NEKTET INNREISE: Her jobber Mads Gilbert på Shifa-sykehuset i Gaza under krigen i sommer. Dokumentene VG har fått tak i, viser at han er utestengt «på permanent basis». Israels ambassade i Oslo sier utestengelsen gjelder «på ubestemt tid». Foto:Harald Henden,VG

Krever at Israel-ambassadør må inn på teppet

Kraftige reaksjoner på Israels Mads Gilbert-nekt

Sykehusdirektør ber Bent Høie gripe inn

SP krever at Børge Brende-svar i Stortinget

Arbeiderpartiet krever at Israels ambassadør i Norge må inn på teppet til utenriksministeren etter at Mads Gilbert er nektet innreise til Gaza.

Rune Thomas Ege
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Etter at VG først meldte at Israel nekter den profilerte Tromsø-legen innreise til Gaza, er reaksjonene mange og sterke.

– Dette er uakseptabelt. UD må innkalle Israels ambassadør, og kreve en redegjørelse om det som har skjedd. Ambassadøren må kunne svare på hvorfor Israel mener Mads Gilbert er en sikkerhetstrussel, sier lederen i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt (Ap) til VG.

Det var da han skulle inn i Gaza gjennom grenseovergangen Erez i Israel 1. oktober, at Gilbert ble stanset av de israelske grensevaktene.

Dokumenter VG har fått tilgang til, viser at Gilbert er utestengt fra Gaza på det Israel og den norske ambassaden i Tel Aviv betegner som «permanent basis».

«De har oppgitt at du er nektet innreise til Gaza via Erez ’av sikkerhetsgrunner fra sikkerhetsmyndighetene’ med permanent varighet fra 28. juli 2014,» skriver den norske ambassaden i Tel Aviv i en e-post til Mads Gilbert.

Til Nettavisen sier Israels ambassade i Oslo at Gilbert ikke er utestengt på livstid, men «på ubestemt tid».

Da han ble stanset på grenseovergangen, var Gilbert på oppdrag fra sin hovedarbeidsgiver Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

- Aldri opplevd noe lignende

REAGERER: UNN-direktør Tor Ingebrigtsen. Foto:Michael Ulriksen,NTB scanpix

– Siden 1980-tallet har vi drevet denne type aktivitet i krigs-, krise- og katastrofeområder over hele verden. Jeg har aldri tidligere opplevd eller hørt at leger blir nektet innreise på denne måten. Det er uforståelig og uakseptabelt, sier UNN-direktør Tor Ingebrigtsen til VG.

I dag sendte han et brev til helseminister Bent Høie, der han krever at statsråden tar opp saken med israelske myndigheter.

«Jeg er svært bekymret for en utvikling der medisinske team og enkeltpersoner nektes adgang til befolkningsgrupper som har behov for ekstern medisinsk støtte i nødssituasjoner. Det finnes etter min mening ingen dokumentasjon på at overlege Gilbert representerer noen sikkerhetsrisiko gjennom sitt langvarige medisinske arbeid i Gazas helsevesen», skriver Ingebrigtsen i brevet.

Men sykehusdirektøren kan tilsynelatende ikke vente seg mye hjelp fra den politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Det er utenriksministeren som er den ansvarlige statsråd for spørsmål relatert til innreise til de palestinske områdene. Jeg vil derfor videresende brevet til Utenriksdepartementet, skriver Bent Høie i en kort kommentar til VG.

Sp krever svar i Stortinget

REAGERER: Senterpartiets helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe. Foto:Hallgeir Vågenes,VG

I dag sa Utenriksdepartementet til VG at de hadde tatt saken opp med Israel, og bedt dem omgjøre beslutningen.

Ikke nok, mener helsepolitisk talskvinne Kjersti Toppe i Senterpartiet. Hun har sendt et skriftlig spørsmål til utenriksminister Børge Brende.

Dermed ender den israelske innreisenekten for Mads Gilbert nå i Stortinget.

– Norge kan ikke akseptere at Israel stenger Mads Gilbert ute fra Gaza. Her må Børge Brende selv på banen og jeg kommer til å be han svare Stortinget på hvordan han vil følge opp, sier Toppe til VG.

– Dette er en viktig prinsippsak. Det dreier seg om alle helsearbeideres rett til å yte helsehjelp og gjøre bruk av sin ytringsfrihet i konfliktområder. Gilbert har risikert mye for å gi palestinere i krise helt nødvendig helsehjelp og har gitt verden svært viktig informasjon om hvordan sivilbefolkningen lider i krig. Det er helt uakseptabelt at det skal straffes med permanent utestengelse fra Gaza, sier Toppe.

– En desperat handling fra Israel

Hun får støtte fra Raymond Johansen i Arbeiderpartiet, som har en fortid som statssekretær i Utenriksdepartementet.

– Jeg reagerer veldig, veldig sterkt på dette. At Israel nå velger å straffe medisinsk personell som gjør en avgjørende innsats i en krigssituasjon, virker som en desperat handling, sier Johansen til VG.– At Israel ser på Mads Gilbert som så brysom at de prøver å kneble ham på denne måten, krever en tydelig og klar reaksjon fra norske myndigheter. Dette er en stat som prøver å true noen til taushet. Det kan vi ikke sitte stille og akseptere, legger han til.

Også han mener at dette er en prinsippsak, som ikke først og fremst handler om Mads Gilbert.

– Norge har tidligere slått ringt rundt internasjonal humanitær rett. Derfor bør de se det prinsipielle i denne saken. Israel har et klart ansvar og setter her humanitærretten til side. Vi kan ikke havne i en situasjon der Israel sitter igjen med skyldfrihet for sine handlinger på Gaza. Norge bør være tydelige på og kreve at internasjonalt helsepersonell skal få tilgang til krigsområder for å gjøre livreddende innsats.

Israel: Vi har sluppet inn mange leger

VG har i to dager forsøkt å få et svar fra israelske myndigheter om hva israelske myndigheter legger i «sikkerhetsgrunnene» de oppgir for at Gilbert ikke får reise inn i Gaza.

– Israel oppfordrer internasjonale organisasjoner til å bistå befolkningen i Gaza med humanitær hjelp. Etter den seneste opptrappingen av konflikten og den påfølgende militæroperasjonen har Israel tillatt at dusinvis av leger fra hele verden har fått slippe inn i Gaza, skriver talspersonen for COGAT (Coordination of the of Government activities in the territories), den sivil-militære enheten som koordinerer all trafikk mellom Gaza og Israel, i en e-post til VG.

– Dr. Gilberts innreise til Gaza gjennom Israel ble nektet av sikkerhetsmyndighetene av sikkerhetsgrunner. Dette har ingenting å gjøre med Gilberts antiisraelske og antisemittiske uttalelser å gjøre, fortsetter hun.

Lederen i Stortingets forsvars- og utenrikskomité mener at dette ikke er gode nok svar.

– Det er viktig at UD kommer med en tydelig reaksjon overfor Israel. En kan være enig eller uenig i det Mads Gilbert sier og står for politisk. Men å straffe den palestinske befolkningen på denne måten, er uakseptabelt, sier Anniken Huitfeldt til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder