kan bidra til at norske borgere kan unndra seg straffeforfølgning. Alle norske borgere som henvender seg til en norsk utenriksstasjon vil få tilbud om konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand til norske borgere.»

Den fire år gamle norske gutten lider av den alvorlige lungesykdommen cystisk fibrose, og er i tillegg svært underernært og sliter med diaré.

les også

Faren til Bastian Vasquez: «Ikke la våre barnebarn straffes for foreldrenes feil»

– Kommet langt i planleggingen

Advokat Nordhus forteller til VG at han var kommet langt i sitt arbeid med å skaffe nødvendige tillatelser for grenseovergang og hjelp til transport, og hadde i den forbindelse opprettet kontakt med lokalt personell.

– Etter UDs melding om at departementet ikke ville medvirke, fikk vi svar fra kurdiske selvstyremyndigheter om at de var avhengig av at et eventuelt arrangement om retur til Norge måtte skje etter dialog også med norske myndigheter. Vi tror at vi, med en smule hjelp fra norsk UD, kunne ha lyktes med dette, sier Nordhus til VG.

VG har forsøkt å komme i kontakt med kurdiske selvstyremyndigheter uten å lykkes.

OVERFYLT OG FARLIG: Al-Hol-leiren er stedet er kvinner og barn som overlevde inne i IS-områdene nå befinner seg. Leiren som er laget for 10.000 mennesker har nå over 70.000. VG besøkte leiren i juni. Foto: Harald Henden/VG

Nordhus er forundret over argumentasjonen, og mener den strider mot det norske myndigheter også understreker, nemlig at norske borgere som trenger hjelp, må henvende seg til en norsk utenriksstasjon for å få konsulær bistand.

– Vi mener at norsk UD må vite at det ikke har noen praktisk realitet at kvinnen blir straffeforfulgt i Syria. Kurdiske selvstyremyndigheter har generelt, og i saken til kvinnen spesielt, sagt at de ikke vil straffeforfølge. Heller ikke har de noen rett til det, påpeker Nordhus.

Tidligere er det gjort klart at dersom kvinnen returnerer til Norge vil hun trolig bli pågrepet og avhørt av PST, men det er uklart om det er grunnlag for å ta ut tiltale mot henne, ettersom hun dro til Syria før IS ble dannet.

ADVOKAT: Nils Christian Nordhus bistår kvinnen og familien. Foto: Helge Mikalsen

Nordhus opplyser at det heller ikke er kommet noen initiativ til straffeforfølging fra Assad-regimet.

– En rettergang under Assad ville uansett ikke ivaretatt grunnleggende rettssikkerhetsgarantier. Et internasjonalt straffetribunal for kvinnen i al-Hol-leiren er som kjent utelukket. Slik sett er UDs begrunnelse for å nekte å medvirke til en prosess hvor familien kan komme seg til norsk utenriksstasjon lite overbevisende, sier Nordhus.

les også

Røde Kors om IS-kvinnenes barn: Norge bør gjøre mer for barna

I et brev til Nordhus står UD fast ved sitt standpunkt om at fremmedkrigere per nå ikke skal hentes ut, men samtidig lister de opp hva som skal til for at et barn skal kunne komme til Norge. Det kreves at de må til en utenriksstasjon blant annet for å få pass og ta DNA-test for i det hele tatt å kunne ha mulighet til å reise.

SYKEKLINIKK: Det er stort behov for helsehjelp i den overopphetede og overfylte leiren. Mange barn har omkommet som følge av forholdene i leiren. Foto: Harald Henden/VG

UD: Vil ikke kommentere detaljer

Onsdag kveld sier UD til VG at regjeringen jobber aktivt med den konkrete saken.

– Regjeringen er bekymret for situasjonen til barn av norske fremmedkrigere som befinner seg i Syria. Disse barna lever under vanskelige forhold og er satt i en alvorlig situasjon av sine foreldre. Ingen barn burde vokse opp under slike forhold. Vi har prioritert de aller mest sårbare og hentet hjem fem foreldreløse barn før sommeren, sier statssekretær Audun Halvorsen til VG.

les også

20 norske forfattere og kulturpersoner med marsjordre til Erna Solberg: Hent barna hjem!

Han sier at UD har formidlet helsehjelp til barnet det er uttrykt størst bekymring for, og kan bekrefte at norske myndigheter har hatt jevnlig kontakt med kvinnens advokater over tid.

– Av hensyn til taushetsplikten i konsulære saker kan vi ikke kommentere ytterligere detaljer. Eventuelle anmodninger til Utenriksdepartementet fra norske borgere i Al Hol om å bistå med hjemreise for barn uten at foreldre følger barnet vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle, sier han.

UD sier videre at de av sikkerhetshensyn ikke kommer til «å kommentere eller spekulere rundt eventuelle fremtidige tiltak eller spørsmål om ytterligere bistand.»

les også

Far til norsk IS-kvinne: – Verre for barna om de tas fra sin mor

Åpner for å skille mor og barn

Tirsdag meldte NRK at kurdiske selvstyremyndigheter nå åpner for å skille mor og barn i gitte situasjoner. Nordhus avventer et konkret utspill fra UD.

– Norske myndigheter har tidligere sagt til oss at det å hente hjem bare barna og la mor være igjen, kan være et alternativ. UD har samtidig presisert at det forutsetter at moren avgir informert og frivillig samtykke, forteller Nordhus, som legger til at han foreløpig ikke har drøftet problemstillingen med moren.

les også

Norsk fremmedkriger i Syria: – Norge viser ingen vilje til å ta kvinnene og barna hjem

MOREN: Den 28 år gamle kvinnen har sitt norske pass, men mangler utreisedokumenter til barna. Foto: Privat

Nordhus legger til:

– Hvis en henvendelse fra UD kommer i konkrete former, vil mor i samråd med meg gjøre vurderinger for å gi UD svar. Vi håper UD avstår fra å stille mor og barn i situasjon hvor de blir frarøvet hverandre under dramatiske betingelser.

Han sier at en ytterligere kompliserende faktor er at mor har to barn, en gutt og en jente.

– De er nært knyttet til hverandre. Det er brutalt å se for seg at man separerer søster og bror. Vi håper ikke UD vil gå videre i en slik prosess, men heller gjør det UD kan, og som andre har gjort før dem: Hente hjem barna og deres omsorgsperson, nemlig mor.

les også

Møt krigerne som hjalp IS-kvinnene og barna ut i live

FRA HELE VERDEN: Kvinner og barn fra hele verden befinner seg nå i al Hol-leiren. Deres fremtid er usikker. Foto: Ali Hashisho / Reuters

Fikk to barn med IS-krigere

Moren til barna er en norsk-pakistansk kvinne (29) som dro til Syria i 2012 for å gifte seg med den profilerte IS-krigeren Bastian Vasquez, som er antatt drept i Syria.

Hun fikk en sønn med Vasquez. Etter at Vasquez døde, ble hun gift med en egyptisk IS-kriger og sammen fikk de en datter. Mannen er nå antatt drept.

De yngre søstrene til kvinnen, altså barnas tanter, sa i et intervju med VG i forrige uke, at det haster mer og mer for hver dag å få dem hjem. I leiren der de to barna er internert med sin mor, har flere andre barn mistet livet.

Les også

Mer om

 1. Fremmedkrigere
 2. Den islamske staten (IS)
 3. Hol
 4. Hjem

Flere artikler

 1. Ber UD hjelpe flere av IS-kvinnene

 2. IS-kvinnen (29) erkjenner ikke straffskyld

 3. Slik ble den norske IS-kvinnen hentet ut av Syria

 4. Ny rapport: Slik har IS-kvinner rømt siden Tyrkia-angrepet

 5. UD om IS-kvinnene: – Utfordringer knyttet til lokal rettsforfølgelse

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder