VARETEKTSFENGSLET: Tre franskmenn ble i går varektetsfengslet, uten mulighet for kausjon, mistenkt for å gruppevoldtekt av en norsk kvinne. Foto: Manuel Lorenzo / EFE

Kan bli den 43. gruppevoldtektssaken i Spania i år

BENIDORM/OSLO (VG) Tre menn ble i går varetektsfengslet, siktet for gruppevoldtekt av en norsk kvinne i Benidorm. Så langt i år er det registrert 42 tilfeller av gruppevoldtekter i Spania.

Fem franskmenn i alderen 18–19 år ble onsdag arrestert, mistenkt for å ha gruppevoldtatt en norsk kvinne i den spanske feriebyen Benidorm, og for å ha forgrepet seg på kvinnens venninne.

Det er høysesong for turister i Benidorm med fulle strender, og de fem franskmennene var på ferie her.

Etter et maratonrettsmøte torsdag, der både mennene og fornærmede forklarte seg i mange timer, ble det klart at tre av de fem varetektsfengsles uten mulighet for kausjon. De to andre mennene er løslatt, men fortsatt under etterforskning.

Mennene nekter for å ha forgrepet seg på kvinnene.

Dersom mennene blir dømt, vil saken føye seg inn i den lange rekken av gruppevoldtekter som er registrert i Spania de seneste årene.

Spanske myndigheter fører ikke et eget register over rapporterte gruppevoldtekter, men den ideelle organisasjonen Geoviolencia Sexual har laget en oversikt basert på hendelser omtalt i mediene.

Siden 2016 har organisasjonen registrert 134 tilfeller av gruppevoldtekter i Spania; 18 tilfeller i 2016, 14 i 2017, 60 i 2018 og 42 tilfeller så langt i 2019.

– Av alle tilfellene vi registrerte i perioden 2016–2018, hadde 13 prosent av sakene som gjaldt seksualforbrytelser utført av flere gjerningspersoner, utenlandske ofre, sier direktør Graciela Atencio i Geoviolencia Sexual til VG.

Utenfor tinghuset i Benidorm torsdag fortalte flere spanske journalister til VG at gruppevoldtekter er et problem i landet.

BEKYMRET: Direktør Graciela Atencio i den ideelle organisasjonen Geoviolencia Sexual mener myndighetene må ta grep for å forhindre seksuelle overgrep mot kvinner. Foto: Álvaro Minguito

Mener unge blir inspirert av gruppesex-porno

Atencio mener økningen i antall seksualforbrytelser mot kvinner i Spania, henger sammen med myndighetenes manglende evne til å adressere problemet.

Feministbevegelsen og det spanske sivilsamfunnet jobber derfor med å legge press på landets politikere.

– De krever en endring i lovverket og en iverksetting av mer aktiv politikk rettet mot seksualundervisning i skolen, forklarer Atencio.

Direktøren problematiserer kombinasjonen av det hun mener er mangelfull seksualundervisning, og den enkle tilgangen barn og unge har til pornografi gjennom Internett.

Hun peker på at gjennomsnittsalderen for å se porno for første gang, er mellom elleve og 13 år i Spania.

les også

Forsvarer i gjengvoldtektssaken: De fem siktede forklarer seg nå

– En av de mest foretrukne pornografi-kategoriene, som for øvrig ikke har restriksjoner for mindreårige, er gruppesex. Gjerne grupper med tre eller flere menn som har sex med én kvinne.

Atencio sier at denne typen pornografi innebærer både en objektifisering av kvinnekroppen, og ofte eksplisitt vold og psykisk tortur mot kvinner.

– Det arter seg som en erobring av kvinnens kropp. Den mannlige gruppen har ikke sex med kvinnen, men «mot» henne. Gruppevoldtektene som har blitt etterforsket følger denne modellen.

DEMONSTRANTER: Hundretusenvis av demonstranter tok til gatene i mai 2018, etter at gjerningsmennene i den såkalte Manada-saken ikke ble dømt for voldtekt. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Massedemonstrasjoner etter gruppevoldtekt

Spanske aviser som har omtalt den anmeldte gruppevoldtekten i Benidorm, har allerede trukket paralleller til den såkalte Manada-saken.

Den omhandler en gruppevoldtekt av en 18 år gammel kvinne under Pamplona-feiringen i 2016.

Blant bevisene som ble lagt frem i saken var en video de fem gjerningsmennene filmet mens de forgrep seg seksuelt på kvinnen mot hennes vilje.

Rettssaken endte imidlertid med at mennene ble dømt for seksuelt misbruk, ikke voldtekt, fordi aktor ikke kunne bevise at de hadde utført vold mot kvinnen. Det ble blant annet vist til at hun ikke synlig motsatte seg handlingen i videoen som ble lagt frem i retten.

I den spanske straffeloven vil seksualforbrytelser der man ikke klarer å påvise at det har blitt utført vold mot offeret, klassifiseres som seksuelt misbruk, som har en betraktelig lavere strafferamme enn voldtekt.

Den første domsavgjørelsen i Manada-saken utløste landsomspennende demonstrasjoner som et tegn på misnøye over det de mente var en for mild straff for gjerningsmennene.

Demonstrantene rettet også kritikk mot den snevre definisjonen av voldtekt i den spanske loven.

DEMONSTRASJON: Bildet er tatt under en demonstrasjon i forkant av høyesteretts avgjørelse i Manada-saken, 21. juni 2019. På plakaten står det «Det er ikke misbruk, det er voldtekt». Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Høyesterett med ny dom i Manada-saken

Reaksjonene som fulgte etter Manada-saken førte til at justisdepartementet i 2018 startet en gjennomgang av hvordan voldtekt tolkes i lovverket.

– Kommisjonen som har jobbet med saken, har anbefalt at både seksuelt misbruk og seksuelle overgrep skal klassifiseres som voldtekt. Lovendringen har ikke blitt iverksatt på grunn av den pågående regjeringslammelsen i Spania, sier Atencio i Geoviolencia Sexual, og viser til at statsminister Pedro Sánchez (PSOE) så langt har mislyktes i å forme en ny regjering etter valget i april.

Da Manada-saken ble gjenopptatt i Spanias høyesterett tidligere i år, ble ordlyden i kjennelsen endret fra seksuelt misbruk til voldtekt.

Det førte til at de fem mennene 21. juni ble dømt til 15 års fengsel.

FEIRET: En gruppe kvinner i Sevilla feiret 21. juni Høyesteretts avgjørelse om å dømme gjerningsmennene i Manada-saken for voldtekt. Foto: CRISTINA QUICLER / AFP

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder