Avgjørende FN-runde om Kosovos fremtid

Serbiske og kosovoalbanske ledere gjør hva de kan for å påvirke FNs sikkerhetsråd før Kosovo-debatten onsdag. FN skal drøfte Kosovos fremtidige status etter at partene ikke har klart å finne en løsning.

ARTIKKELEN ER OVER 12 ÅR GAMMEL

Serbias statsminister Vojislav Kostunica oppfordret de 15 medlemmene av Sikkerhetsrådet til å kreve nye forhandlinger mellom partene om en politisk løsning. Slik håper han å unngå uavhengighet for Kosovo.

De albanske separatistene er av en helt annen mening, og både provinsens president Fatmir Sejdiu og den kommende statsministeren, Hashim Thaci, presser på for at Sikkerhetsrådet skal ta den endelige beslutning om uavhengighet for den urolige provinsen.

Det serbiske mindretallet i Kosovo er livredde for hva som vil skje når det store flertall av kosovoalbanere får makten. Flere tusen serbere var tirsdag kveld samlet i den delte byen Mitrovica for å legge press på FNs sikkerhetsråd foran onsdagens debatt.

Feilslåtte forhandlinger

Debatten i Sikkerhetsrådet kommer bare noen dager etter at et siste forsøket på å komme til enighet endte med fiasko. Forhandlingsrunden mellom regjeringen i Beograd og de albanske separatistene pågikk i fire måneder.

- Jeg tror ikke FNs sikkerhetsråd vil klare å bli enige om veien videre. Da blir det opp til andre organisasjoner å vise ansvar, uttalte en vestlig ambassadør kvelden før debatten i FN tok til.

Serbia er innstilt på å tilby det albanske flertallet i Kosovo utvidet selvstyre, men ikke uavhengighet. De har full støtte fra sin nære allierte Russland, som også har vetorett i Sikkerhetsrådet.

Kosovo har stor historisk betydning for serberne. «Kosovo er Serbias sjel» sto det på en av transparentene i serbernes protesttog i Mitrovica tirsdag. Et annet kamprop var rettet til Russlands president Vladimir Putin: «SOS, redd vår sjel» sto det skrevet under et foto av Putin.

Uavhengighet

Lederne for Kosovos 1.8 millioner albanere har gjort det helt klart at de vil komme med en ensidig uavhengighetserklæring i begynnelsen av januar etter over 18 måneders resultatløse forhandlinger med Serbia.

En slik erklæring vil skje i samråd med USA og de fleste EU-land, som alle stiller seg positive til uavhengighet for Kosovo.

Men Russland støtter Serbia og kommer til å bruke sin vetomakt i FNs sikkerhetsråd. Kreml har gjort det klart at ettergivenhet overfor albanerne i spørsmålet om uavhengighet for Kosovo, vil få alvorlige og negative følger for stabiliteten i hele regionen.

På EU-toppmøtet sist helg ble det vedtatt å sende rundt 1.800 polititjenestemenn til Kosovo. Dette har vært planlagt lenge, i samsvar med FNs planer om uavhengighet for provinsen.
EU kom samtidig med et tilbud til myndighetene i Beograd om fortgang i arbeidet med å få Serbia inn som medlem av Unionen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder