STORE OPPGAVER: Barack Obama (t.v.) eller John McCain må løse vanskelige oppgaver fra første dag i De hvite hus. Foto: AFP

Dette er forskjellene mellom McCain og Obama

(VG Nett) Både McCain og Barack Obama bruker de siste ukene før valget til å overbevise velgerne. Her er hva de mener om de viktigste politiske spørsmålene - fra a til z.

 • Anne Vinding

Artikkelen er over 11 år gammel

RealClearPolitics - Opinion, News, Analysis, Video and PollsPOLITICOWashington PostNew York PostBarack Obamas hjemmesideJohn McCains hjemmeside

Hvordan kommer USA til å se ut etter presidentvalget? Hva slags forhold vil de prøve å ha med resten av verden - og kommer de til å redusere klimagassene sine? Vil homofile få lov til å gifte seg, og hva skjer med kvinners rettigheter? Og ikke minst - hvordan vil det gå med landets - og dermed også verdens økonomi?

Abort

Abortspørsmålet er et av de klareste skillene mellom Obama og McCain. Obama er for kvinners rett til fri abort, mens McCain og særlig Sarah Palin har brukt store deler av valgkampen til å argumentere imot abort.

Wikipedia om Roe mot staten

Les også:McCain og Palin: Avholdenhet, ikke prevensjon

Afghanistan

Obama ønsker sterkere innsats i Afghanistan etter at styrkene i Irak trekkes hjem. Han lover å intensivere jakten på Osama bin Laden, også på pakistansk jord - hvis det er der han oppholder seg. Han har foreslått å sende 7000 flere soldater til landet, dermed blir den amerikanske styrken på 36 000 soldater.

SØNN MED DOWNN SYNDROM: Sarah Palin på vei hjem med til Wasila i Alaska sønnen Trig, som ble født 18. april 2008 med Down syndrom Foto: AP Foto:

John McCain lover også å intensivere innsatsen i Afghanistan, men har ikke sagt hvordan eller med hvor mange soldater.

Dødsstraff

McCain har støttet både utvidelse av dødsstraff samt begrensninger for klageadgang for de som er dømt til dødsstraff.

Obama støtter bruken av dødsstraff for enkelte forbrytelser. Har tidligere foreslått flere endringer på systemet for å forhindre at uskyldige blir dømt til dødsstraff.

Finanskrisen

McCain mener finanskrisen primært skyldes grådighet, mens Obama skylder på dårlig kontroll og styring. De er begge kritiske til George W. Bush sin håndtering, og lanserer flere tiltak for å få økonomien på rett kjøl igjen. Det største problemet deres er at nesten ingen velgere har tro på at verken McCain eller Obama kan få dem ut av krisen.
Artikkelen fortsetter under bildet

VIL GJØRE OM: Barack Obama ønsker å endre dagens helseregler i USA. Her er han på vei inn på et sykehusrom under valgkampen 10. juni 2008 på Barnes-Jewish Hospital i St. Louis. Foto: AP

Helsepolitikk

Hvis du blir syk i USA, er du avhengig av en god forsikring for å være sikker på å få god hjelp. Det gjør at mange faller utenfor og noen får et fantastisk tilbud. Både McCain og Obama vil endre systemet - men på hver sin måte. John McCain mener det skal foretas en reform, men at det må skje i privat regi, ikke som en byråkratisk operasjon fra Washington. Obama derimot vil regulere dette mye strengere. Han vil at alle amerikanere skal ha et tilbud om helsetjenester gjennom enten arbeidsgiveren, nasjonale myndigheter eller delstaten. Han vil også sikre at alle barn har helseforsikring, uansett foreldrenes økonomiske stilling.

Homofile

Både McCain og Obama mener homofile bør få leve sammen. McCain mener homofile bør få lov til å inngå de samme juridiske avtaler for forsikring og liknende ytelser.

McCain støtter Defense of Marriage Act som fratar de føderale myndighetene retten til anerkjenne kjønnsnøytralt ekteskap - og gir all makt til de enkelte statene til å anerkjenne slike ekteskap.

Obama derimot mener de enkelte statene skal få bestemme hvem som kan få gifte seg innen staten, men er nå for å oppheve Defense of Marriage Act. Dermed kan homofile gifte seg i stater som tillater slikt ekteskap, og deretter flytte til alle stater og få ekteskapet anerkjent.

Innvandringspolitikk

12 millioner mennesker oppholder seg i USA uten tillatelse. Mange av de som har kommet ulovlig inn i USA, har vært i landet i årevis. Flere av dem har fått barn som har amerikansk pass og de fleste forsørger seg selv eller forsørges av venner og familie.

Obama vil registrere dem, bøtelegge dem for at de krysset grensen ulovlig, sende dem på engelskkurs og deretter gi dem arbeids- og oppholdstillatelse. Han vil også lage et system der arbeidsgivere lett kan sjekke om de ansatte er kommet lovlig inn i landet. Dette skal ifølge Obama bli obligatorisk for alle å bruke.

Obama om innvandring på sin egen hjemmeside

STENGT: Lizeth Romero (24) står inntil grensegjerde mens hun venter på sin kjæreste. På amerikansk side står en mann og tar bilde av grensegjerdet mellom Mexico og USA. Både Obama og McCain ønsker strengere grensekontroll. Foto: AP

McCain var sentral i å utforme et lovforslag som likner svært mye på det Obama foreslår, men har nå i valgkampen sagt at han ikke ville ha støttet dette. Han mener det viktigste er å stoppe den ulovlige innvandringen. Både McCain og Obama stemte for gjerdet langs grensen til Mexico.

Irak

Et av de største temaene i valgkampen er Irak. Amerikanerne er svært opptatt av når deres soldater skal hjem fra landet Bush invaderte i 2003. Dette er Barack Obama og John McCain både uenige med seg selv og med hverandre om.

Les mer om invasjonen på Wikipedia

De har begge justert sine løsninger siden de første debattene. Til å begynne med garanterte Obama at styrkene skulle være hjemme i løpet av 16 måneder etter hans innflyttingsfest i Det hvite hus. John McCain sa at styrkene skulle bli i Irak så lenge det var nødvendig for å vinne krigen, om det så var i 100 år. Nå er uttalelsene mer balansert.

I Obamas politiske program står det fortsatt at han vil trekke to kampbrigader hjem hver måned fra innsettelsen, slik at alle kampavdelinger er hjemme før sommeren 2010. Men de siste månedene har han reservert seg noe, og sier at det skal være styrker igjen til å forsvare og sikre amerikanske interesser. Og hvis al-Qaida forsøker å bygge opp en base i Irak, vil han beholde soldater nok til å kunne angripe basen med solid slagkraft. Dermed har han sikret seg mot at det blir sett på som et nederlag om han ikke oppfyller 16-månedersgarantien.

LES MER OM HVA OBAMA MENER OM IRAK-KRIGEN PÅ HANS HJEMMESIDE

- Jeg har hele tiden vært imot krigen, også da det var upopulært å være det, sier Obama til Washington Post.

Les hele intervjuet med Obama i Washington Post

I motsetning til Obama, så støttet opprinnelig McCain Irak-krigen. Men ingen skal være i tvil om at John McCain mener det er begått mange feil både på sivil og militær side under den lange og blodige konflikten. Men han tror ikke på noen enkle løsninger - og støttet derfor George Bush sin opptrapping og økning av styrkene i Irak fra sommeren 2007.

- Jeg vil også ha styrkene hjem, men jeg vil ha dem hjem med seier og ære i bagasjen, har McCain sagt.

LES MER OM HVA McCAIN MENER OM IRAK-KRIGEN PÅ HANS HJEMMESIDE

Irans atomprogram

Artikkelen fortsetter under bildet.

UREDD: - Det iranske folk står fast og vil ikke ta ett skritt tilbake etter press fra undertrykkende makter, sier Irans president Mahmoud Ahmadinejad. Foto: AFP

Obama har tidligere uttalt at han godt kan møte president Mahmoud Ahmadinejad direkte uten forhåndskrav, men sier nå at han ikke er helt sikker på om Ahmadinejad er den riktige personen å møte akkurat nå. Men han står fast ved at han vil møte representanter fra Iran etter "diplomatisk forarbeid", men uten "forhåndsbetingelser".

Obama vil trappe opp de økonomiske sanksjonene mot Iran gjennom tettere internasjonalt samarbeid. Obama håper dette vil føre til en løsning før Israel mener det er nødvendig å gå til militæraksjoner mot Irans kjernefysiske anlegg. Samtidig sier også Obama at han ikke utelukker amerikanske militære angrep på Iran.

McCain vil først og fremst legge sterkere økonomisk og diplomatisk press på Iran sammen med flere europeiske land. Han har uttalt at han ikke vil snakke direkte med Ahmadinejad, og sier at samtaler med representanter fra Iran kun kan gjennomføres hvis flere bestemte betingelser er oppfylt på forhånd.

Klima og energi

Både Barack Obama og John McCain er langt mer opptatt av klima enn det George W. Bush noen gang har vist. Men samtidig er også de uenige om hvor mye som må gjøres for miljøet. McCain vil kutte utslippet av CO2 og andre drivhusgasser med 60 prosent fra nivået i 1990 innen 2050. Obama har sagt at han mener landet må kutte 80 prosent. I tillegg er de uenige om hvordan de skal gjøre det.

Skatt

McCain vil videreføre og utvide alle Bush sine skattelettelser samt kutte bedriftens skattesats til 25 prosent. Har tidligere lovt å ikke øke skattene, men har senere gått tilbake på dette. Han har to ganger vært imot Bush sine skattelettelser; først fordi han sa at de favoriserte de rike og neste gang fordi kostnadene til Irak-krigen var usikre. Nå sier han at disse skattelettelsene, som egentlig utløper i 2010, skal være permanente.

HVEM VINNER? Om få uker avgjøres det om Barack Obama eller John McCain blir USAs neste president. Foto: AFP

Obama har lovt skatteskjerpelser for de familiene som tjener mer enn 250 000 dollar og for enkeltpersoner med en inntekt på over 200 000 dollar. Han vil også øke bedrifters skatt. Samtidig vil han senke skattene for fattige arbeidere og eldre.

Utenrikspolitikk

En av de store forskjellene på kandidatene er at Barack Obama lover å snakke med sine fiender. John McCain står på en tøffere linje der han først vil snakke med fiendene etter at de har kommet med innrømmelser.

LES:USAs forhold til omverden

- USA er sperret inne etter at Bush og Cheney nekter å snakke med statsledere vi ikke liker. Å ikke snakke med dem får oss ikke til å se tøffe ut, det får oss til å virke arrogante og det fratar oss muligheter til fremgang, mener Obama ifølge hans partiprogram.

- Som president vil John McCain ta det hellige ansvaret å holde USA fri, sikker og sterk - slik at vi bringer frihet og håp til verden, står det på McCain sin hjemmeside.

Utdanning

Obama er den som har foreslått flest tiltak for å bedre den offentlige skolen. Han vil investere 18 milliarder dollar i barneskolen og gi lærerne lønn basert på prestasjoner.

FÅR TAKK: Demokratenes visepresidentkandidat Joe Biden takkes ironisk av Sarah Palin. Foto: AP

McCain er mer opptatt av at staten ikke bør ha så stor rolle i utdanningssektoren. I 2000 foreslo han å bruke fem milliarder dollar på privatskoler, men har i denne valgkampen ikke foreslått dette.

Våpenkontroll

McCain har stemt mot et forbud av større kraftige håndvåpen og automatvåpen. Men han har samtidig stemt for at man sjekker bakgrunnen til alle våpen som blir brukt på forskjellige stevner og show. McCain har også stemt for å beskytte våpenprodusenter og forhandlere fra private søksmål.

- Jeg mener the Second Amendment skal bli bevart - noe som betyr ingen våpenkontroll, har McCain uttalt.

Obama mener både våpenprodusenter og forhandlere kan bli utsatt for private søksmål. Han har også tidligere foreslått at alle semiautomatiske våpen skal forbys og flere våpenrestriksjoner.

Kilder: AP, Washington Post, New York Post, Reuters, Barack Obamas hjemmeside, John McCains hjemmeside, Politico og realclearpolitics

Les også

 1. Hvor mye CO2 skal USA spytte ut?

  (VG Nett) Både Barack Obama og John McCain er langt mer opptatt av klima enn det George W. Bush noen gang har vist.
 2. Hvem kan redde USAs økonomi?

  (VG Nett) Når enten John McCain eller Barack Obama flytter inn i Det hvite hus overtar de et økonomisk kaos.
 3. 12 millioner mennesker håper på ny sjanse i USA

  (VG Nett) 12 millioner mennesker oppholder seg i USA uten tillatelse. Obama vil gi dem en sjanse, mens McCain er mer…
 4. USAs forhold til omverden

  (VG Nett) John McCain vil fortsette som George W. Bush: Nekte å snakke med statsledere han ikke liker.
 5. Når skal USA trekke seg ut av Irak?

  (VG Nett) Når skal amerikanerne hjem fra Irak? Det er Barack Obama og John McCain både uenige med seg selv og med…
 6. Snuoperasjoner i USAs helsevesen

  (VG Nett) Hvis du blir syk i USA, er du avhengig av en forsikring for å være sikret godt hjelp.
 7. Ja og nei til abort

  (VG Nett) Abortsaken er en av få saker hvor John McCain og Barack Obama har helt forskjellige meninger.

Mer om

 1. Presidentvalget i USA

Flere artikler

 1. Slik vil Obama forandre verden

 2. Ja og nei til abort

 3. Palin har startet ny kulturkrig i USA

 4. Økonomien som «gamechanger»

 5. Hvem kan redde USAs økonomi?

Fra andre aviser

 1. Dette krangler de om

  Aftenposten
 2. Tøffere i tonen mot McCain

  Fædrelandsvennen
 3. – Uavgjort

  Bergens Tidende
 4. De fleste ble overrasket over Palin

  Aftenposten
 5. Medier: Sarah Palin får ikke være til stede under McCains bisettelse

  Bergens Tidende
 6. McCain har valgt

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder