KRITISK: Dmitry Piskunov er jurist og ansatt i den russiske organisasjonen Komitéen mot tortur. Foto: Arthur Bondar, VG

Nektes å besøke Frode Berg i fengsel

MOSKVA (VG) Overvåkningskommisjonen for fengsler i Russland har etter gjentatte forsøk fått et definitivt nei på forespørselen om å besøke Frode Berg i fengsel.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I kontorene til Komitéen mot tortur i Moskva har russiske jurister jobbet i månedsvis med å få besøke Frode Berg i høysikkerhetsfengselet Lefortovo, hvor han har vært varetektsfengslet siden desember.

Nå har komiteen fått et brev fra det russiske Justisdepartementet, der komiteen nektes å besøke og snakke med Berg, med mindre samtalen kan foregå på russisk.

les også

Forsvarer: Frode Berg følte seg presset til å delta i etterretningsoperasjon

Siden Berg ifølge sine advokater ikke behersker russisk, betyr det i praksis at han nektes besøk av torturbekjempelsesorganet som skal overvåke de innsattes soningsforhold.

– Dette er fullstendig tull! I de årene jeg har jobbet i kommisjonen, har jeg aldri vært borti noe lignende. Hver gang jeg har besøkt utenlandske innsatte i russiske fengsel, har jeg uhindret kunnet kommunisere med dem på engelsk, fransk eller til og med tegnspråk, men i tilfellet Frode Berg har Justisdepartementet bestemt seg for å tolke loven på en helt annen måte enn tidligere, sier jurist og komitémedlem Dmitry Piskunov, til VG i Moskva.

– Frarøver rettigheter

Allerede i februar skrev VG om overvåkningskommisjonens forsøk på å besøke Berg i fengsel. Kommisjonen, som er fundert på et samarbeid mellom myndigheter og sivilsamfunn i Russland, har tilgang til fengsler og varetektsceller i landet, og har rett til å overvåke soningsforholdene til de innsatte. De skal også kunne snakke med de innsatte om hvordan de har det. Samtalen skal være med en representant fra fengselet til stede.

les også

Frode Berg-saken: Nye opplysninger om mystiske penge-menn

VG har fått se brevet med svar fra justisdepartementet hvor de viser til en lov som sier at fengselsrepresentanten skal kunne « se, høre og forstå» innholdet i samtalen, dermed avviser de at samtalen kan foregå på andre språk enn det fengselsbetjenten snakker, som i alle tilfeller kun har vært russisk, forteller Piskunov.

les også

Frode Berg må sitte i varetekt i Moskva frem til mai: – Det er som forventet

– Loven de viser til, gjelder ikke for oss som organisasjon, men for pårørendebesøk. Med dette svaret frarøver myndighetene oss de rettighetene vi har som overvåkningsorgan, sier en opprørt Piskunov til VG.

Dmitry Piskunov sier at komiteen vil ta russiske myndigheter for retten for å forsøke å få gjort om på avgjørelsen, men at det kan gå mange måneder før en høring kan starte.

Foto: Arthur Bondar

Fysisk hindret

Vanligvis er fengselsledelsen innforstått med besøkene fra torturbekjempelsesorganisasjonen, men de tre gangene organisasjonen har forsøkt å besøke Berg, har de blitt stoppet, også med makt, forteller Piskunov til VG.

– Den tredje og siste gangen min kollega var der, forsøkte han å spørre Berg på engelsk hvordan han hadde det, og da ble han fysisk hindret av fengselsbetjentene, sier Piskunov.

les også

Spionsiktede Frode Bergs kone: – Vi savner han enormt

Juristen er ikke kjent med hvorfor fengselsmyndighetene virker særlig lite samarbeidsvillige i Frode Bergs tilfelle, men mener at det kan være flere forklaringer.

– Det kan være koblet til alvorlighetsgraden av anklagene mot ham, og det kan være på grunn av særstillingen til dette spesielle fengselet, sier han til VG.

les også

Frode Bergs advokat: Frykter diplomatutvisning får alvorlige konsekvenser for Berg

Lefortovo-fengselet, der Berg sitter, er FSBs «eget» fengsel, og har kun 200 innsatte. Da leder for Komitéen mot tortur, Anastasia Garina, var på en observasjonsrunde i Lefortovo i begynnelsen av februar, noterte hun flere forhold som gjør det «ubehagelig» å være innsatt der, eksempelvis mangel på varmt vann og uverdige toalettforhold.

Det ligger ingen elementer av innrømmelse av skyld i spionsiktede Frode Bergs historie, sier hans russiske forsvarer Ilja Novikov til NTB. 

Via sine advokater Brynjulf Risnes og Ilja Novikov fortalte Frode Berg i helgen at han var på oppdrag for Etterretningstjenesten da han ble pågrepet i Moskva av det russiske sikkerhetspolitiet FSB 5. desember i fjor.

– Dette innebærer ikke noen innrømmelse av skyld fra Bergs side. Han fremholder at han er uskyldig, og at han fortsatt vil kjempe for sin frihet, sier Ilja Novikov til NTB.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder