KAN FORSVINNE: Havet skal ikke stige mye før denne indonesiske øyen, og mange andre øyer rundt om i verden, drukner. Foto: Reuters

Klimaendringene: - Trenger 550 millarder årlig til de fattige landene

(VG Nett) De fattige landene krever mer økonomisk støtte i kampen mot klimaendringene. Hjelpeorganisasjoner mener de rikes innsats så langt nærmest er en fornærmelse.

ARTIKKELEN ER OVER 12 ÅR GAMMEL
Carteret IslandsUnited Nations Framework Convention on Climate ChangeOxfam International | The power of people against poverty

- Vi har ikke økonomiske muligheter til å tilpasse oss klimaendringer. Vi er nødt til å be om økonomisk og teknologisk støtte fra rike land, sier Thy Sum, delegat fra Kambodsja til klimakonferansen på Bali, ifølge NTB.

Den siste tiden har det gang på gang blitt påpekt at det er utviklingslandene som er mest utsatte når endringene i klimaet virkelig begynner å vise sine konsekvenser. Det er de landene som først og kraftigst vil merke endringen, enten det er i form av oversvømmelser, tørke, eller uvær. Samtidig viser rapportene fra FNs klimapanel at disse landene har bidratt minst til de menneskeskapte endringene.

GRAFIKK:Slik blir jorden varmere

Trenger 550 milliarder årlig

Den internasjonale hjelpeorganisasjonen Oxfam mener innsatsen til de rike landene nærmest er å se på som en fornærmelse. Selv om I-landene har lovet penger til tilpasningstiltak i U-landene har de så langt bare bidratt med i underkant av 400 millioner norske kroner til et spesialfond opprettet av FN.

Oxfam mener en tilpasning til klimaendringene vil koste de fattige landene minst 550 milliarder kroner årlig. Det kommer frem i en rapport de la frem på Bali i dag. Også Verdensbanken har anslått langt større summer enn det som så langt er kommet inn.

- Bali må ta opp både årsaken til og virkningen av klimaendringer. Selv om vi stopper utslippene i dag, vil skadevirkningene av klimaendringer fortsette i tre tiår, sier rapportens forfatter, Charlotte Sterrett.

Oxfam sier at noen steder merkes effektene av klimaendringene allerede. Derfor haster det med penger til ulike tiltak som endringer i avlingene, kunstig vanning, flytting av landsbyer til høyereliggende områder, etablere varslingssystemer og bygge «sjøvegger», som skal bøte på stigende hav.

Slike tilpasninger er et av temaene som vil bli diskutert på Bali-konferansen. I tillegg til konferansens hovedmål, som er å forberede forhandlinger om en ny internasjonal klimaavtale. Den skal overta for Kyotoavtalen, som utløper i 2012.

Siste innlegg i VG Netts klimablogg:«Kjære Jens»

Klimaflyktninger

FNS KLIMASEKRETÆR: Yvo de Boer. Foto: Reuters

Lederen for FNs klimasekreteriat, Yvo de Boer, fortalte pressen på Bali i dag at han har et håp om at konferansen på den Indonesiske øyen kan bidra til å få fondet opp på det nivået det bør være.

- Kanskje allerede om et år kan ressurser til tilpassning begynne å strømme ut til utviklingslandene, sa de Boer.

På Oxfams pressekonferanse på Bali i dag deltok representanter fra Carteret-øyene på Papua Ny Guinea, vest i Stillehavet. Fra denne øy-atollen, bestående av syv flate sandøyer, kommer mennesker som blir regnet for å være blant verdens første klimaflyktninger.

Har du klimasynspunkt? Er du redd for klimaendringene, eller mener du alt bare er hysteri?

En øy ble til to

Ettersom havnivået stiger på grunn av økende temperaturer og issmelting, blir det umulig å bo på slike steder. De 3.000 innbyggerne er ikke lenger i stand til å så og høste av sine vanlige avlinger. En av øyene, Huene, er ifølge Wikipedia allerede blitt til to øyer på grunn av at havnivået har steget
(Se bilde av det som nå er to øyerher- VG Nett er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne lenker).

De er derfor i gang med å forberede seg på å måtte flytte til de nærliggende Bougainville-øyene i løpet av de neste årene.

Problemet er at midlene de har for å gjennomføre flyttingen av de 600 familiene er for små.

- De strekker ikke til. Vi trenger mer penger, fra land som USA, sa Carteret-øyenes representant, Ursula Rakova, ifølge nyhetsbyrået AP.

DEMONSTRASJON: En demonstrant utenfor konferanselokalene på Bali marker at folk bør gå til anskaffelse av dykkermaske og snorkel før havet stiger enda mer. Foto: EPA

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder