ROSES : I Amsterdam straffeforfølges ikke de som tas med partydop dersom det dreier seg om små mengder for eget bruk, den såkalte «fem-pille-loven». Byen får nå ros av den nasjonale helseorganiasasjonen Trimbos for å ha en realistisk og effektiv narkotikapolitikk. Bilde er fra arrangementet White Sensation i Amsterdam. Foto: Amund Bakke Foss

ROSES : I Amsterdam straffeforfølges ikke de som tas med partydop dersom det dreier seg om små mengder for eget bruk, den såkalte «fem-pille-loven». Byen får nå ros av den nasjonale helseorganiasasjonen Trimbos for å ha en realistisk og effektiv narkotikapolitikk. Bilde er fra arrangementet White Sensation i Amsterdam. Foto: Amund Bakke Foss

Berømmer liberal narko-politikk

AMSTERDAM (VG): Amsterdams frie narkotikapolitikk er et
forbilde for andre byer, mener helseorganisasjon.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Amsterdams frie ruspolitikk hylles i en ny rapport fra helseorganisasjonen Trimbos. Rapporten har sett på hvordan lokale myndigheter best kan håndtere rusmisbruk i forbindelse med arrangementer der rus ofte forekommer.

For at en festarrangør skal få løyve i Amsterdam, er arrangøren pålagt å gi deltagerne informasjon om hvilke konsekvenser rusbruk kan ha.

Byen skiller seg også ut fra andre steder ved at den har en såkalt «fem-pille-lov» det vil si at myndighetene kun straffeforfølger de som blir tatt med mer enn fem piller med narkotika.

I Nederland for øvrig er regelen straffeforfølgning ved mer enn én pille.

– Det positive med Amsterdams tilnærming er at de har realistiske regler som ikke er til å misforstå, og at myndighetene har en god dialog med alle parter som deltar på arrangementer der dop kan forekomme. Både sikkerheten og helsen til festdeltagerne er godt ivaretatt, sier Ninette van Hasselt, avdelingsleder for unge og risikoatferd hos Trimbos. Den uavhengige organisasjonen jobber på oppdrag blant annet for de nederlandske myndighetene og Verdens helseorganisasjon (WHO).

Læres opp til å tenke selv

Ifølge forskningsleder Hasselt, har byens myndigheter klart «det kunststykke å bruke fakta og ikke følelser» i sin utforming av narkotikapolitikken.

– Mange klarer ikke å gi slipp på ideologien når de lager lover. Narkotikamisbruk skal bekjempes og da er det lett å hoppe til konklusjonen at det bare er å forby det. Men mange glemmer å se på om en totalt forbud virkelig er den mest effektive måten å bekjempe narkotika på, sier Hasselt.

– Narkotikapolitikken stemmer godt overens med resten av kulturen her, forteller 29 år gamle Valerie Fuchs som VG møter sammen med tre venner ved en av kanalene i sentrum.

– Men jeg er litt usikker på hva disse lovene egentlig har å si for innbyggerne her i byen, siden veldig få folk fra Amsterdam bruker partydop så vidt meg bekjent. Tilreisende, derimot, kommer hit og utnytter nettopp denne gjennomgående friheten, sier Fuchs.

– Det er ulempen med en så liberal politikk, at det tiltrekker seg dårlige folk og kriminelle. Men de fleste av oss som bor her er lært opp til å selv bruke hodet før vi tar valg. Da blir det å bruke hardere stoffer ganske uaktuelt, sier hun til VG.

FRIHET UNDER ANSVAR: – Jeg kjenner svært få som bruker partydop blant oss som bor her i Amsterdam, sier Valerie Fuchs til VG. Hun mener byens liberale politikk fører til at folk bruker hodet selv før de handler. Foto: Nora Thorp Bjørnstad, VG

Må tilpasse lokalt

FEM ER GRENSEN: I Amsterdam straffeforfølges ikke de som tas med kun små mengder partydop for eget bruk, den såkalte «fem-pille-loven». Foto: REUTERS/U.S. DEA

Å ikke bruke ressurser på å straffeforfølge de som tas med mindre enn fem piller med narkotika, gir mening i Amsterdams tilfelle, sier faglederen fra Trimbos. Ninette van Hasselt understreker at denne regelen ikke betyr at det er lov til å besitte narkotika, uavhengig av hvor lite det er, men at det betyr at blir du tatt med veldig små mengder blir dopet konfiskert av sikkerhetsvaktene og du vil bli nektet inngang til arrangementet.

De fire vennene i slutten av tyveårene forteller at det etter deres erfaring varierer veldig hvor seriøst utestedene tar pålegget om å informere om skader ved dopmisbruk.

BEDRE HER ENN I ENGLAND: Kompisene George Clarke og Max Lever( begge 20 år) er på helgebesøk i Amsterdam fra England. De tror byens liberale politikk bidrar til å bekjempe ulovlig salg av narkotika. Foto: Nora Thorp Bjørnstad, VG.

– Noen gjør det sikkert. Men vi har også vært med på utesteder som har hengt opp plakater hvor det står « Hvis du går på ecstasy, husk å ikke drikke mer enn en halv liter vann i timen». Det kaller jeg liberal praksis, ler Fuchs venninne Marina Bommas (30).

Luntende med en kasse Heineken mellom seg, er de 20 år gamle britene George Clarke og Max Lever på vei til å starte kveldens fest.

– Jeg synes Amsterdam sin ruspolitikk er så mye bedre enn den vi har i England. Jeg tror at når det er mer åpent, så er det lettere å kontrollere. Hjemme i England er «alt» forbudt, og resultatet er bare et massivt, skjult marked som politiet ikke tar sjanse til å følge med på, sier George Clarke til VG.

Forskningsleder Hasselt oppfordrer andre byer, både i Nederland og ellers i Europa, til å bruke Amsterdams metoder for utformingen av sitt ruslovverk. Hun understreker likevel at Amsterdams frie lover ikke nødvendigvis kan innføres noen andre steder.

– Amsterdam er EUs mest liberale by. Poenget er å tilpasse lovene til realiteten og kulturen lokalt. Hver by må finne ut hva de er best tjent med, sier Hasselt til VG.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder