Sot fra Europa årsak til issmelting i Arktis

Publisert:

Del saken på:

Lenken er kopiert
UTENRIKS

Forskere mener at sot og annen «gammeldags» forurensning, hovedsakelig fra Europa, har ansvaret for en betydelig del av issmeltingen i Arktis.

Denne uken har 40 av verdens fremste klimaforskere vært samlet i Oslo for å drøfte sommerens rekordsmelting av havis i Arktis. De konkluderte med at rask reduksjon i utslipp av sotpartikler og annen såkalt kortlivet forurensning kan gi nærmest umiddelbar effekt i redusert smelting, skriver Aftenposten.

Omfattende forskning de siste årene har nemlig påvist at sotpartikler som fraktes med vind faller ned på isen og fremskynder smeltingen dramatisk. Sotet absorberer varme og fungerer som bittesmå varmeovner og fører til raskere smelting enn den generelle oppvarmingen av luften ville klart alene.

Fortsatt vil reduksjon i CO2-utslippene være det viktigste og høyest prioriterte tiltaket for å begrense klimaendringene. Men forskerne anbefaler sterkt at det umiddelbart også settes i verk tiltak for å kutte utslippene av sot, metan og annen forurensning som fører til dannelsen av troposfærisk ozon.

Mesteparten av sotet som faller ned i Arktis stammer fra industri, oljeutvinning og påtente landbruksbranner i Øst- og Nord-Europa og Russland.

Denne artikkelen handler om