SØK ETTER OVERGRIPERE: Polens justisdepartement har offentliggjort en database med rundt 800 seksualforbrytere på nettet. Foto: SKJERMDUMP FRA POLENS JUSTISDEPARTEMENT

Polen offentliggjør register over 800 seksualforbrytere

Navn, bilde og bosted. Siden årsskiftet er personlige opplysninger om rundt 800 polske voldtektsmenn og pedofile offentlig tilgjengelig på nettet.

Det polske justisdepartementet offentliggjorde 1. januar en database med personopplysninger om personer som er dømt for grove seksualforbrytelser på sin nettside.

Registeret inneholder blant annet navn, fødested, bosted og bilder av det som av polske myndigheter beskrives som landets farligste seksualforbrytere – i tillegg til informasjon om lovbruddene de er dømt for.

Det dreier seg blant annet om pedofile som har misbrukt barn under 15 år, i tillegg til «spesielt brutale voldtektsforbrytere», ifølge viseminister Michal Wos. Registeret holdes løpende oppdatert, opplyser det polske justisdepartementet.

– Konstant kontroll

Med offentliggjøringen av registeret ønsker justisdepartementet i Polen å ha bedre kontroll på de straffedømte og forhindre fremtidige forbrytelser, etter forbilde fra USA, heter det.

– Staten har ansvar for å beskytte barnet og ikke den pedofile. En forbryter som skader barn, må møte alvorlige konsekvenser. Ikke bare med mange år i fengsel, men også ved tap av anonymitet. Derfor strammer vi inn strafferetten på dette området, og planlegger ytterligere endringer i regelverket. Etter å ha forlatt fengselet, skal en slik kriminell være under konstant kontroll, slik at alle vet at han er i deres nabolag, sier justisminister og riksadvokat Zbigniew Ziobro i en pressemelding.

Det polske justisdepartementet planlegger i tillegg å begrense mulighetene for prøveløslatelse og å skjerpe straffene for seksualforbrytere.

Les også: Demokratiet er truet i Polen

FRATAS ANONYMITET: Polens justisminister Zbigniew Ziobro sier han vil beskytte barna fra pedofile. Foto: Kacper Pempel Reuters

Negative konsekvenser

Et utvidet register over rundt 2600 seksualforbrytere, som blant annet innbefatter personer som er dømt for besittelse av seksualiserende bilder av barn, vil være tilgjengelig for registrerte institusjoner og offentlige tjenestemenn.

Justisdepartementet i Polen har blant annet oppfordret rektorer til å sjekke jobbsøkere før en eventuell ansettelse. Blir dømte seksualforbrytere ansatt til å arbeide med barn, risikeres både bøter og fengsel.

Polske eksperter innen psykiatri, klinisk sexologi og offentlig politikk har kritisert offentliggjøringen av databasen, blant annet i en artikkel i tidsskriftet Psychiatria Polska. Der påpeker de flere negative konsekvenser, som blant annet en klar forverring av prognosene for sosial rehabilitering, ytterligere stigmatisering og sosial ekskludering av så vel forbrytere og ofre.

Kronikk: «Domstolsbygging i Øst-Europa har aldri vært viktigere»

SKJERPER STRAFFENE: Polens mektigste politiker, lederen av det regjerende Lov og rettferdighet-partiet, Jaroslaw Kaczynski, smiler under en avstemning i det polske parlamentet 8. desember 2017, der partiet hans fikk kontroll over landets høyesterett. Foto: Czarek Sokolowski AP

– Ikke effektivt

Den norske Helsingforskomité er også kritisk til offentliggjøringen av registeret.

– Med dette følger Polen i USAs fotspor, og så vidt vi vet er det ikke noe andre land som har et slikt offentlig register for seksualforbrytere, sier seniorrådgiver Csilla Czimbalmos til VG.

– Denne type virkemidler er problematiske med hensyn til personvern og individets sikkerhet. Dessuten kan det gjøre rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet vanskelig. I USAs tilfelle er registeret svært kontroversielt og har blitt kritisert fra flere hold, inklusiv organisasjoner som arbeider for barnas rettigheter. Ingen studier har klart å vise at registeret i USA er effektiv i bekjempelsen av overgrep mot barn, fortsetter hun.

PROTESTER: Mange polakker har demonstrert mot regjeringens justisreformer, som de mener undergraver rettssikkerheten og maktfordelingsprinsippet. Her fra en demonstrasjon utenfor presidentpalasset i Warszawa i desember. Foto: Janek Skarzynski AFP

Omstridt justisreform

Offentliggjøringen av seksualforbryterregisteret er det siste kontroversielle justistiltaket fra Polens høyrepopulistiske og nasjonalkonservative regjeringsparti Lov og rettferdighet (PiS), som i månedsvis vært i strid med EU-kommisjonen på grunn av landets omstridte domstolsreform, som fører til at domstolenes uavhengighet innskrenkes og underlegges politisk kontroll.

Rett før jul foreslo EU-kommisjonen for første gang å aktivere artikkel 7 i EU-traktaten, noe som i siste instans kan føre til at Polen fratas stemmeretten i unionen.

Les også: EU vil innføre sanksjoner mot Polen

Ungarns statsminister Viktor Orbán gjorde det imidlertid klart at han vil legge ned veto mot ethvert forslag om å frata Polen stemmeretten.

Den sterkt høyreorienterte lederen har i likhet med den polske regjeringen fått vedtatt lover som kritikere mener er antidemokratiske, og har skapt stor uro i Brussel.

Fikk du med deg? Polen er den største mottageren av norske EØS-midler. Fram mot 2021 skal det gis rundt 7,5 milliarder kroner i hjelp.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder