PARTENE SVARER: Palestinakomiteens leder, Kathrine Jensen (t.v.) og informasjonsansvarlig Beate Mikkelsen ved den israelske ambassade stilte spørsmål til hverandre – og fikk svar. Bildet er fra et av Israels bombeangrep i Gaza by tirsdag. Foto:Thomas Coex,

Palestinakomiteens fem spørsmål til Israel

VG ba partene i Israel-Palestina-konflikten stille spørsmål til hverandre – og besvare dem. Begge deler avslører hvor vanskelig konflikten er.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Her følger spørsmålene som er utarbeidet av Kathrine Jensen, Palestinakomiteens leder, og besvart av den Israelske ambassade ved informasjonsansvarlig Beate Mikkelsen.

1) PALESTINAKOMITEEN SPØR: – Hvordan forholder israelske ledere seg til den økende bevisstheten blant israelere flest at okkupasjon er et hinder for fred og koster staten enormt mye penger?

ISRAEL SVARER: – Israelere flest føler at de ikke har en ekte partner til å finne en langsiktig løsning som innebærer fred og sikkerhet for begge sider. Det er naturligvis få israelere som ønsker at den nåværende konfliktsituasjonen skal fortsette, samtidig som de føler at det meste har blitt prøvd uten å lykkes så langt. Israelere ønsker en fredelig løsning med palestinerne.

2) PALESTINAKOMITEEN SPØR: – Hvilke konsekvenser, om noen, er det for politikere i Knesset som Ayelet Shaked, som uttrykker sterke antiarabiske holdninger og oppfordrer til drap?

ISRAEL SVARER: – I Israel er det ulovlig å oppfordre til drap. Det finnes ingen parlamentarisk immunitet for slike hatefulle ytringer. Det er ikke kjent i Israel at hun har uttalt seg på denne måten. Partiet hennes fordømte det grusomme drapet på den palestinske tenåringen i Jerusalem og ba om at de skyldige skulle bli straffet.

3) PALESTINAKOMITEEN SPØR: – Hvor går grensene for staten Israel?

ISRAEL SVARER: – Grensene til Egypt og Jordan er internasjonalt anerkjent gjennom gjensidige fredsavtaler. Libanon ønsker ikke å inngå avtale med Israel. Situasjonen i Syria gjør det vanskelig å forhandle om grensetrekking. Situasjonen er mest vanskelig og utfordrende med palestinerne, men Israel må sammen med de palestinske myndighetene i Ramallah bli enige om de endelige grensene.

4) PALESTINAKOMITEEN SPØR: – Hvorfor opererer staten Israel med to ulike lovverk på Vestbredden og hvordan avgjøres hvem som faller inn under hvilket lovverk?

ISRAEL SVARER: – Det finnes to ulike lovverk. I Israel, og for israelske borgere, gjelder vanlig israelsk lov. Statusen på Vestbredden er dessverre fremdeles omstridt, og dermed følger internasjonale retningslinjer som sier at det er militær lov som gjelder.

5) PALESTINAKOMITEEN SPØR: – Hvordan forholder Israel seg til at Amnesty International fordømmer bruken av administrativ forvaring og at Unicef i sin rapport «Children in military detention» fra februar 2013 peker på systematisk mishandling av palestinske barn?

ISRAEL SVARER: – Amnesty sin rapport er ufullstendig og partisk, og baserer seg på en ideell situasjon som er langt ifra virkeligheten på bakken. Når terrorhandlinger planlegges og voldelige aksjoner utføres må dette stoppes. Land som USA, Storbritannia og Australia bruker også slike metoder.

Unicef-rapporten ble skrevet i samarbeid med israelske myndigheter fordi Israel ønsker å forbedre sine rutiner. Israel tar gjerne kritikk, så lenge den er konstruktiv.

Kritiserer spørsmålene

Palestinakomiteen reagerer på spørsmålene fra den israelske ambassade.

– Jeg må si at spørsmålene fra den israelske ambassaden overrasker meg. Jeg hadde forventet at de skulle være på et annet nivå. Dette er med på å polarisere debatten, og jeg opplever ikke at det er med på å drive fram et konstruktivt ordskifte, sier leder Kathrine Jensen i Palestinakomiteen til VG.

– Spørsmålene er tendensiøse, propagandistiske og viser at Israel ikke under noen omstendighet tar ansvar for situasjonen i området, mener Kathrine Jensen.

Informasjonsansvarlig Beate Mikkelsen ved Israels ambassade har følgende kommentar til kritikken:

– Jeg synes det er synd at hun oppfatter det slik. Jeg besvarte spørsmålene til Palestinakomiteens leder og forventer at hun besvarer mine, sier Beate Mikkelsen til VG.

Her er Israels fem spørsmål til Palestinakomiteen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder