VERDEN FOR SINE FØTTER: Som president kan Donald Trump utøve makten sin på flere forskjellige måter, for eksempel å beordre styrker i krig, bruke atomvåpen eller avslutte handelsavtaler. Foto: Mike Segar Reuters

Så stor makt får Trump: 11 måter han kan bestemme over verden

I motsetning til Obama får den påtroppende presidenten i USA Donald Trump med seg Kongressen. Det gjør ham langt mer mektig, men makten kommer ikke uten begrensinger.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

USAs styresett bygger på at makt skal fordeles mellom presidenten, Kongressen og høyesterett. Dette skal bidra til at ingen får for mye makt.

Nå tyder imidlertid flere ting på at Trump vil få langt bedre forutsetninger for å få gjennom sin politikk, enn Obama, etter at det ble klart at republikanerne har sikret seg flertall i Kongressen.
Hva vil skje med Norge? Spørsmål og svar - dette betyr Trump-seieren

Aftonbladet i Sverige lister onsdag opp følgende 11 punkter som forklarer de forskjellige måtene Trump nå kan utøve sin makt på:

1. STARTE EN KRIG

Trump blir den øverste lederen for USAs militære styrker. Formelt er det Kongressen som godkjenner at nasjonen går til krig, men historisk sett er det flere presidenter som har sendt amerikanske styrker ut i strid uten godkjenning.

2. BRUKE ATOMVÅPEN

USAs president har ikke, slik mange tror, en «atom-knapp» han kan trykke på, men heller en liste med forskjellige kjernefysiske våpenkoder. Selv om han må rådføre seg med militære ledere, har han uansett makten til å ta i bruk kjernefysiske våpen.
Valgsjokk: Derfor tok meningsmålingene feil

3. VELGE MINISTRE

Som USAs president er det Donald Trump som velger landets ministre, selv om de riktignok må få «råd og samtykke» fra senatet.

4. GÅ UT AV EN HANDELSAVTALE

Trump har tidligere uttalt at han vil avslutte den nordamerikanske frihandelsavtalen Nafta. Dette krever imidlertid Kongressens godkjenning, men selv blant republikanere er støtten til frihandel stor.
Trump-tilhenger Carl I. Hagen: Føler skadefryd over alle som tok feil

5. VELGE DOMMERE

Donald Trump blir mannen som får velge nye dommere til USAs høyesterett, men de må først godkjennes av senatet. Domstolen er svært mektig siden den blant annet kan godkjenne lovforslag som går imot den amerikanske grunnloven.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

6. LEGGE NED VETO

USAs president har makten til å legge inn veto mot Kongressens lovforslag. Vetoet kan riktignok oppheves.

Tidligere Ku Klux Klan-leder: – Stor seier for vårt folk

7. SIGNERE INTERNASJONALE AVTALER

Den nye presidenten i USA har retten til å inngå nye avtaler med utenlandske nasjoner. Disse avtalene må senere godkjennes av senatet.

8. OPPHEVE IRAN-AVTALEN

Trump har omtalt atomavtalen med Iran som «forferdelig». Som president har han muligheten til å gå ut av avtalen, men denne muligheten anses som lite trolig fordi USA da risikerer å forsure forholdet til flere sentrale statsmakter.
Eksperter: Derfor bør du snakke med barna om Trump

9. FORESLÅ NYE LOVER

I sin «State of the Union»-tale kan presidenten komme med nye lovforslag. En forutsetning for at dette kan bli virkelighet, er at forslagene godkjennes av senatet og Kongressen. Det er ventet at Trump vil ha bedre forutsetninger for å lykkes med sine politiske planer, siden det nå blir en republikansk majoritet i Kongressen.

10. FORHANDLE OM KLIMAAVTALEN

Trump har kritisert Paris-avtalen og sagt at den er dårlig for USA. Avtalen er utformet på en måte som gjør det vanskelig å gå ut av den, men som landets president er det i praksis mulig for Trump å nekte å overholde USAs forpliktelser.

Gråtkvalt Clinton: – Det er smertefullt

11. BYGGE MUREN MOT MEXICO

Konstruksjonen av en mur mot Mexico har vært et av Trumps viktigste valgløfter. For å bygge den, må han ha kongressen med seg. Det kan samtidig vise seg vanskelig å overtale Mexico, slik han har lovet, til å betale for den.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder