KAN GJØRE MER: Direktør i Den internasjonale Røde Kors komiteen (ICRC), Yves Daccord, bekrefter at organisasjonen ikke kan ta DNA-test av barn av norske IS-kvinner, men sier at mer kan gjøres for hente barna hjem. Foto: Frode Hansen

Røde Kors-sjef om Syria-barna: Norge bør ikke splitte dem fra sine mødre

Dersom regjeringen mener alvor med å hente hjem barn av norske IS-kvinner, må innsatsen økes. Å splitte opp mødre og barn vil gjøre det vanskeligere, advarer Røde Kors.

Det forklarer direktør i Den internasjonale Røde Kors komiteen (ICRC) i dette intervjuet med VG.

– Min oppfordring til den norske regjeringen er at de bør hente disse barna hjem, og helst med sine mødre. Vi mener det vil være vanskeligere for disse barna å integreres i det norske samfunnet dersom familiene splittes opp, sier Yves Daccord, direktør i ICRC til VG.

Han har kommet til Norge mens den politiske debatten preges av hva som skal skje med barna til norske IS-kvinner. En splittelse innad i regjeringen kom til syne under helgens landsmøte i KrF, men statsminister Erna Solberg (H) står fortsatt på en helt klar linje:

Det er de foreldreløse barna som skal prioriteres. Andre barn av norske IS-kvinner kan kun hentes til Norge dersom mødrene gir samtykke til å gi dem fra seg.

Stort intervju med Erna Solberg: – Barna skal ikke brukes for å komme til Norge

Vil ikke DNA-teste

Den internasjonale Røde Kors komiteen (ICRC) er aktive på bakken inne i regionen der Al-Hol leiren ligger. De har en unik tilgang ved at de har tillatelse fra både de kurdiske selvstyremyndighetene og Assad-regjeringen i Damaskus til å jobbe i leiren.

– Vi står klare til å gi rådgiving og praktisk hjelp til norske myndigheter. Norge har bedt oss om å identifisere og lokalisere norske barn. Men ICRC hjelper med å lokalisere når familier ønsker å finne sine slektninger, ikke på vegne av myndigheter, sier Røde Kors-toppen.

Han mener dette er et arbeid norske myndigheter kan gjøre selv, ved å kontakte myndighetene som styrer leiren. Dersom norske myndigheter vil at mødrene skal gi fra seg barna, så kan ICRC innhente samtykke, dersom familiene tar initiativet.

– Norge har ikke bedt oss om hjelp til å kontakte mødrene, for å be dem om å gi samtykke til at barna hentes ut alene. Vi kan gjøre det dersom mødrene selv ønsker det, selv om vi mener det er bedre for barna å hentes ut sammen med mødrene.

Han bekrefter at ICRC heller ikke kan bistå Norge med DNA-testing av barna, noe Norges Røde Kors også har påpekt at ikke er mulig. Det vil bryte med organisasjonens prinsipper. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har tidligere vist til utfordringene med å innhente DNA-test, som kreves for å fastslå at barna er norske statsborgere.

Les også: Derfor er barna til IS-kvinnene en vanskelig sak for Norge

Vanskelig, ikke umulig

I et intervju med VG har utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) påpekt at en særlig utfordring med å nå inn til de norske barna, er knyttet til garantier for sikkerheten, grunnet faren for angrep, terror, kidnapping og bombenedslag.

Yves Daccord bekrefter at området leiren ligger i er risikabelt, men mener det primært er et politisk spørsmål om land vil hjelpe med å hente hjem sine borgere fra Syria.

– Det er en vanskelig region, men det er ikke umulig. Flere andre europeiske land har jobbet med dette i lang tid, og har hentet hjem mødre og barn. Vi kan bidra rundt logistikk og sikkerhet, dersom vi får en mer spesifikk henvendelse fra norske myndigheter. En forutsetning for oss er at mødrene gir samtykke til at vi formidler kontakt.

PS: Anslagsvis elleve barn med norsk tilknytning, fem av dem uten sine foreldre, sitter i interneringsleiren Al-Hol i Syria. VG er kjent med at åtte av disse barna har mødre med norsk statsborgerskap, mens tre av barna har en mor som har hatt oppholdstillatelse i Norge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder