Holdningsproblemene i Telemarkbataljonen ble varslet

Allerede i 2008 skal både daværende forsvarsminister Anne Grethe Strøm-Erichsen og forsvarssjef Sverre Diesen ha fått signaler om holdningsproblemer hos deler av Telemark bataljon (TMBN).

Publisert:
Artikkelen er over 12 år gammel

Likevel tok ingen i forsvarsledelsen konkrete grep før Forsvarets operative sjef Bernt Iver Ferdinand Brovold sammen med daværende kontingentsjef Kurt A.