VÅPENTRENING: Soldater fra New Syrian Army får opplæring i ulike amerikanske våpensystemer av en instruktør på det som trolig er et treningssenter i Jordan. Nå skal norske spesialsoldater drive denne typen opptrening. Foto: NEW SYRIAN ARMY

Slik blir de norske spesialstyrkenes Syria-oppdrag

Skal trene syriske opprørsgrupper i Jordan

Forberedt på å møte norske fremmedkrigere

Norske spesialsoldater kan være på bakken i Syria allerede i
høst. Der er de forberedt på å i verste fall havne i kamp mot norske fremmedkrigere.

Rune Thomas Ege
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Egentlig er det norske oppdraget i kampen mot terrorgruppen IS opplæring av syriske opprørere i en militærleir nordøst i Jordan.

Men med regjeringens velsignelse, er det bare en formalitet – en kort orientering i den lukkede utenriks- og forsvarskomiteen – som skal til før spesialstyrkene kan følge sine «elever» inn i Syria.

– Vi kaller det fortsatt «Jordan-oppdraget», sier kontreadmiral Nils Johan Holte, sjef for Forsvarets spesialstyrker (FS).

Overfor VG forteller spesialstyrkene nå for første gang detaljert om hvordan de skal trene opp de syriske opprørerne.

Og om hva som venter dersom de krysser grensen og blir en del av en ørkenkrig mot terroristene i IS:

– Vi vet det er fremmedkrigere i IS, og vi er forberedt på at det også er nordmenn blant dem, sier Holte.

– Det betyr at norske soldater kan ende i kamp med norske statsborgere på fremmed jord. Hva tenker du om det?

– De har frivillig valgt å slutte seg til og kjempe for en gruppe verdenssamfunnet har bestemt seg for å bekjempe. Da må de ta konsekvensene av det.

- Skal undervise

Allerede neste uke kan de første soldatene fra Forsvarets spesialkommando (FSK), støttet av kolleger fra Etterretningstjenesten, være på plass på treningssenteret på et hemmelig sted i Jordan.

– Kort forklart er det vi gjør å undervise. Men undervisning i militære ferdigheter skjer ikke bare klasserom. Vi skal være på skytebanen for å lære dem å skyte. Vi skal lære dem stridsdrill, formasjoner, fremrykning, og alt annet en god soldat vil trenge, sier Holte.

BAKGRUNN: Dette er gruppen spesialsoldatene skal trene opp

FRITHJOF JACOBSEN KOMMENTERER: Derfor sender Forsvaret de skarpeste og mest erfarne soldatene vi har

– I tillegg skal vi lære dem bedre planlegging og gjennomføring av operasjoner. Erfaringen vår tilsier at det vil behøves, sier han.

De norske elitesoldatene har nemlig lang erfaring med det som blir et stadig mer populært spesialstyrkeoppdrag: Opplæring av medsoldater i krigssoner.

LANG ERFARING: En soldat fra Forsvarets spesialkommando (FSK) driver opplæring av en kollega fra det afghanske spesialpoltiet i TF-24 i Crisis Response Unit (CRU) i Kabul. Nå skal de drive samme type opplæring i Jordan. Foto: Torbjørn Kjosvold Forsvaret

Siden 2007 har FSK og kollegene fra Marinejegerkommandoen (MJK) bygget opp det afghanske spesialpolitiet Crisis Response Unit (CRU) i Kabul.

Frem til mars i år drev de opplæring av sikkerhetsstyrker i Bagdad.

I Jordan skal de trene opp arabiske opprørere som etter planen skal slutte seg til den amerikanskstøttede New Syria Army (NSyA). Gruppen, som bare kjemper mot IS, er bedre trent og bedre utrustet enn andre opprørsgrupper.

Årsaken at opprørerne må gjennom treningen med amerikanske – og snart norske – soldater i Jordan, før de sendes tilbake til Syria og frontlinjene mot IS.

– Vi er forberedt på at noen av dem vi skal lære opp nærmest er sivile som ønsker å kvitte seg med IS-råskapen og som tar til våpen for å ta tilbake sine egne bosteder fra IS. Men det er likevel slike ting som gir mening. Vi skal være der for å hjelpe, sier Holte.

MØTTE STYRKENE: Statsminister Erna Solberg, sjef for Forsvarets spesialstyrker, Nils Johan Holte, forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møtte noen av spesialoperatørene som om kort tid skal reise til Jordan på Akershus festning torsdag. Foto: Torbjørn Kjosvold Forsvaret

Skal først og fremst gi råd

Amerikanske og jordanske spesialstyrker er allerede i gang med opptreningen av soldater til samme gruppe i samme område som de norske spesialstyrkene skal stasjoneres.

– Først og fremst vil vi jobbe sammen med USA. I tillegg vil nok også jobbe sammen med Jordan som vertsland. De har svært kompetente spesialstyrker, sier Holte.

LES UDs BEGRUNNELSER FOR Å SENDE SOLDATER INN I SYRIA:
Lang versjon || Kort versjon (.pdf)

I styrkens svært robuste mandat åpnes det også for at små grupper norske spesialoperatører kan følge syrerne inn på slagmarken på den andre siden av grensen.

– Hvis det blir gitt ordre om at vi skal inn i Syria, blir oppgaven også her først og fremst å rådgi hvordan de kan lede og bruke styrkene best mulig. Vi skal i utgangspunktet ikke gå foran og delta direkte i kampene med IS, sier Holte.

...og styre bombefly

Det er likevel ett unntak: Som resten av opprørsgruppene som kjemper mot IS på bakken i Syria og Irak, er New Syria Army fullstendig avhengige av hjelp fra utenlandske styrker med FAC-trening. FAC står for «Forward Air Controllers», spesialtrente soldater som fra frontlinjene har som oppgave å peke ut mål for luftangrep.

– Dette er en kapasitet disse gruppene ikke har, og ikke vil få med det første. De vil trenge hjelp til å for eksempel lede fly og artilleri, til å unngå å treffe feil mål og ikke minst sivile, samtidig som de treffer målene de vil ta ut, sier Holte

OVERSIKT: Dette er gruppene som slåss i Syria

Det betyr at norske spesialsoldater kan havne i første linje i kampen mot IS – skulder ved skulder med sine syriske allierte – mens de peker ut IS' gjemmesteder for bombeflyenes dødelige last.

Selv om sjansen er liten, er det også i slike situasjoner spesialsoldatene kan komme tett på norske fremmedkrigere som er en del av IS-styrkene de slåss mot.

– I styrken har vi folk med kompetanse til å lede ild, og vi er innstilt på å måtte bruke denne kompetansen til å bidra til å bekjempe IS, sier Holte.

ASSAD OM NORSK SYRIA-GODKJENNELSE: Grov og uakseptabel innblanding

– Hvordan er risikoen?

– Fra vår side ser vi på dette som et oppdrag med lavere risiko enn det vi gjør i Kabul. Både oppdraget og risikoen er langt innenfor det vi kan mestre. Men vi er forberedt på tilpasse oss ulike behov og forhold underveis.

Hovedsakelig i Jordan

SKYTETRENING: I Kabul har de norske spesialsoldatene tilbrakt mye tid på skytebanen sammen med sine afghanske kolleger fra det afghanske spesialpoltiet Crisis Response Unit (CRU) - som på bildet. Slik blir det trolig også i Jordan. Foto: Torbjørn Kjosvold Forsvaret

Hoveddelen av det norske oppdraget skal likevel foregå i Jordan. Treningsopplegget Norge blir en del av er opprettet av USA, som er på desperat jakt etter suksess i arbeidet med New Syria Army.

Lignende prosjekter har tidligere endt i fiasko, der opprørssoldatene nærmest ble slaktet ned, kidnappet eller ribbet for utstyr.

– Dette programmet vil være konsentrert rundt opptrening av mindre grupper av krigere fra utvalgte enheter. Treningen vil være langt kortere i lengde, med et pensum som er mer spisset inn mot rekognosering og operasjonsplanlegging, sier kaptein Michele M. Rollins, pressetalskvinne ved USAs Central Command, til VG.

Holte sier det slik når VG spør om den tidligere amerikanske fiaskoen:

– Det som er bra med erfaring, er at folk lærer av det. Vi kommer inn på et tidspunkt der andre har drevet med det samme en stund, og har en læring i bunn. Derfor kommer vi inn på et godt tidspunkt.

– Men det er også på grunn av de mange usikkerhetsmomentene en bruker spesialstyrker til et slikt oppdrag. De har en evne til å tilpasse seg, til å selv finne løsninger, men også selv sette grensene. Det er en tillit vi har, og en tillit vi er nødt til å leve opp til – i dette som i alle andre oppdrag, sier Holte.

Godt USA-forhold

PÅ NORGESBESØK: General Raymond Thomas, øverste sjef for den amerikanske spesialstyrke-kommandoen, besøkte torsdag norske spesialstyrker. Foto: Jim Watson Afp

At det nettopp er norske spesialstyrker som skal bidra til å sikre suksess i det amerikanske prestisjeprosjektet, er langt fra tilfeldig.

I går startet den nye sjefen for USAs spesialstyrker, general Raymond «Tony» Thomas, en rundreise i Europa for å møte kolleger. Første stopp: Norge og Forsvarets spesialstyrker.

– Det sier noe om hvor nær og god relasjon miljøene i Norge og USA har bygget opp gjennom mange år, først og fremst gjennom operasjonene i Afghanistan, sier Holte.

PS! Foreløpig er det bestemt at spesialsoldatene blir i Jordan i «inntil ett år», men oppdraget kan bli forlenget.

Oversikt: Dette er Norges bidrag i krigen mot IS

**Spesialstyrke-bidraget på 60 soldater (operatører og støttepersonell) som skal drive opplæring av opprørsgrupper i Jordan, er ikke det eneste norske bidraget til den såkalte Operasjon Inherent Resolve, som skal bekjempe IS i Syria og Irak.

**Opp til 120 norske soldater driver opplæring av kurdiske sikkerhetsstyrkeri Nord-Irak.

**Fra sommeren stiller Norge med et kirurgisk team til et amerikansk feltsykehusi Erbil.

**I tillegg er et titalls norske offiserer i tjeneste på ulike hovedkvarter som styrer den internasjonale operasjonen, som består av flere tusen soldater fra over 30 land.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder