DEMONSTRASJON: Folk fra ulike afrikanske land samlet seg inne på Bella Center og ropte om en rettferdig klimaavtale tirsdag kveld. Foto: Anne Vinding

Afrikansk opprør mot hemmelig dansk klimaforslag

KØBENHAVN (VG Nett) Afrikanske unge og voksne ropte, sang og danset i protest mot Danmarks hemmelige klimaforslag.

Anne Vinding
ARTIKKELEN ER OVER TI ÅR GAMMEL

Som en spontan reaksjon på Danmarks forslag til en klimaavtale demonstrerte representanter fra ulike afrikanske land inne på konferansesenteret Bella Center i København.
- En grad for ett Afrika. To grader er selvmord, ropte demonstrantene.

Like etter innkalte lederen for G77-landene, sudanske Lumumba Stanislaus-Kaw Di-Aping til pressekonferanse hvor han gjorde det svært tydelig at de afrikanske landene forkaster Danmarks forslag.

- Det er mulig at det er danskenes oppfatning at utviklingsland ikke kan tenke ut løsninger selv. Dette forslaget ødelegger forhandlingene og er svært uheldig. Jeg ber derfor statsministeren i dette landet om å trekke forslaget umiddelbart, uttalte G77-sjefen.

Demonstrasjon

De rundt femti demonstrantene overtok all oppmerksomhet fra presse og flere delegater da de kom inn på konferansesenteret med klare krav til klimaforhandlerne:

Artikkelen fortsetter under bildet.

OPPRØRT: Lumumba Stanislaus-Kaw Di-Aping er svært opprørt over det danske forslaget og ber statsminister Lars Løkke Rasmussen trekke forslaget. Foto: Anne Vinding

For mens de aller fleste landene nå er enige om at temperaturen på jorden maks skal øke med to grader, mener demonstrantene fra ulike afrikanske land at et slikt mål er langt fra nok.

- Vi krever en rettferdig klimaavtale. En avtale hvor de afrikanske landene står samlet, og ikke blir splittet på en konferanse. De rike landene må betale og sørge for at det ikke blir mer enn én grad varmere, sa Augustine Pacja til applaus fra alle som var med på demonstrasjonen.

Artikkelen fortsetter under bildet

1 GRAD ER NOK: Augustine Pacja og Mithika Pacja mener i likhet med resten av demonstrantene at verden ikke må bli varmere enn en grad mer i gjennomsnitt. Foto: Anne Vinding

- Urettferdig

Ifølge Lumumba Stanislaus-Kaw Di-Aping er det danske utkastet som nå sirkulerer svært urettferdig. Han mener forslaget favoriserer de rike landene.

- Hvis utviklingsland skal få utvikle seg, er de nødt til å slippe ut mer klimagasser eller få tilgang på ny teknologi som gir renere utslipp. Det er ikke vårt historiske ansvar den tilsanden atmosfæren nå er i, påpeker Lumumba Stanislaus-Kaw Di-Aping.

Han får støtte av flere frivillige organisasjoner. WWF holdt samtidig med demonstrasjonen en egen pressekonferanse hvor de gjentatte ganger påpeket hvor urettferdig forslaget er.

Også WWF-Norges generalsekretær Rasmus Hansson er hard i kritikken.

Hele det hemmelige danske forslaget kan lastes ned fra WWFs København-blogg.

- Bak kulissene har taktikken til det danske formannskapet vært et fokus som tjener de rike og mektige land og ikke fattige land som krever en rettferdig og ambisiøs løsning. WWF forstår og deler frustrasjonen til de fattige og sårbare landene som i dag reagerer sterkt på den foreslåtte avtaleteksten, sier Rasmus Hansson.

IfølgeThe Guardianstøttes det hemmelige, danske forslaget av USA og Storbritannia.

- I forslaget ber de rike landene afrikanske land om å ta på seg forpliktelser til å redusere utslippene sine uten at de rike landene skal være med på å finansiere dette, forklarer Harald Nyeggen Sommer i Kirkens Nødhjelp til VG Nett.

Hemmelige kilder

Ifølge anonyme kilder som The Guardian har snakket med innebærer forslaget at den nåværende klimaavtalen, Kyoto-protokollen, forkastes.

Utkastet skal ifølge de samme kildene også gå bort fra prinsippet om at de rike landene skal bære hovedbøren når det gjelder reduksjoner av utslipp av klimagasser.

Dessuten foreslås det at man skal gå bort fra den nåværende inndelingen i i-land og u-land, og heller få en ny differensiering som skiller rike u-land fra fattige u-land.

Dette tolkes av Guardians kilder som et forsøk på å splitte u-landene.

- Norge må ta avstand

Rasmus Hansson ber norske myndigheter ta avstand fra det danske forslaget snarest.

- Norge må umiddelbart signalisere at vi tar avstand fra denne typen svekkelse av arbeidet i København. Norge må stille seg i spissen for et initiativ som bringer prosessen tilbake på et spor mot en rettferdig og ambisiøs avtale, sier Hansson.

- Det er et urettferdig forslag. Alt for stor del av klimabyrden veltes over på de fattige landene, mener Sommer.

På pressekonferansen fikk Lumumba Stanislaus-Kaw Di-Aping gjentatte spørsmål om det nå er aktuelt for G77-landene å trekke seg fra forhandlingene. Det avviste han på det sterkeste, men åpnet samtidig for at klimaforhandlingene i København kan ende med ingen enighet i det hele tatt.

- Det er ikke usannsynlig at forhandlingene utsettes seks måneder eller ett år, uttalte han.

FNs klimasjef Yvo de Boer hadde tirsdag kveld følgende kommentar:

- Dette var et uformelt papir som ble utformet i forkant av konferansen og gitt til en del personer som et utgangspunkt for konsultasjoner. Den eneste formelle teksten i FN-prosesser er de som blir lagt frem av ledelsen for Københavntoppmøtet på vegne av partene, sier han.

Senket ambisjonene

Formålet med København-møtet var opprinnelig å utarbeide en ny klimaavtale som kan tre i kraft før Kyoto-avtalen utløper.

Ambisjonsnivået er imidlertid gradvis blitt senket, og håpet nå er at møtet skal munne ut i en politisk erklæring som kan danne grunnlag for en ny avtale i løpet av neste år.

Fortsatt tar man sikte på å bli enige om tallfestede utslippskutt i løpet av toppmøtet, men det er høyst usikkert hvor store kuttene vil bli.

I tillegg til Obama er det meningen at Kinas statsminister Wen Jiabao og den indiske statsministeren Manmohan Singh skal delta i innspurten av forhandlingene. Norge vil være representert med til sammen seks ministre, deriblant statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder