BEKYMRET: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har holdt møter med regjeringspartiene om å hente hjem barn av norske IS-kvinner. Foto: Roger Neumann

Regjeringen holdt møter om barn av norske IS-kvinner

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har denne uken søkt råd hos de fire regjeringspartiene, for å få innspill på om Norge skal hente hjem barn av norske IS-kvinner.

Skjebnen til barna født i terrorkalifatet Den islamske staten (IS), av kvinner med norsk statsborgerskap, har vært en politisk vrien sak for regjeringen den siste uken. Fire norske kvinner og totalt seks barn sitter internert i leiren Al-Hol i Syria.

Forrige søndag hadde VG et stort intervju med besteforeldrene til to av barna, som har søkt om konsulær bistand og møtt veggen i Utenriksdepartementet (UD).

Les reportasjen: Besteforeldrene fortviler: Sønnen til Bastian Vasquez er alvorlig syk i leir i Syria

I SYRIA: To av de seks barna til norske IS-kvinner som sitter i interneringsleir i Syria: En gutt på fire og en jente på to år. Foto: Privat

Mandag sendte VG tre skriftlige spørsmål og ba om å få et intervju med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Hun har ikke villet svare. Men internt i regjeringen jobbes det hardt med saken.

VG er kjent med at Søreide har hatt møter med partigruppene til Høyre, Frp, Venstre og KrF, for å få innspill om hvordan regjeringen bør forholde seg til saken.

Alternativene som er blitt vurdert er blant annet å undersøke muligheten for å hente barna hjem til Norge, med humanitære organisasjoner som mellomledd. Eller å øke den humanitære bistanden til leirene for å få inn medisiner og helsehjelp.

På spørsmål fra VG om det stemmer at utenriksministeren har løftet saken på den måten, svarer Abid Q. Raja fra Venstre at han er glad for at saken prioriteres av Søreide.

– Det er veldig bra at utenriksministeren kom til vårt gruppemøte for å få innspill. Det er betryggende at regjeringen utforsker alle alternativer for hvordan man på best mulig måte kan hjelpe disse barna, sier Raja til VG.

Søreide bekrefter

Utenriksministeren ble spurt om VGs sak i NRK Urix på lørdag, og bekrefter at regjeringen jobber med å vurdere ulike løsninger, selv om det per nå ikke er aktuelt å hente barn av norske IS-medlemmer hjem:

– Det er helt vanlig at en regjering konsulterer og diskuterer store og vanskelige saker i sine stortingsgrupper. Det har vi selvsagt også gjort i denne saken, sier Søreide til NRK.

Det er utfordringer knyttet til sikkerhet og tilgang til leiren, og til identifisering for å kunne avgjøre statsborgerskap for barna, påpeker utenriksministeren.

– Vi er bekymret for barna, de opplever ting barn ikke bør oppleve. Vi jobber tett sammen med tolv europeiske land, og har nær kontakt med humanitære organisasjoner, for å vurdere om det er noe de kan bistå med dersom det på et tidspunkt skulle bli aktuelt, fortsetter Søreide.

På innsiden av leiren med norske IS-kvinner: Røde Kors: – Det haster å gi hjelp

Oppfattet Solberg som positiv

Tilsynelatende er uenigheten mellom de fire regjeringspartiene sterk: Statsminister Erna Solberg har svart VG at det ikke er aktuelt å hente hjem norske borgere, heller ikke barn, fra disse leirene.

Men Solberg påpekte at svaret gjaldt situasjonen slik den er nå. I Venstre og KrF har toneangivende politikere engasjert seg sterkt for å hente hjem de norske kvinnenes barn, og de oppfattet Solberg sitt svar som en åpning for at det på sikt kan være aktuelt å hente barna hjem.

Slik svarer Erna Solberg om IS-kvinnenes barn: – Det finnes ingen enkle løsninger

Statssekretær Audun Halvorsen (H) har tidligere denne uken svart VG skriftlig om saken. Han skriver:

Regjeringen jobber kontinuerlig med denne problemstillingen og det er tett dialog mellom involverte norske departementer og etater. Vi deltar i den internasjonale diskusjonen og har kontakt med nærstående land og humanitære aktører.

Frp er skeptiske

Frp-leder Siv Jensen har tidligere sagt at «Norge ikke bør løfte en finger» for å hente hjem norske IS-kvinner. Men på skriftlig spørsmål fra VG denne uken, viste Jensen videre til innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim.

Han mener IS-kvinnene bør straffeforfølges i Syria, og påpeker at det er praktiske utfordringer knyttet til å hente hjem barna.

Les hele saken: Frp-topp om etnisk norsk IS-kvinne: – Håper hun aldri setter sine ben i Norge

PÅDRIVER: Venstre-politiker Abid Q. Raja har i lang tid tatt til orde for at Norge skal hente barn av norske IS-kvinner tilbake til Norge. Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande har ikke besvart VGs henvendelser om denne saken. Foto: Helge Mikalsen

Raja tror likevel det vil være mulig å få regjeringen til å bli internt enig om å hente hjem barna.

– Jeg har stort håp og forventning om at en regjering som Venstre er med i gjør det den kan for å hjelpe disse barna. Det er positivt at UD er fremoverlente for å finne løsninger. Jeg har forståelse for de praktiske utfordringene, men det er viktig å vise politisk vilje, sier Raja.

Fredag gikk den svenske utenriksministeren ut på Facebook for å bekrefte at landet vil jobbe for å hente svenske barn hjem, og ba om en felles nordisk politikk.

– Det er veldig bra at svenskene viser et så sterkt initiativ. Jeg håper vår utenriksminister konkluderer på det samme, da vil hun møte bred tverrpolitisk støtte i Stortinget, mener Raja.

Han peker på høy barnedødelighet, under- og feilernæring og mangel på medisiner i leiren der de norske IS-kvinnene og deres barn er internert.

VG på innsiden av kampen mot IS: Sultende spedbarn, snikskyttere, og frontlinjen i Mosul

«Positivt press»

Onsdag gikk Ap-leder Jonas Gahr Støre ut i VG og tok til orde for at barna skal hentes hjem.

– Barn skal ikke lide for deres foreldres uforstand. Alle vet at disse kvinnene ikke kan oppsøke en norsk utenriksstasjon med sine barn. Men dersom det er vilje til å hjelpe dem, så er det mulig, påpekte Støre.

Dermed er det et flertall av partiene på Stortinget som har tatt til orde for å hente barna, men Venstre og KrF vil ikke kunne gå mot en beslutning som er tatt i en regjering de selv sitter i. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande har ikke besvart VGs henvendelser om denne saken.

POSITIVT PRESS: Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide mener regjeringen er under et «positivt press» for å hente barn av norske IS-kvinner hjem til Norge. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har ikke svart VG om saken. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Da Støre gikk ut og signaliserte at Ap var for å hente barna til Norge, så skapte det et positivt press på Venstre og KrF, sier tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide til VG.

Den svenske utenriksministeren har lagt et lignende «positivt press» på den norske regjeringen, mener han.

– Jeg setter også pris på Sverige sitt initiativ. Jeg mener Norge har en forpliktelse til å ta oss av våre uskyldige barn. Det haster at vi følger opp og løser en sak som er vanskelig for oss.

Seks av ti sier ja

En ny undersøkelse Ipsos MMI har gjort for Dagbladet viser at 63 prosent av de spurte mener at Norge bør hente barna hjem, melder NTB. Under halvparten så mange – 27 prosent av de spurte – mener at vi ikke bør gjøre det. 9 prosent svarer «vet ikke». I alle grupper – enten man deler folk inn etter alder, kjønn, inntekt, utdanning eller geografi – er det flere som sier ja enn nei.

Det er også ja-flertall blant alle velgergrupper, bortsett fra dem som stemmer Frp. Men også blant Frp-velgerne mener drøyt en tredel – 36 prosent – at barna bør hentes hjem. Venstre-velger er mest positive – 88 prosent for og 12 prosent mot – mens ja-flertallet er minst blant Høyre-velgere – 56 prosent for, 36 prosent mot og resten «vet ikke».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder